Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
24.08.2016r PRZYPOMINAMY

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z oczekiwaniami Członków naszego Związku Zawodowego, z dniem 01.10.2016r. zamierzamy rozpocząć realizację nowego zakresu grupowe ubezpieczenia, czyli PZU Opieka Medyczna.

Termin zdawania deklaracji i oświadczeń upływa 31.08.2016r.

Ubezpieczenie będzie realizowane w czterech wariantach: Standard, Komfort, Komfort Plus oraz OpitmumSkładka ubezpieczenia za Członka Związku w wersji STANDARD będzie opłacana przez nasz Związek Zawodowy.

 

 

Obowiązujące przepisy wymagają od pracodawców, aby szacowali koszty wypadków przy pracy jedynie w celach statystycznych. Ogólna informacja w tym zakresie powinna zostać zawarta w statystycznej karcie wypadku przy pracy, którą pracodawca przekazuje do GUS.

Stosownie do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 14, poz. 80 z późn. zm.) – dalej r.s.k.w. obowiązkiem pracodawcy jest sporządzenie – na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy albo karty wypadku, w których stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy – statystycznej karty wypadku (formularz GUS Z-KW), stanowiącej załącznik nr 1 do r.s.kw.

Rogowiec,16.08.2016 r.

Dobra zmiana z Pacanowa … w Bełchatowie

Wszyscy znają bajkę o Koziołku Matołku, a przynajmniej jej początek – W Pacanowie kozy kują, więc koziołek mądra głowa, błąka się po całym świecie, aby dojść do Pacanowa…. Ale u nas jest inaczej – wszyscy tułacze z Polski błąkają się, aby dojść… do spółek z grupy PGE. Właściwie już wszystkie zarządy i rady nadzorcze zostały dotknięte dobrą zmianą. Do tych wymienionych w poprzednim KOMUNIKACIE związkowym doszły kolejne:

Elbest – mamy znanego polityka z Pajęczna, a jego zastępcą został młodzieniec z Gorzkowic.

Megaserwis – 100% dobra zmiana z Turoszowa.

Bestgum – Legnica.

Ramb – prezes z Rudy Śląskiej, zastępca z Rząśni.

Elmen – Radomsko.

Elbis – Pacanów, stąd też udziwniony tytuł KOMUNIKATU.

   

 29 lipca br.  w CPS Dialog w Warszawie - odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds Branży Węgla Brunatnego. 

Przyjęto nowy Regulaminu Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego.

Strona rządowa przedstawiła informację o pracach nad projektem "Polityka Energetyczna Polski do roku 2050". Prace nad programem będą odbywały się w podzespole w skład którego wejdą przedstawiciele Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego: strona społeczna, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele Ministerstwa Energii.

Dyskutowano m.in. w sprawch:

  • Polityki inwestycyjnej PGE S.A. w najbliższych latach.
  • Sytuacji w PAK KWB Adamów S.A. i w PAK KWB Konin w zakresie spraw pracowniczych.
  • Sytuacji w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział KWB Bełchatów i Oddział KWB Turów w zakresie spraw pracowniczych.
  • Problemów związanych z uzyskaniem koncesji na eksploatację nowych złóż węgla brunatnego.
  • Funkcjonowania branżowych instytutów badawczo-naukowych (w tym IGO Poltegor - Instytut z Wrocławia).

 

 

W dniu 14 lipca 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Piotr Duda, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”.
W obradach uczestniczyli Wiceprzewodniczący Rady Dialogu: Jan Guz, Przewodniczący OPZZ; Dariusz Trzcionka Wiceprzewodniczący FZZ w zastępstwie Doroty Gardias, Przewodniczącej FZZ; Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan,  Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego; Wojciech Warski, Przewodniczący Konwentu BCC; Iwona Sroka, Wiceprezydent Pracodawców RP w zastępstwie Andrzeja Malinowskiego, Prezydenta Pracodawców RP.

Strona rządowa była reprezentowana przez Wiceprzewodniczącą Rady Dialogu Społecznego Elżbietę Rafalską, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Konstantego Radziwiłła, Ministra Zdrowia; Annę Zalewską, Minister Edukacji Narodowej; Krzysztofa Tchórzewskiego Ministra Energii; Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury i Budownictwa; Pawła Chorąży, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju w zastępstwie Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera, Ministra Rozwoju; Hannę Majszczyk, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów.

Oprócz statutowych członków Rady Dialogu Społecznego w spotkaniu wzięli udział również: Roman Giedrojć, Główny Inspektor Pracy; Agnieszka Lenartowicz-Łysik Przedstawiciel Prezydenta RP; Grażyna Marciniak, Wiceprezes GUS.

KOMUNITATY

Opinia FZZ

W załączeniu przedstawiamy opinię Forum Związków Zawodowych w sprawie projektu TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ.

                Pobierz  T U T AJ

Barbórka 2019 - Zasłużony dla ZZPRC KWB Bełchatów

Z okazji Górniczego Święta "Barbórka 2019" - Zarząd Związku przyznał honorowe Odznaczenia "Zasłużony dla ZZPRC KWB Bełchatów"

OGŁOSZENIA

KOLONIE - OBOZY 2020

W załączeniu oferta wypoczynku: KOLONIE i OBOZY 2020 - organizowane przez PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów

PLAKAT INFORMACYJNY - pobierz  T U T A J

Oferta KOLONIE - pobierz  T U T A J

Oferta OBOZY MŁODZIEŻOWE - pobierz  T U T A J