Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty
Ogłoszenia
Sukces czy Wielkie Kłamstwo?
13.12.2014

Komunikat ZZGWB, MK NSZZ Solidarność i ZZPRC  

Dotyczy ostatnich działań WZZ Sierpień 80 i MZZ Odkrywka w Spółkach: Betrans, Ramb i Bestgum Polska.

Wręczenie Odznaczeń Honorowych
01.12.2014

Z okazji Górniczego Święta - Zarząd ZZPRC KWB Bełchatów przyznał Odznaczenie Honorowe  "Zasłużony dla ZZPRC KWB Bełchatów" następującym pracownikom:

Opinia FZZ ws projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy
18.11.2014

W załączeniu przedstawiamy opinię Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 października 2014 r.

Opinię pobierz TUTAJ

 

Polskie Związki Zawodowe przeciwni Pakietowi Klimatycznemu do 2030r.
25.10.2014

21 października w trakcie obrad Komitetu Wykonawczego Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych odbyła się dyskusja nad propozycją stanowiska EKZZ w sprawie pakietu energetyczno - klimatycznego w Europie na lata 2020 – 2030. Propozycja przedstawionego dokumentu zawierała poparcie dla celów radykalnego ograniczenia (o 40%) emisji gazów cieplarnianych w przewidywanym okresie. Związkowcy z Forum Związków Zawodowych – Tomasz Jasiński, OPZZ – Piotr Ostrowski oraz z NSZZ „Solidarność” – Andrzej Adamczyk stanowczo skrytykowali dokument EKZZ.

Wynarodzenie za urlop
21.10.2014

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie, które składa się ze zmiennych składników i jest wypłacane 10 dnia następnego miesiąca. W miesiącu lipcu pracownik wykorzystywał urlop wypoczynkowy.

Czy przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego należy brać pod uwagę wynagrodzenie wypłacone w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystywania urlopu, czy wynagrodzenie nabyte przez pracownika za trzy miesiące poprzedzające miesiąc wykorzystywania urlopu?

PIP odpowiada:

Wywiad z Janem Skorodeckim
12.09.2014

W załączeniu wywiad z Janem  Skorodeckim - członkiem ZZPRC KWB Bełchatów, z wyprawy na Kilimandżaro.

TEKST  WYWIADU

Podpisano porozumienie płacowe
29.07.2014

Dyrekcja Oddziału KWB Bełchatów oraz organizacje związkowe działające w Kopalni, podpisały w dniu 28 lipca br. porozumienie płacowe. Szczegółowe informacje nt. porozumienia udzielamy w biurze Związku.

Dywidenda PGE za 2013r.
06.06.2014

Warszawa, 06.06.2014r.   Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") w dniu 6 czerwca 2014 r. podjęło uchwałę o podziale zysku netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 2.337.559.286,34 zł w następujący sposób: - na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 1,10 zł na jedną akcję tj. kwotę 2.056.736.911,90 zł; - 237.631.186,48 zł na kapitał zapasowy; - 43.191.187,96 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku połączenia Spółki z PGE Energia Jądrowa S.A.  ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 5 września 2014r., a termin wypłaty dywidendy na 26 września 2014r.

SRK BWB odrzuca projekt
07.05.2014

Organizacje zrzeszone w Społecznej Radzie Konsultacyjnej Branży Węgla Brunatnego, działające w imieniu i na rzecz pracowników Oddział KWB Bełchatów i KWB Turów, w związku z przedłożonym stronie Społecznej projektem Porozumienia dotyczącego uregulowania dalszego zatrudnienia pracowników centralizowanych obszarów funkcjonalnych służb zakupowych i służb skarbu, oświadczają, że odrzucają przedmiotowy projekt w całości.
 

Zakres świadczeń medycznych w MegaMed
23.03.2014

MegaMed Sp. z o.o. zapewnia swoim Pacjentom pełną ofertę świadczeń zdrowotnych na poziomie: opieki podstawowej, opieki specjalistycznej, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, rehabilitacji oraz stomatologii. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Megamed - w porównaniu z świadczeniami medycznymi w ramach NFZ.