Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

Aktualności

W dniu 3-go lipca 2018r. zawarto Porozumienie w sprawie podziału środków na wzrost wynagrodzeń pracowników RAMB sp. z o.o. w 2018r., pomiędzy Pracodawcą a Związkami Zawodowymi działającymi w Spółce RAMB.

Pracodawca zobowiązał się do:

1. Przeszeregowania od 01.07.2018r. wszystkich pracowników zatrudnionych w RAMB Sp. z o.o. na stawce zasadnicznej o kwotę od 120 zł do 200 zł, na zasadach uzgodnionych ze Stroną Społeczną.

2. wypłacenia, w zależności od sytuacji finansowej Spółki, w miesiącu grudniu 2018r., jednorazowego świadczenia pieniężnego, którego zasady i wysokość zostaną uzgodnione ze Stroną Społeczną.

Poziom indywidualnych powyżek, o których mowa w pkt.1 - będzie związany z jakością pracy świadczonej przez danego pracownika.

Regulacjami płacowymi, o których mowa w pkt.1 - nie będą objęci :

a) pracownicy, którzy zarabiają ponad dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za 2017 rok, obowiązującego w Spółce,

b) pracownicy zatrudnieni w Spólce po dniu 31.12.2017r.

Regulacjami płacowymi tj. przeszeregowaniem i nagrodami, o których mowa w pkt.1 i pkt.2, nie będą objęci pracownicy ukarani karą porządkową, która na dzień przyznania przeszeregowania lub nagrody nie uległa zatarciu.

 

KOMUNITATY

Zakładowa Komisja Pojednawcza nowej kadencji

W dniu 06.02.2019r. odbyło się pierwsze nowo powołanej Zakładowej Komisji Pojednwaczej KWB Bełchatów.

Komunikat ZKP pobierz T U T A J

Zmiana niektórych norm odzieżowych w Kopalni

 

Na wniosek Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy - Dyrektor Oddziału KWB Bełchatów zatwierdził weryfikację norm odzieżowych, po pozytywnym rozpatrzeniu przez Komisję Odzieżową - (w załączeniu zdjęcia)

OGŁOSZENIA

KOLONIE - OBOZY 2019

W załączeniu oferta wypoczynku: KOLONIE i OBOZY 2019 - organizowane przez PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów.

Oferta KOLONIE - pobierz  T U T A J

Oferta OBOZY MŁODZIEŻOWE - pobierz  T U T A J