Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

 

 

W godzinach popołudniowych 05 czerwca br. trzy organizacje związkowe funkcjonujące w Spółkach: Bestgum Polska, Betrans i Ramb, parafowały z Zarządami tych spółek - uzgodnienia dotyczące wynagrodzeń pracowników na rok 2014 i lata kolejne. Negocjacje prowadziliśmy od m-ca marca br. w celu REALNEGO podniesienia i wyrównania PŁAC pracowników w naszych Spółkach do średnich wynagrodzeń w kraju, zachowując jednocześnie stabilność pracy i zatrudnienia pracowników. Warunkiem wejścia w życie parafowanych Porozumień, jest ich podpisanie przez Wszystkie związki zawodowe działające z ww. Spółkach.

ZZPRC, NSZZ Solidarność oraz ZZGWB - organizacje skupiające pracowników ww Spółek, zawsze działały i będą działać dla dobra pracowników. Los Spółek i sytauacja zatrudnionych w nich pracowników - była i jest dla nas wartością nadrzędną. Ponosimy pełną ODPOWIEDZIALNOŚĆ za nasze decyzje i nie uciekamy się do manipulacji.

Z przykrością przyjeliśmy informację zawartą w komunikacie nr.2 MKPS w Ramb z dnia 04.06.br. (podpisaną przez WZZ Sierpień 80 i MZZ Odkrywka) jakoby zawarliśmy porozumienie z pracodawcą, regulujące wzrost płac w Społce na 2 lata (2014-15) dając pracownikowi wzrost wynagrodzeń na poziomie ok 250 zł brutto, w efekcie wprowadzenia tzw. mechanizmu wzrostu wynagrodzeń. JEST  TO KŁAMSTWO i ŚWIADOME wprowadzanie w BŁĄD Pracowników Spółki. Niezrozumiałym jest dla nas takie działanie chyba, że ma ono podnieść emocje i wprowadzić PODZIAŁY wśród pracowników.

Jeśli dla dwu ww. związków zawodowych CELEM JEST - Spór zbiorowy i ewentualny strajk - a nie podniesienie wartości realnego wynagrodzenia pracownika, to wyznaczony cel przyćmił rozsądek i zasady logicznego działania.

Ocenę pozostawiamy pracownikom Spółek, którzy jak każdy zatrudniony w naszym kraju - powinien otrzymywać godne wynagrodzenie za swoją pracę.

04.06.2014

Nasz Związek, miał zaszczyt zorganizować zabawę z okazji Dnia Dziecka - dla wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Bełchatowie. Więcej w materiałach filmowych ZZPRC i TTL Bełchatów.

 

03.06.2014

Dobiegają ku końcowi posiedzenia negocjacyjne dotyczące poziomu wynagrodzeń w Spółkach: Betrans, Bestgum i Ramb. Strona związkowa reprezentowana przez: ZZPRC, NSZZ Solidarność i ZZGWB przedstawiła kolejny raz swoje propozycje dotyczące regulacji wynagrodzeń w roku 2014, jak i latach kolejnych. Określenie wzrostu wynagrodzeń - przeciętnie ok. 350 zł / miesiąc dla pracownika, stanowi bazę wyjściową dla określenia regularnego podwyższania poziomu płac w Spółkach. Szczegółowe kwoty dla poszczególnych Spółek są zróżnicowane w zależności od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w Spółkach. Końcowe decyzje zależą od Zarządu Spółek - ale głównie od właściciela, jakim jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Decyzje naszych organizacji dotyczace ostatecznych naszych działań ws. płac - zależą wyłącznie od działań osób zarządzających Spółkami. Czas oczekiwań - kończy się w przyśpieszonym tempie. Emocje wśród pracowników są już na takim poziomie, który może wywołać szerokie i nieprzewidywalne wydarzenia.

16.05.2014

W dniach 13-15 maja br. w Falentach k.Warszawy odbył się IV Sprawozdawczo-Wyborczy Kongres Forum Związków Zawodowych (jednej z trzech reprezentatywnych Central związkowych w Polsce). Delegaci zaakceptowali sprawozdanie z działaności FZZ, które było podsumowaniem czteroletniej działalności Centrali. W toku szerokiej dyskusji przyjęto Program działania na nową kadencję oraz dokonano wyboru Władz FZZ na lata 2014-2018. W Kongresie udział brało ponad 200 delegatów. Gościem Kongresu byli m.in.: Sekretarz Generalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych - Luca Visentini, Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Główny Inspektor Pracy - Iwona Hickiewicz, Przewodniczący NSZZ Solidarność - Piotr Duda oraz Przewodniczący OPZZ - Jan Guz.

Przewodniczący FZZ Tadeusz Chwałka w słowach skierowanych do dziennikarzy stwierdził, iż kierowana przez niego centrala związkowa, jak nigdy wcześniej aktywnie uczestniczy w życiu publicznym. Zapewnił, że chce kontynuować tę strategię, bo FZZ staje się istotnym ciałem społecznym, które nie tylko patrzy na ręce rządu, ale coraz częściej wywiera realny wpływ na politykę rządu.

Zobacz: wystąpienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Zobacz: wystąpienie Sekretarza Konfederalnego EKZZ - Luca Visentini

Zobacz: wystąpienie Głównego Inspektora Pracy - Iwony Hickiewicz

Zobacz: wystąpienie Przewodniczącego NSZZ Solidarność - Piotra Dudy