Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

Zapowiedziane w expose premiera Donalda Tuska wyrównanie i podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia zaskoczyło znaczącą większość Polaków. Bez jakichkolwiek konsultacji społecznych, bez poddania tej propozycji pod osąd społeczny rządząca koalicja wprowadza w systemie emerytalnym tak znaczącą zmianę. Nie towarzyszą tym działaniom posunięcia służące zwiększeniu liczby miejsc pracy dla osób w wieku 60+ czy też poprawie systemu opieki medycznej na tą grupą wiekową. Brakuje jakiejkolwiek kampanii informacyjnej.

 

Z dniem 30 grudnia 2011r. Postanowieniem Dyrektora Oddziału KWB Bełchatów został wprowadzony w naszym zakładzie Program Dobrowolnych Odejść. Niestety, większość naszych uwag - nie została uwzględniona w końcowej wersji Regulaminu. Zatem wiele osób chcących skorzystać z PDO, będzie musiała liczyć się z faktem, że nie będą uprawnieni do korzystania np.: z deputatu węglowego i wszystkich świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Osoby przystępujące do Programu, muszą mieć tą świadomość przy podejmowaniu decyzji. Później będzie jak zwykle - za późno.

W załączeniu tekst Postawienia Dyrektora Oddziału wraz z Regulaminem PDO.

zzprckwb.org.pl/upload/fck/PDO REGULAMIN.pdf

W dniu 19 grudnia przekazaliśmy Prezesowi Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - stanowisko Zarządu Związku ws ujednolicenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Zdaniem Zarządu Związku przedstawiony projekt nie spełnia oczekiwań Strony społecznej z uwagi na ujemne skutki dotyczące obecnie w KWB Bełchatów obowiązujących świadczeń tak płacowych jak i pozapłacowych. W treści proponowanych rozwiązań widać wyraźne zróżnicowanie przywilejów branżowych naszym zdaniem na niekorzyść branży wydobywczej w PGE GiEK S.A.
Umowa Społeczna z 2004r. oraz Porozumienie – Umowa Gwarancyjna z 2010r. przewidują stosowanie postanowień PUZP oraz ZUZP do końca okresu gwarancji zatrudnienia. Natomiast przedstawione w projekcie propozycje w sposób jednoznaczny naruszają te uzgodnienia.
Z uwagi na inne niekorzystne – z naszego punktu widzenia – propozycje zawarte w przedstawionym projekcie oraz postanowienia wyżej przywołanej umowy nasza ocena projektu nie może być pozytywna.
Uważamy, że ewentualny projekt nowych UZP jako materia do rokowań, powinien być poprzedzony wspólnymi rozmowami Stron w trakcie których, Strona Społeczna wyrazi wprost swoje oczekiwania w mających obowiązywać wewnątrzzakładowych aktach prawnych.

Oczekujemy merytorycznej reakcji Zarządu PGE GiEK S.A.
 

  Warszawa, 14 grudnia 2011 roku – W dniu dzisiejszym Pan Tomasz Zadroga złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu PGE S.A. z dniem 14 grudnia 2011 roku. Rada Nadzorcza Spółki rezygnację przyjęła.

Rada Nadzorcza powierzyła pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu Panu Pawłowi Skowrońskiemu obecnemu Wiceprezesowi Zarządu PGE S.A.

Rada Nadzorcza podjęła również uchwałę o odwołaniu z Zarządu PGE S.A. z dniem dzisiejszym, Pana Marka Szostka, Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu.

W dniu 08.12.2012r. organizacje związkowe działające w PTS Betrans Sp. z o.o. złożyły Pracodawcy zawiadomienie o wszczęciu sporu zbiorowego - zgłaszając żądanie zawarcia Porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2011r., określającego wzrost wynagrodzenia stawki godzinowej.

W załączeniu przedstawiamy dotychczasowe dokumenty z przebiegu sporu zbiorowego:

zzprckwb.org.pl/upload/fck/Zawiiadomienie o wejściu w zpór zbiorowy 08122011288(1).pdf

zzprckwb.org.pl/upload/fck/Protokół rozbieżności 289(1).pdf

zzprckwb.org.pl/upload/fck/Komunikat ZZ działających w PTS Betrans290(1).pdf

KOMUNITATY

Barbórka 2017 - Zasłużony dla ZZPRC KWB Bełchatów

Z okazji Górniczego Święta "Barbórka 2017" - Zarząd Związku przyznał honorowe Odznaczenia "Zasłużony dla ZZPRC KWB Bełchatów"

Odznaczenia otrzymali:

 

MEGASERWIS - KOMUNIKAT

W komunikacie: Paczki Świąteczne, Wyższa premia w grudniu i Dodatkowe świadczenie socjalne

Treść  K O M U N I K A T U

OGŁOSZENIA

KOLONIE - OBOZY 2018

W załączeniu oferta wypoczynku: KOLONIE i OBOZY 2018 - organizowane przez PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów.

Oferta KOLONIE - pobierz  T U T A J

Oferta OBOZY MŁODZIEŻOWE - pobierz  T U T A J