Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

11.04.2013r. Bełchatów - Zarząd Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego podczas posiedzenia w Bełchatowie, przyjął m.in. Stanowisko w sprawie proponowanych zmian w Kodeksie pracy:

"Zarząd Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego z oburzeniem przyjął informację o przeprowadzanych zmianach w ustawie Kodeks pracy proponowanych przez Rząd RP (druk sejmowy nr 1105) oraz grupę posłów Platformy Obywatelskiej (druk sejmowy nr 1116).

Wprowadzone zmiany spowodują rażące pogorszenie warunków pracy i płacy oraz wzrost bezrobocia. Te sprzeczne ze standardami europejskimi rozwiązania cofają nas do XIX wiecznych praktyk. Takie przedmiotowe traktowanie pracowników musi budzić nasz sprzeciw a pazerność pracodawców musi doprowadzić do wybuchu niezadowolenia społecznego.

Wzywamy Rząd i jego polityczne zaplecze do opamiętania się. Buta i arogancja w relacjach społecznych, jakie prezentują jest zaprzeczeniem dialogu społecznego.

Wyrażamy głęboki i stanowczy sprzeciw wobec takiej polityki rządu. OZZZPRC podejmie natychmiastowe, nadzwyczajne działania celem zapobieżenia tej planowanej destrukcji naszego Państwa".

Dalsze działania struktur krajowych OZZZPRC w/w sprawie zostaną podjęte podczas najbliższego Krajowego Zjazdu Delegatów OZZZPRC, który odbędzie się w dniach 22-24 kwietnia br.

   OŚWIADCZENIE  Międzyzwiązkowego Zespołu Negocjacyjno - Protestacyjnego KWB Bełchatów

Po ustaleniach na posiedzeniu Społecznej Rady Konsultacyjnej Branży Węgla Brunatnego w dniu 10.04.2013r. - przekazaliśmy uzgodnioną wspólną treść wystąpienia do władz oddziału KWB Bełchatów i KWB Turów o podtrzymaniu zgłoszonych do pracodawcy postulatów.

Treść oświadczenia znajduje się TUTAJ.

Nie od dziś wiadomo, że cały koncern PGE Górnctwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. a wręcz całą Grupę PGE ciągnie kompleks kopalni i elektrowni Bełchatów.  Kopalnia w ubiegłym roku wydobyła łącznie 40,1 mln ton węgla, z czego z pola Szczerców 10,9 mln, a z pola Bełchatów 29,1 mln ton. Elektrownia w 2012 roku wyprodukowała ponad 32,7 TWh energii elektrycznej - o 1,7 Twh został pobity rekord z roku 2011. Plany na rok 2013 zakładają dla kopalni wydobycie ok. 43 mln ton węgla. Jeśli jest tak dobrze - to dlaczego "owoców" zysku nie otrzymują załogi. Dlaczego płace trzyma się w ryzach?

Zdaniem analityków, decyzja PGE o rezygnacji z budowy bloków w Opolu wprost dodaje 1,1-1,6 zł do wyceny akcji spółki. Dodatkowo dzięki zaprzestaniu prac nad inwestycją PGE będzie mogła w kolejnych latach przeznaczać 100 proc. zysku na dywidendę.  Zyski będą spadać, ale i tak dywidendy będą mogły wynieść 1,2-1,5 zł na akcję, co da stopę dywidendy na poziomie 7-11 proc. To najwyżej w Polsce i powyżej średniej europejskiej w branży utilities. Przy braku dużych nakładów inwestycyjnych w tym roku, przy relatywnie silnym cashflow w tym roku, można się spodziewać, że Skarb Państwa będzie chciał więcej z 5 mld gotówki, które ma Polska Grupa Energetyczna.

Zatem dokarmianie budżetu państwa zyskiem z PGE, jest prawem. Jest obowiązkiem "podatkowym" Ministra Skarbu Państwa wobec skarbnika narodowego, jakim jest Minister Finansów. Zatem nie ma ŻADNYCH przesłanek, aby te same organy rządowe trzymały w ryzach, na krótkim łańcuchu wynagrodzenia załóg tych podmiotów, które są dla rządzących kurą znoszącą złote jaja. Czy ciągle i corocznie musimy upominać się o swoje pod groźbą sporu? Czasy despotyzmu, niewolnictwa mamy już za sobą. Apelujemy więc o rozwagę i rozsądek. Odkładanie  w czasie decyzji dotyczących wynagrodzeń - wzmaga determinację pracowników. Wzmaga emocje, obniża motywację. Za wzmożoną i dobrą pracę, oczekujemy rekompensaty w płacach. Czy jesteśmy po to, aby nasz region, kopalnię i elektrownię Bełchatów, spółki Ramb, Betrans, Bestgum - TYLKO doić z kasy. Nic w zamian??.....

A przecież wszystkich odpowiedzialnych rządzących obowiązuje rzymskie prawo - pacta sunt servanda. Pracownicy, swoją rzetalną pracą umów dotrzymują. Nie wszystkim zaknebluje się usta -  tłumaczeniami o kryzysie. Nie nam....

 

 

PGE Polska Grupy Energetyczna poinformowała, że 4 kwietnia 2013r. Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podjął decyzję o zamknięciu zadania inwestycyjnego „Projekt Opole II” polegającego na budowie nowych bloków nr 5 i 6 opalanych węglem kamiennym w Oddziale Elektrownia Opole. Zmiany na rynku energetycznym oraz w otoczeniu makroekonomicznym ograniczyły efektywność ekonomiczną tej inwestycji dla PGE. Przeprowadzone analizy wskazują, że ze względu na portfel wytwórczy PGE, oparty głównie na węglu brunatnym, oraz inne projekty inwestycyjne prowadzone w Grupie PGE, kontynuowane Projektu Opole II nie przyniosłoby wzrostu wartości dla akcjonariuszy PGE - czytamy w raporcie PGE opublikowanym w dniu 05 kwietnia br.

W dniu 4-go kwietnia br. odbędzie się posiedzenie Semowej Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego (NKK). Podkomisja została wyłoniona ze składu Komisji Nadzwyczajnej do spraw zman w kodyfkacjach. Porządek posiedzenia przewiduje: rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (druk nr 1105) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk nr 1116) - złożonego przez grupę posłów Platformy Obywatelskiej.

KOMUNITATY

Zakładowa Komisja Pojednawcza nowej kadencji

W dniu 06.02.2019r. odbyło się pierwsze nowo powołanej Zakładowej Komisji Pojednwaczej KWB Bełchatów.

Komunikat ZKP pobierz T U T A J

Zmiana niektórych norm odzieżowych w Kopalni

 

Na wniosek Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy - Dyrektor Oddziału KWB Bełchatów zatwierdził weryfikację norm odzieżowych, po pozytywnym rozpatrzeniu przez Komisję Odzieżową - (w załączeniu zdjęcia)

OGŁOSZENIA

KOLONIE - OBOZY 2019

W załączeniu oferta wypoczynku: KOLONIE i OBOZY 2019 - organizowane przez PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów.

Oferta KOLONIE - pobierz  T U T A J

Oferta OBOZY MŁODZIEŻOWE - pobierz  T U T A J