Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

Na Zamku Królewskim w Warszawie 25 listopada 2015 r. odbyła się uroczystość wręczenia corocznej Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród i wyróżnień w XXII edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Wzięli w niej udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców. Nagrodę i Statuetkę „Mecum Tutissimus Ibis” otrzymała m.in. PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów.

Laur Forum Związków Zawodowych „za aktywny, skuteczny dialog ze związkami zawodowymi, zrozumienie spraw pracowniczych, dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy w szczególnie trudnych warunkach zatrudnienia" z życzeniami „dobrego rozwoju oraz dalszej, owocnej współpracy z Forum Związków Zawodowych” otrzymała również PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów.

Gratulując laureatom Nagrody im. Haliny Krahelskiej, główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz podkreśliła, że są oni kontynuatorami idei, którym wierna była patronka nagrody. Godna i bezpieczna praca jako wartości nadrzędne w stosunkach pracy były jej, podobnie jak nagrodzonym, szczególnie bliskie.

Zwracając się do tegorocznych zwycięzców konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” Iwona Hickiewicz stwierdziła, że już poprzez udział w tak szlachetnej rywalizacji udowodnili, iż zdrowie i życie pracowników jest dla nich wartością, o którą warto zabiegać. Przyznane im statuetki „Mecum Tutissimus Ibis” są dowodem na potwierdzenie słuszności prowadzonej polityki bezpieczeństwa pracy, dowodem, że wybrali najlepszą strategię rozwoju firmy związaną z odpowiedzialnością za zdrowie i życie pracowników.

Szefowa Państwowej Inspekcji Pracy wyraziła przekonanie, że wręczane podczas gali nagrody będą dla honorowanych nimi osób inspiracją do podejmowania kolejnych wyzwań na rzecz bezpieczeństwa pracy i umacniania godności ludzkiej pracy.

  24 listopada 2015 r. odbyło się Nadzwyczajne Posiedzenie Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych.

Na wstępie posiedzenia Zarządu uczczono minutą ciszy śp. Przewodniczącego FZZ Tadeusza Chwałkę, który zginął śmiercią tragiczną 11 listopada br.

Prezydium FZZ zostało zobowiązanie przez Zarząd Główny do podjęcia inicjatywy w sprawie nadania jednej z sal CPS Dialog imienia Tadeusza Chwałki.

Członkom Zarządu Głównego przedłożona została informacja na temat realizacji uchwał z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego z 20 października 2015 r.

Zarząd Główny został poinformowany, iż Prezydium FZZ powierzyło pełnienie obowiązków Przewodniczącego FZZ - Wiceprzewodniczącemu Forum, Przewodniczącemu FZZP PKP Panu Stanisławowi Stolorzowi.

Ustalono, że Nadzwyczajny Kongres Wyboczy FZZ odbędzie 21 grudnia br.

20 listopada br. Prezydent RP Pan Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany, które umożliwią m.in. stworzenie Ministerstwa Energii. Nowela ustawy o działach administracji rządowej wprowadza ona trzy nowe działy: energia, gospodarka złożami kopalin oraz żegluga śródlądowa.

Infromacja nt. zmiany ustawy - pobierz TUTAJ

źródło: prezydent.pl; pap

5 listopada 2015r. w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie, odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudy. Uzgodniono kwestie związane z organizacją nowej Rady, jej Biura, a także tematy, które powinny być podjęte na Posiedzeniu Plenarnym Rady.

Na Prezydium z udziałem siedmiu organizacji partnerów społecznych oraz strony rządowej przyjęto projekty uchwały w sprawach: wyboru kolejności przewodniczenia RDS, Regulaminu Rady Dialogu Społecznego i jej Biura, powołania stałych zespołów problemowych Rady, powołania zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych. Jego pracami kierować będzie przedstawiciel Konfederacji Lewiatan. Natomiast przewodniczącymi zespołów problemowych będą:

- Henryk Nakonieczny (NSZZ „Solidarność”) – zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych,

- Jacek Męcina (Konfederacja Lewiatan) – zespół ds. prawa pracy,

- Andrzej Malinowski (Pracodawcy RP) – zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy,

- Jak Klimek (Związek Rzemiosła Polskiego) – zespół ds. ubezpieczeń społecznych,

- Zbigniew Żurek (Business Centre Club) – zespół ds. rozwoju dialogu społecznego,

- Zygmunt Mierzejewski (Forum Związków Zawodowych) – zespół ds. funduszy europejskich,

- Bogdan Kubiak (NSZZ „Solidarność”) – zespół ds. międzynarodowych.

Zespołem ds. usług publicznych kierować będzie przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, ale na razie konkretna osoba nie została wskazana.

 

KOMUNITATY

Barbórka 2019 - Zasłużony dla ZZPRC KWB Bełchatów

Z okazji Górniczego Święta "Barbórka 2019" - Zarząd Związku przyznał honorowe Odznaczenia "Zasłużony dla ZZPRC KWB Bełchatów"

Zakładowa Komisja Pojednawcza nowej kadencji

W dniu 06.02.2019r. odbyło się pierwsze nowo powołanej Zakładowej Komisji Pojednwaczej KWB Bełchatów.

Komunikat ZKP pobierz T U T A J

OGŁOSZENIA

KOLONIE - OBOZY 2020

W załączeniu oferta wypoczynku: KOLONIE i OBOZY 2020 - organizowane przez PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów

PLAKAT INFORMACYJNY - pobierz  T U T A J

Oferta KOLONIE - pobierz  T U T A J

Oferta OBOZY MŁODZIEŻOWE - pobierz  T U T A J