Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

Aktualności

W dniu 6-go lipca 2018r. zawarto Porozumienie w sprawie podziału środków na wzrost wynagrodzeń pracowników PTS "Betrans" sp. z o.o. w 2018r., pomiędzy Pracodawcą a Związkami Zawodowymi działającymi w PTS "Betrans" sp. z o.o.

Strony Porozumienia uzgodniły:

  1. Podwyższenie od 01.07.2018r. stawek osobistego zaszeregowania pracowników zatrudnionych w PTS "Betrans" sp. z o.o. - o kwotę średnio 150 złotych (nie mniej niż 120 zł i nie więcej niż 180 zł) z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na okres próbny.
  2. Maksymalną kwotę podwyżki otrzymują pracownicy, którzy w roku 2017 nie zostali objęci żadnym przeszeregowaniem oraz pracownicy, którzy otrzymali podwyżkę wyłącznie z tytułu przedłużenia umowy o pracę.
  3. Poziom indywidualnych powyżek, o których mowa w pkt.1 - będzie związany z jakością pracy świadczonej przez danego pracownika.
  4. Regulacjami płacowymi, o którym mowa w pkt.1 - nie będą objęci pracownicy, którzy osiągnęli za trzy ostatnie miesiące kalnedarzowe średnie wynagrodzenie, wyliczone ze stałych składników, przekraczające dwukrotność średniego wynagrodzenia w Spólce za 2017 rok, 
  5. Regulacjami płacowymi tj. przeszeregowaniem, o którym mowa w pkt.1 i pkt.2, nie będą objęci pracownicy ukarani karą porządkową, która na dzień przyznania przeszeregowania lub nagrody nie uległa zatarciu.

Ponadto Strony uzgodniły:

  1. Podwyższenie kwoty dodatku za pracę w systemie pracy trzyzmianowej ciągłej i systemie równoważnym czasu pracy, za każdy przepracowany dzień roboczy w okresie od 01.07.2018r. ddo 30.06.2020r.,
  2. Podwyższenia kwoty dadatku za dyżury domowe,
  3. Podwyższenia kwoty dodatku ryczałtowego za dojazdy do pracy,
  4. Wprowadzenie dodatku za pracę w soboty, niedziele i święta będące dla pracownika dniami pracy,
  5. Dodatek, o którym mowa w ust.4 będzie przysługiwał pracownikom wykonującym pracę w innej organizacji pracy niż system pracy trzyzmianowy ciągły i system równoważny.

Szczegółowe informacje nt zawartego Porozumienia udzielane są m.in. przez organizacje związkowe - Strony Porozumienia.

 
KOMUNITATY

Zakładowa Komisja Pojednawcza nowej kadencji

W dniu 06.02.2019r. odbyło się pierwsze nowo powołanej Zakładowej Komisji Pojednwaczej KWB Bełchatów.

Komunikat ZKP pobierz T U T A J

Zmiana niektórych norm odzieżowych w Kopalni

 

Na wniosek Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy - Dyrektor Oddziału KWB Bełchatów zatwierdził weryfikację norm odzieżowych, po pozytywnym rozpatrzeniu przez Komisję Odzieżową - (w załączeniu zdjęcia)

OGŁOSZENIA

KOLONIE - OBOZY 2019

W załączeniu oferta wypoczynku: KOLONIE i OBOZY 2019 - organizowane przez PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów.

Oferta KOLONIE - pobierz  T U T A J

Oferta OBOZY MŁODZIEŻOWE - pobierz  T U T A J