Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
WAŻNE

                                                                                 KLAUZULA  INFORMACYJNA  ZZPRC KWB Bełchatów w sprawie OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

      

Trzy reprezentatywne centrale związkowe: Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zawiesiły swój udział w pracach zespołów Komisji Trójstronnej do czasu powołania przez premiera przewodniczącego TK oraz zwołania Prezydium i Posiedzenia Plenarnego Komisji. Takie ustalenie przekazali mediom przewodniczący trzech central związkowych: Tadeusz Chwałka (FZZ), Piotr Duda (NSZZ „Solidarność”) i Jan Guz (OPZZ), podczas konferencji prasowej, która odbyła się 16 stycznia 2012 r. w Centrum Prasowym PAP.

Po konferencji Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych skierowały. do premiera wspólne pismo, w którym poinformowały o zawieszeniu prac w zespołach KT, przyczynach tej decyzji oraz wystąpiły o spotkanie z premierem w sprawie powołania przewodniczącego Komisji i zwołania Posiedzenia Plenarnego.

treść pisma:  zzprckwb.org.pl/upload/fck/decyzja zw_zaw_ w TK.pdf

  W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi terminu wykorzystania zaległego urlopu za 2011 rok, w rozwinięciu przedstawiamy stanowisko Dyrektora Departamentu Prawnego Głównego Inspektora Pracy.

 

Zapowiedziane w expose premiera Donalda Tuska wyrównanie i podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia zaskoczyło znaczącą większość Polaków. Bez jakichkolwiek konsultacji społecznych, bez poddania tej propozycji pod osąd społeczny rządząca koalicja wprowadza w systemie emerytalnym tak znaczącą zmianę. Nie towarzyszą tym działaniom posunięcia służące zwiększeniu liczby miejsc pracy dla osób w wieku 60+ czy też poprawie systemu opieki medycznej na tą grupą wiekową. Brakuje jakiejkolwiek kampanii informacyjnej.

 

Z dniem 30 grudnia 2011r. Postanowieniem Dyrektora Oddziału KWB Bełchatów został wprowadzony w naszym zakładzie Program Dobrowolnych Odejść. Niestety, większość naszych uwag - nie została uwzględniona w końcowej wersji Regulaminu. Zatem wiele osób chcących skorzystać z PDO, będzie musiała liczyć się z faktem, że nie będą uprawnieni do korzystania np.: z deputatu węglowego i wszystkich świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Osoby przystępujące do Programu, muszą mieć tą świadomość przy podejmowaniu decyzji. Później będzie jak zwykle - za późno.

W załączeniu tekst Postawienia Dyrektora Oddziału wraz z Regulaminem PDO.

zzprckwb.org.pl/upload/fck/PDO REGULAMIN.pdf

W dniu 19 grudnia przekazaliśmy Prezesowi Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - stanowisko Zarządu Związku ws ujednolicenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Zdaniem Zarządu Związku przedstawiony projekt nie spełnia oczekiwań Strony społecznej z uwagi na ujemne skutki dotyczące obecnie w KWB Bełchatów obowiązujących świadczeń tak płacowych jak i pozapłacowych. W treści proponowanych rozwiązań widać wyraźne zróżnicowanie przywilejów branżowych naszym zdaniem na niekorzyść branży wydobywczej w PGE GiEK S.A.
Umowa Społeczna z 2004r. oraz Porozumienie – Umowa Gwarancyjna z 2010r. przewidują stosowanie postanowień PUZP oraz ZUZP do końca okresu gwarancji zatrudnienia. Natomiast przedstawione w projekcie propozycje w sposób jednoznaczny naruszają te uzgodnienia.
Z uwagi na inne niekorzystne – z naszego punktu widzenia – propozycje zawarte w przedstawionym projekcie oraz postanowienia wyżej przywołanej umowy nasza ocena projektu nie może być pozytywna.
Uważamy, że ewentualny projekt nowych UZP jako materia do rokowań, powinien być poprzedzony wspólnymi rozmowami Stron w trakcie których, Strona Społeczna wyrazi wprost swoje oczekiwania w mających obowiązywać wewnątrzzakładowych aktach prawnych.

Oczekujemy merytorycznej reakcji Zarządu PGE GiEK S.A.
 

KOMUNITATY

Gwarancje Zatrudnienia dla Spółek

W dniu 10 września 2018r ZZ PRC, ZZ GWB i MK NSZZ "Solidarność" podpisaliśmy gwarancje zatrudnienia z Zarządami Spółek MegaSerwis, Ramb, Bestgum oraz Betrans gwarancje obowiązują  do 31 grudnia 2027r.

Pobierz T U T A J

PROŚBA

Przypominamy Państwu, aby w sytuacji z rezygnacji zaplanowanych wizyt w sieci placówek PZU Zdrowie SA - koniecznym jest dokonanie odwołania wizyty.

Wizytę można odwołać:

- SMS-em, odpowiadając na wiadomość z PZU Zdrowie SA z potwierdzeniem terminu umówionej wizyty,

- telefonicznie, dzwoniąc na Infolinię Opieki Medycznej pod numer 801 405 905

Działanie takie poprawi i zwiększy dostępność wizyt.

 

OGŁOSZENIA

KOLONIE - OBOZY 2018

W załączeniu oferta wypoczynku: KOLONIE i OBOZY 2018 - organizowane przez PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów.

Oferta KOLONIE - pobierz  T U T A J

Oferta OBOZY MŁODZIEŻOWE - pobierz  T U T A J