Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty
Ogłoszenia

PILNE - dojazdy samochodem prywatnym do i z pracy

Drukuj

 Informujemy, iż Prezes Zarzadu PGE GiEK S.A. wydała pismo okólne dotyczące zasad przyznawania świadczeń Pracownikom PGE GiEK S.A. (Centrala Spółki oraz wszystkie Oddziały) z tytułu używania samochodów prywatnych w celu dojazdu do i z pracy w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem COVID-19.

 

Prezes Zarządu PGE GiEK S.A. zobowiązała Dyrektorów Oddziałów do wdrożenia zasad określonych w pismie w poszczególnych Oddziałach.
Nadzór na realizacją wydanego pisma sprawuje osobiście Prezes Zarządu PGE GiEK S.A.
 
Dyrektor Oddziału może przyznać Pracownikowi miesięczny limit kilometrów w celu dojazdu do i z pracy samochodem prywatnym w związku z COVID -19 w przypadku jednoczesnego spełnienia następujących kryteriów:
  1. świadczenie przyznane jest w celu przeciwdziałnia COVID-19, w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
  2. zapewnione są odpowiednie środki finansowe w budżecie danej komórki organizacyjnej,
 
Wniosek o przyznanie miesięcznego limitu kilometrów musi być podpisany przez bezpośredniego przełożonego Pracownika, któremu nma być przyznany limit oraz:
przez Prezesa Zarzadu Spółki w przypadku pracowników centrali Spółki 
przez Dyrektora Oddziału w przypadku pracowników Oddziału
 
Podstawą wypłaty świadczenia Pracownikowi z tytułu używania samochodu prywatnego w celu dojazdu do i z pracy, jest umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy Pracownikiem a Pracodawcą.
Umowa zawierana jest jednorazowo na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
 
WZORY:
Wniosku Pracownika o przyznanie limitu kilometrów,
Umowy o używanie samochodu prywatnego będącego w posiadaniu Pracownika w celu dojazdu do i z pracy,
otrzymacie Państwo u bezpośredniego przełożonego (kierownika komórki organizacyjnej).
 
Zasady określone w piśmie okólnym Prezesa Zarządu Spółki obowiązują na okres trzech miesięcy od dnia publikacji pisma.