Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty
Ogłoszenia

  W Polsce piesi będą musieli obowiązkowo nosić elementy odblaskowe. Już od 31 sierpnia - każdy pieszy, poruszający się po zmroku po drodze poza obszarem zabudowanym, będzie miał obowiązek używania elementów odblaskowych.

Zgodnie z nowelizacją prawa o ruchu drogowym - za brak odblasków będzie groził mandat od 20 do 500 zł. Nie będziemy jednak musieli nosić odblaskowych kamizelek - wystarczy wyposażyć się w elementy odblaskowe. To mogą być np. odblaskowe opaski, które za 2-3 zł można kupić w supermarketach. Nosząc je w trakcie marszu poboczem, należy pamiętać, że powinny być założone na prawą kostkę.

Istotna zmiana dotyczy także dzieci. Choć osoby poniżej 15. roku życia już mają obowiązek noszenia odblasków, to od niedzieli policjant będzie mógł nałożyć na rodzica mandat – do 500 złotych – gdy dziecko odblasku nie ma.

źródło: pap

Rada Ministrów zapoznała się z dokumentem "Priorytety zarządzania portfelem podmiotów nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa do roku 2015". "Priorytetem Ministerstwa Skarbu Państwa z jednej strony będzie profesjonalizacja nadzoru i budowa wartości podmiotów ważnych dla ekonomicznego bezpieczeństwa państwa, z drugiej - zmniejszanie zaangażowania państwa w obszarach, w których jego udział nie jest niezbędny" - napisano w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Dokument zawiera także listę spółek o strategicznym znaczeniu dla gospodarki oraz wykaz tych, które mogą zostać poddane przekształceniom własnościowym (m.in. prywatyzacji). Na „Liście podmiotów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki państwa” znalazły się 22 spółki. Nie ma wśród nich żadnej spółki węglowej.

Słok k/ Bełchatowa - 17.07.2014r. - Odbyło się połączone spotkanie Zarządu PGE S.A., Zarządu PGE GiEK S.A., Prezesów Zarządów Spółek Zależnych PGE GiEK S.A. oraz przedstawicieli Związków Zawodowych funkcjonujących w Oddziałałch i Spółkach Zależnych PGE GiEK S.A., którego przedmiotem był projekt utworzenia nowej Podatkowej Grupy Kapitałowej z udziałem PGE S.A. i PGE GiEK S.A.

Zdaniem Zarządu PGE S.A. utworzenie Podatkowej Grupy Kapitałowej (na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - art.1a ) ma na celu obniżenie zobowiązań związanych z finansowaniem inwestycji.

Wg projektu - PGK tworzyć mają m.in.: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Obrót S.A., PGE Energetyka Odnawialna S.A. a także obecne Spółki zależne PGE GiEK S.A. - Ramb, Bestgum Polska, Betrans, MegaSerwis, Eltur-Serwis, Elbis, PGE Gubin, Megazec.

W przypadku Spółek zależnych PGE GiEK S.A. w sytuacji utowrzenia PGK - musi dojść do ich zmiany właścicielskiej z PGE GiEK S.A. na rzecz PGE S.A.

Powyższe związane jest z jednym kryterium powstania PGK tj. jedna ze spółek, zwana spółką dominującą (będzie nią PGE S.A.), posiada bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym. Obecnie większościowy udział w Spółkach zależnych posiada PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Według założeń projektu powstania PGK - kontrola operacyjna będzie nadal sprawowana przez PGE GiEK S.A., siedziby Spółek i Oddziałów PGE GiEK S.A. pozostaną bez zmian, zostanie utrzymane dotychczasowy schemat rozliczeń pomiędzy Spółkami zależnymi a PGE GiEK S.A., utrzymany zostanie poziom rentowności na dotychczasowym poziomie.

Projektodawcy zakładają zawarcie bezterminowej umowy o utworzeniu PGK co oznacza, że w trakcie jej trwania nie może dojść do sprzedaży podmiotów tworzących Grupę.

Strona związkowa zgłosiła szereg merytorycznych uwag do planowanego finansowego przedsięwzięcia, m.in. w zakresie spraw pracowniczych w części układów zbiorowych, planowanych lub pontencjalnych korzyści utworzenia PGK, prawa do akcji pracowniczych - w sytuacji zmiany właścicielskiej Spółek zależnych, gwarancji zachowania dotychczasowych regulacji wynikłych z regulminów wynagradzania oraz innych aktów prawnych regulujących zobowiązania pracodawców wobec pracowników.

Ustalono, iż Zarząd PGE S.A. przedstawi do końca lipca br. projekt dokumentu, który ma zawierać zobowiązania strony właścicielskiej wobec pracowników w związku z planowanym utworzeniem PGK. Dokument stanie się przedmiotem oceny związków zawodowych, jak również będzie przesłanką do podjęcia stanowiska strony społecznej do planowanego przedsięwzięcia.

 

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o PIT mówiące o opodatkowaniu nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników są zgodne z ustawą zasadniczą. 
Kwestionowane przepisy ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych rozumiane w ten sposób, że „inne nieodpłatne świadczenie” oznacza wyłącznie przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości, otrzymane przez pracownika, są zgodne z konstytucją.

8 lipca 2014r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezydenta Konfederacji Lewiatan dotyczący opodatkowania świadczeń, które mogą być nawet potencjalnie otrzymane przez pracownika w związku z pozostawaniem przez niego w stosunku pracy, a które są dodatkowo ściśle związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez pracodawcę.

Bełchatów, 10.07.2014r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz konsorcjum firm w składzie: MHPS Europe GmbH, Budimex S.A., Tecnicas Reunidas Energia podpisały w dniu dzisiejszym kontrakt na budowę bloku energetycznego o mocy netto 450 MW w Elektrowni Turów. Wartość umowy to 3 mld 250 mln zł netto.

Nowy blok energetyczny w PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów zastąpi trzy wycofane z eksploatacji jednostki starszej generacji (bloki nr 8, 9, 10) o łącznej mocy zainstalowanej 618 MW. PGE podaje, że odbudowa mocy Elektrowni Turów jest przede wszystkim elementem optymalizacji sposobu wykorzystania całego kompleksu górniczo-energetycznego Turów, w tym również zagospodarowania dostępnych złóż węgla.

- Ta inwestycja jest bardzo ważna, nie tylko z przyczyn biznesowych, środowiskowych, ale także społecznych. Dziś kompleks Turów jest pracodawcą dla kilku tysięcy osób. Budowa nowego bloku pozwoli na utrzymanie tych miejsc pracy – powiedział po podpisaniu umowy Jacek Kaczorowski, prezes zarządu PGE GiEK S.A.

- Nowy blok energetyczny w Elektrowni Turów to nowa era technologiczna bloków konwencjonalnych opalanych paliwami stałymi. Światowy rozwój technologii materiałowej oraz ciągłe starania o poprawę efektywności wytwarzania energii i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, doprowadziły do stworzenia rozwiązań, które łączą w sobie te cele – dodał Tadeusz Witos, wiceprezes zarządu ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE GiEK S.A.