Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty

22 kwietnia 2015 r. pielęgniarki i położne z OZZPiP, wspierane przez przedstawicieli Forum Związków Zawodowych, zorganizowały pikietę pod Urzędem Wojewódzkim w Łodzi.

Podczas pikiety, która rozpoczęła się o godz. 12.00 przed Urzędem Wojewódzkim w Łodzi, przedstawiono postulaty, które po odczytaniu przez Przewodniczącego OZZPiP Regionu Łódzkiego Zdzisława Bujasa oraz Wiceprzewodniczącą Jolantę Korbicką, zostały złożone na ręce Wojewody Jolanty Chełmińskiej.

Wśród postulatów środowiska pielęgniarek i położnych jest konieczność określenia niezbędnej liczby pielęgniarek i położnych na poszczególnych oddziałach przy kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych z NFZ w celu zapewnienia bezpieczeństwa pielęgniarkom, położnym i pacjentom.

Pielęgniarki i  położne domagają się również wzrostu wynagrodzeń. Co mogłoby  powstrzymać  emigrację i odejścia od wykonywania zawodu. Byłby to także zachętą dla młodych osób do podjęcia studiów pielęgniarskich i położniczych.

14.04.2015

Szanowni Państwo,

Ćwierć wieku temu zrodziła się myśl obrony interesów dosyć specyficznej grupy pracowników, jaką są osoby zatrudnione w systemie czterobrygadowej organizacji pracy (lub podobnym). Do tworzącej się ogólnopolskiej organizacji, oprócz szerokiej reprezentacji energetyków, w krótkim czasie przystąpili przedstawiciele innych branż m.in. górnictwa, hutnictwa, wielkiej syntezy chemicznej, przemysłu koksowniczego i naftowego. Powstały struktury nowej, prężnej centrali, która na trwałe wpisała się w krajobraz polskiego ruchu związkowego.

Dziś świętujemy 25-lecie Ogólnokrajowego Zrzeszenia Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego i wszyscy mamy świadomość, że jubileusz ten nie byłby możliwy bez zaangażowania, pracy i poświęcenia wielu pokoleń działaczy.

 

 

 

 

Informujemy, iż 25.03.2015r. w siedzibie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Warszawie odbyło się spotkanie Zespółu Negocjacyjnego Komitetu Koordynacyjno - Protestacyjny w GK PGE z Stroną Pracodawców reprezentowaną przez upoważnione osoby: Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Zarządu PGE Dystrybucja S.A., Zarządu PGE Obrót S.A., Zarządu PGE Energia Odnawialna S.A.

Strony dokonały oceny Porozumienia z dnia 25.02.2015r. w zakresie zobowiązania zawarcia określonych porozumienień w liniach biznesowych oraz u poszczególnych Pracodawców w zakresie zaprzestania wdrażania Projektu CUW FK/ZZL w GK PGE.

Na dzień 25.03.2015 roku parafowano Porozumienie w Spółce GiEK SA - jej Oddziałach i Spółkach zależnych. W pozostałych liniach biznesowych rozmowy nt. zakończenia sporu w sprawie CUW HR / FK nadal trwają. Zespół Negocjacyjny KK-P przedstawił własną informację i ocenę realizacji Porozumienia w Liniach Biznesowych GK PGE. Ustalono termin kolejnego wspólnego posiedzenia, które winno się odbyć po przeprowadzonych rokowaniach w ramach pozostałych zgłoszonych żądań strony społecznej.

W dniu 20.03.2015r. na terenie OSiR Wawrzkowizna odbyło się XXVI-te Walne Zebranie Delegatów ZZPRC KWB Bełchatów.

Podczas Zebrania Delegatów wystąpił Włodzimierz Sarnecki - Zastępca Dyrektora Oddziału KWB Bełchatów

Uhonorowaliśmy pamiątkowym prezentem Zbigniewa KUCZYŃSKIEGO (oddz. G -2) długoletniego członka Zarządu Związku, który odszedł na zasłużoną emeryturę.

 

Delegaci ZZPRC KWB Bełchatów udzielili absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej Związku za okresy sprawozdawcze, jak również przyjęli Sprawozdanie finansowe Zarządu Związku za 2014 rok.
W sprawozdaniach przedstawiono problematykę, którą zajmowały się władze Związku w okresie sprawozdawczym, m.in.:
- Działalność w podmiotach PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (Oddział KWB Bełchatów i Spółki zależne: Ramb, Bestgum, Betrans, Megaserwis)
- Porozumienia w/s wzrostu wynagrodzeń
- Działalność w sferze spraw socjalnych

Dokonano wyborów uzupełniających do Zarządu Związku (2 osoby) i Komisji Rewizyjnej (1 osoba) - wskutek odejść na emeryturę dotychczasowych członków tych władz.

Nowi Członkowie Zarządu:

 

                   Piotr  Kotas (oddz. T-2)                                        Robert Szpondowski (oddz. T-1)

Nowy Członek Komisji Rewizyjnej

         Renata Iwanus (Megaserwis)

Delegaci w drodze Uchwały:

- na wniosek Zarządu Związku dokonali zmian w Statucie Związku,

- wyrazili zgodę na poszerzenie od miesiąca marca 2014r. dodatkowego Grupowego ubezpieczenia dla Członków ZZPRC KWB Bełchatów.

  Zmiana dotyczy:

  - wypłaty świadczenia za urodzenie dziecka i urodzenia martwego dziecka

  - wypłaty świadczenia za pobyt w szpitalu - począwszy od pierwszego dnia pobytu

  - wprowadzenia tzw. Karty Aptecznej o wartości 100 zł - ( karta nie jest imienna )

  - wprowadzenia 10% zniżki za ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe w PZU

Szczegóły nt powyższych świadczeń - zawiera tabela poniżej

Składki na ubezpieczenie będą odprowadzane z dotychczasowych składek członkowskich – bez zwiększania ich wysokości. Przystąpienie do dodatkowego ubezpieczenia, realizowane będzie poprzez podpisanie stosownej deklaracji.