Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

Z okazji Górniczego Święta - Zarząd ZZPRC KWB Bełchatów przyznał Odznaczenie Honorowe  "Zasłużony dla ZZPRC KWB Bełchatów" następującym pracownikom:

Czytaj wiecej ...

W załączeniu przedstawiamy opinię Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 października 2014 r.

Opinię pobierz TUTAJ

 

Czytaj wiecej ...

21 października w trakcie obrad Komitetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych odbyła się dyskusja nad propozycją stanowiska EKZZ w sprawie pakietu energetyczno - klimatycznego w Europie na lata 2020 – 2030. Propozycja przedstawionego dokumentu zawierała poparcie dla celów radykalnego ograniczenia (o 40%) emisji gazów cieplarnianych w przewidywanym okresie. Związkowcy z Forum Związków Zawodowych – Tomasz Jasiński, OPZZ – Piotr Ostrowski oraz z NSZZ „Solidarność” – Andrzej Adamczyk stanowczo skrytykowali dokument EKZZ.

Czytaj wiecej ...

21.10.2014r Wynarodzenie za urlop

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie, które składa się ze zmiennych składników i jest wypłacane 10 dnia następnego miesiąca. W miesiącu lipcu pracownik wykorzystywał urlop wypoczynkowy.

Czy przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego należy brać pod uwagę wynagrodzenie wypłacone w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu, czy wynagrodzenie nabyte przez pracownika za trzy miesiące poprzedzające miesiąc wykorzystywania urlopu?

PIP odpowiada:

Czytaj wiecej ...

W załączeniu wywiad z Janem  Skorodeckim - członkiem ZZPRC KWB Bełchatów, z wyprawy na Kilimandżaro.

TEKST  WYWIADU

Czytaj wiecej ...

Dyrekcja Oddziału KWB Bełchatów oraz organizacje związkowe działające w Kopalni, podpisały w dniu 28 lipca br. porozumienie płacowe. Szczegółowe informacje nt. porozumienia udzielamy w biurze Związku.

Czytaj wiecej ...

Warszawa, 06.06.2014r.   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") w dniu 6 czerwca 2014 r. podjęło uchwałę o podziale zysku netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 2.337.559.286,34 zł w następujący sposób: - na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1,10 zł na jedną akcję tj. kwotę 2.056.736.911,90 zł; - 237.631.186,48 zł na kapitał zapasowy; - 43.191.187,96 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku połączenia Spółki z PGE Energia Jądrowa S.A.  ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 5 września 2014r., a termin wypłaty dywidendy na 26 września 2014r.

Czytaj wiecej ...

Organizacje zrzeszone w Społecznej Radzie Konsultacyjnej Branży Węgla Brunatnego, działające w imieniu i na rzecz pracowników Oddział KWB Bełchatów i KWB Turów, w związku z przedłożonym stronie Społecznej projektem Porozumienia dotyczącego uregulowania dalszego zatrudnienia pracowników centralizowanych obszarów funkcjonalnych służb zakupowych i służb skarbu, oświadczają, że odrzucają przedmiotowy projekt w całości.
 

Czytaj wiecej ...

MegaMed Sp. z o.o. zapewnia swoim Pacjentom pełną ofertę świadczeń zdrowotnych na poziomie: opieki podstawowej, opieki specjalistycznej, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, rehabilitacji oraz stomatologii. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Megamed - w porównaniu z świadczeniami medycznymi w ramach NFZ.

 

Czytaj wiecej ...

Z jednej strony rynkowe dane wieją optymizmem: przedsiębiorcy chcą zatrudniać, bo wskaźniki ekonomiczne pną się w górę. Z drugiej strony prawie 100 tys. osób w Polsce nie może doprosić się wynagrodzenia za swoją pracę. Zobowiązana przedsiębiorców wobec pracodawców sięgają około 196mln złotych, a to tylko oficjalne dane Państwowej Inspekcji Pracy za 2013 rok. Inspektorzy nie mają bowiem kontroli nad szarą strefą, która generuje dodatkową ilość patologii. 

Czytaj wiecej ...

1 2 3 4 5 6 7
KOMUNITATY

Zakładowa Komisja Pojednawcza nowej kadencji

W dniu 06.02.2019r. odbyło się pierwsze nowo powołanej Zakładowej Komisji Pojednwaczej KWB Bełchatów.

Komunikat ZKP pobierz T U T A J

Zmiana niektórych norm odzieżowych w Kopalni

 

Na wniosek Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy - Dyrektor Oddziału KWB Bełchatów zatwierdził weryfikację norm odzieżowych, po pozytywnym rozpatrzeniu przez Komisję Odzieżową - (w załączeniu zdjęcia)

OGŁOSZENIA

KOLONIE - OBOZY 2019

W załączeniu oferta wypoczynku: KOLONIE i OBOZY 2019 - organizowane przez PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów.

Oferta KOLONIE - pobierz  T U T A J

Oferta OBOZY MŁODZIEŻOWE - pobierz  T U T A J