Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

W związku z decyzjami personalnymi Prezesa Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - dotyczących zmian na stanowisku Dyrektora Kopalni Bełchatów, organizacje związkowe wystosowały pismo do Ministra Energii ( od kwietnia pod ten resort podlega Grupa Kapitałowa PGE ).

Zmiany w składach Zarządów / Rad Nazdorczych poszczególnych linii biznesowych Spółki PGE dokonują się od kilku miesięcy - dotyczy to: Centrali PGE w Warszawie, PGE GiEK w Bełchatowie, PGE Dystrybucja w Lublinie, PGE Obrót w Rzeszowie, PGE Eneria Odnawialna w Warszawie. Tak samo jak zmiany w spółkach: Elbest, Ramb, MegaSerwis.... wkrótce, Betrans, Bestgum Polska,..

Zmiany te - choć przewidywalne - wynikłe z roszad politycznych, których źródłem są jesienne wyniki wyborów parlamentarnych, powinny być dokonywane tam, gdzie ewidentnie sposób zarządzania był sprzeczny z interesem gospodarczym Spółki PGE, a w końcowym efekcie Skarbu Państwa. Zmiany w podmiotach, której właścicielem jest Państwo winny cechować się gospodarnością, rzetelnością, legalnością, w powiązaniu z konstytucyjną zasadą społecznej gospodarki rynkowej. Czy oczekiwany przez wielu Polaków proces tych zmian, realizowany jest zgodnie z oczekiwaniami ? - na to pytanie odpowiedź staje się wieloznaczna, tak samo jak zadane pytanie. 

Czy dotychczasowe zmiany w Zarządzie PGE GiEK na Węglowej w Bełchatowie - były i są potrzebne? Czy wymiany Dyrektorów / członków Dyrekcji Oddziałów Spółki PGE GiEK były i są potrzebne? Czy wymiany Zarządów i Rad Nadzorczych Spółek zależnych i nadzorowanych przez PGE GiEK - były i są potrzebne? Rzeczywistość polityczna mówi, że TAK. Rzeczywistość polityczna nie dba o gospodarność ani o fachowość. Liczą się kolejne - nowe po okresie PO-PSL - układy. Transfery personalne z terenu województwa dolnośląskiego na teren powiatu bełchatowskiego stają się codziennością. I nie ma znaczenia, czy osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe, ważne - jeśli nie Najważniejsze, że posiadają kwalifikacje polityczne. 

Stopień zniecierpliwienia poziomem tych antygospodarczych zmian jest szeroko oceniany i komentowany przez naszych pracowników - zarówno Kopalni i Elektrowni Bełchatów, a także z równie silnym poziomem emocji w lokalnych Spółkach PGE GiEK S.A. Duża rzesza pracowników oczekująca zmian w sposobie zarządzania daną firmą, oczekuje również zmian w kształtowaniu i zabezpieczeniu perspektyw działaności Oddziałów/Spółek, zapewnieniu miejsc pracy, poziomu wynagrodzeń. Czy pozytwne i dające nadzieję hasło "Damy radę" zmieni oblicze naszych Oddziałów i Spółek - w domyśle "na gorsze"? 

Załączone pismo jest publicznym sygnałem do refleksji. Jest sygnałem do podjęcia dialogu ze stroną społeczną. Jest oczekiwaniem na zahamowanie prób rozmontowywania przemysłowego mechanizmu, który był i jest bardzo sprawny przez ostatnie 40 lat.

Tej refleksji Ministra Energii oczekujemy i na nią liczymy. 

 

Czytaj wiecej ...

 

 

 W dniu dzisiejszym - 24 maja 2016r. - z funkcji Dyrektora KWB Bełchatów został odwołany Pan Kazimierz KOZIOŁ.

 Dyrektor odejdzie ze stanowiska z dniem 1 czerwca. Zgodnie z podpisanym porozumieniem obejmie stanowisko Zawiadowcy KWB  Bełchatów.

 Prezes Zarządu PGE GiEK S.A. (pełniący funkcję pracodawcy wobec dyrektorów Oddziałów) powołał na Dyrektora Kopalni - Mariana  Rainczuka - byłego pracownika KWB Turów, ostatnio zatrudnionego  w Poltegor-projekt Sp. z o.o.

 

Czytaj wiecej ...

Forum Związków Zawodowych przesłało swoją opinię do rządowego projektu ustawy o związkach zawodowych

Opinia FZZ         pobierz    T U T A J

Projekt ustawy    pobierz    T U T A J

Czytaj wiecej ...

10.05.2016r PAKT - nowa odsłona

W dniu 9 maja 2016 r. w Złotnikach Lubańskich odbyło się przełożone z dnia 29 kwietnia br. spotkanie przedstawicieli strony społecznej zrzeszającej pracowników kopalń, elektrowni oraz elektrociepłowni funkcjonujących w PGE GiEK S.A. z przedstawicielem Zarządu PGE S.A. – Wiceprezesem ds. Rozwoju Ryszardem Wasiłkiem, Zarządem PGE GiEK S.A. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Sławomira Zawadę, Wiceprezesów – Stanisława Żuka i Roberta Imbora oraz dyrektorami Oddziałów i Spółek Zależnych Grupy PGE GiEK S.A.
W związku z trwającymi (zawieszonymi) w większości Oddziałów sporami zbiorowymi spotkanie odbyło się przy udziale Mediatora p. Małgorzaty Marweg. Tematem kolejnego etapu negocjacji był przedstawiony przez pracodawców w dniu 31.03.2016 r. projekt „Paktu na rzecz wzrostu produktywności oraz bezpiecznych i trwałych stanowisk pracy”, którego podpisanie ma na celu zakończenie trwających od stycznia 2015 r. sporów zbiorowych a który strona społeczna odrzuciła w całości jako niespełniający żądań sporowych stanowiskiem z dnia 18.04.2016 r. 
   

Czytaj wiecej ...

KOMUNITATY

Wniosek Zarządu PGE w zakresie podziału zysku za 2015 r.

Zarząd Spółki postanowił zaproponować podział zysku netto za rok obrotowy 2015 zgodnie z przyjętą polityką dywidendy i przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy 0,92 zł na jedną akcję tj. kwotę 1.720.179.962,68 zł.

Podpisane Porozumienia

Porozumienie płacowe w Betrans sp. z o.o. - podpisane

Komunikat pobierz  TUTAJ

Porozumienie płacowe w RAMB sp. z o.o. - podpisane

Komunikat pobierz TUTAJ

OGŁOSZENIA

Analiza - art.39 Kp

W załączeniu analiza ochrony wynikającej z art. 39 Kp.

Art. 39. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku

zzprckwb.org.pl/upload/fck/Ochrona art_39 kp.pdf