Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

Podpisana przez Prezydenta ustawa wciela w życie postanowienia zawartej w grudniu zeszłego roku umowu społecznej.

Ustawa określa nabycie prawa do urlopu energetycznego, urlopu górniczego oraz jednorazowej odprawy pienieżnej przez pracowników sektora elektroenergetycznego w okresie wyłączania jednostek wytwórczych oraz przez pracowników branży górnictwa węgla brunatnego w okresie systemowej redukcji, ograniczenia lub zakończenia wydobycia węgla brunatnego, w związku z transformacją sektora elektroenergetycznego, wypłaty świadczenia socjalnego w okresie korzystania przez pracowników z urlopu energetycznego i górniczego oraz wypłaty jednorazowej odprawy pieniężnej.

Zgodnie z zapisami ustawy odchodzący z pracy górnicy węgla brunatnego i pracownicy sektora elektroenergetycznego, którym do nabycia praw emerytalnych zostanie nie więcej niż cztery lata, bądą mogli przejść na urlopy górnicze lub energetyczne, podczas których będą otrzymywać 80 procent dotychczasowego wynagrodzenia naliczanego jak za urlop wychowawczy. Natomiast dla osób z co najmniej 5-letnim stażem pracy, które nie będą mogły skorzystać ze wspomnianych powyżej urlopów górniczych czy energetycznych, należeć się bądą odprawy jednorazowe w wysokości 12-to miesięcznego wynagrodzenia.

Warto zwrócić jednak uwagę na jedną zasadniczą kwestię, mianowicie na czas w którym wspomniane wyżej "osłony" będą wchodzić w życie.

W naszym bełchatowskim przypadku nie są to "osłony" na już, na teraz, ale raczej na przyszłość. Osłony zagwarantowane umową społeczną którą podpisał w grudniu zeszłego roku w naszym imieniu Przewodniczący ZZPRC KWB Bełchatów kol. Adam Blada, mogą być uruchomione w miarę postępowania redukcji wydobycia węgla brunatnego związanej z wyłączaniem jednostek wytwórczych przedsiębiorstw energetycznych w przyszłości.

 Z zasadami na jakich będzie przyznawany urlop górniczy czy energetyczny, można zapoznac się w opublikowanym w Dzienniku ustaw dokumencie w podanym na końcu strony linku. Ale co do zasady, wspomniane wyżej urlopy będą przyznawane w wymiarze do 4 lat, ale pod warunkiem, że skorzystanie pozwoli pracownikowi nabyć prawo do emerytury.

 

 

 

więcej:

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 roku o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego

https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1737

Zarząd ZZPRC KWB Bełchatów serdecznie zaprasza Członków Związku wraz z osobami towarzyszącymi w dniu 27 pażdziernika 2023 roku o godzinie 18:00 do Restauracji Jan na Spotkanie Biesiadne.

Zapisy prowadzą:

  • 1 - 31 sierpnia - Członkowie Zarządu, Grupowi oddziałowi
  • 1 - 29 września - Biuro związku

 

Opłata wpisowa wynosi:

Członkowie związku 50 zł.

Osoby towarzyszące 300 zł.

 

Szczegółowych informacji udziela Biuro Związku.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, ilość osób jest ograniczona.

 

Pobierz komunikat:

/upload2/files/Komunikat%20Biesiada%202023.pdf

W dniu wczorajszym w Sejmie "odbyło się" posiedzenie Podkomisji stałej ds. Sprawiedliwej Transformacji.

 

Które trwało ... 14 minut.

fot: Podkomisja stała do spraw Sprawiedliwej Transformacji - 27 lipca 2023 roku

 

Podczas posiedzenia, na które stawiło się wielu przedstawicieli organizacji związkowych z całego kraju a wśród nich m.in. Sekretarz Rady Dialogu Społecznego Roman Michalski, Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego KWB Bełchatów Adam Blada oraz Przewodniczący Związku Zawodowego Kadra KWB Bełchatów Arkadiusz Błaszczyk, miała być omawiana sytuacja dotycząca NABE.

Jednak jakie było zdziwienie zgromadzonych, gdy okazało się że, punkt posiedzenia dla którego stawili się przedstawiciele branży z całej Polski, mianowicie: "Informacja na temat projektu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego w świetle ostatnich aktów prawnych i regulacji unijnych - harmonogram i założenia - referuje podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Karol Rabenda." nie będzie procedowany z powodu na niestawienia się nikogo z MAP.

[..]Ubolewamy z tego powodu, że nie ma Pana Ministra. Przyjechaliśmy tutaj z różnych rejonów Polski, temat jest bardzo ważny , temat jest odwlekany. Ja tylko powiem w imieniu swoim i Forum Związków Zawodowych że, na najbliższym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego oczywiscie odniesiemy się do tej sytuacji [..] oraz dodał [..] jako strona społeczna zostaliśmy potraktowani w taki sposób a nie inny... można było powiedzieć że, się nie będzie [..]. - powiedział w kontekście braku obecności przedstawicieli Ministerstwa Aktywów Państwowych Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych Roman Michalski.

na zdjęciu: Roman Michalski, Arkadiusz Błaszczyk, Adam Blada

 

Czy nie można było wysłać kogoś w zastępstwie ?, czy szanuje się czas innych ludzi ?,  czy jest to Dialog czy może jednak KPINA !!!.

Zachęcamy do zapoznania się z nagraniem z posiedzenia Podkomisji stałej ds. Sprawiedliwej Transformacji które trwa ... 14 minut ...

Zdjęcie oraz Link do posiedzenia:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp#7C036031490AC75FC12589EF002970AC

Decyzja jaką podjął Sejm podczas ostatniego posiedzenia w zeszłym tygodniu, jest częsciową realizacją zapisów Umowy społecznej dotyczącej transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla Brunatnego, w tym wydzielenia wytwórczych i wydobywczych aktywów węglowych ze spółek Skarbu Państwa. Zawiera ona gwarancje pracownicze dla pracowników.

Przewodniczący  ZZPRC KWBB Adam Blada

 Zabezpiecza się w ten sposób pracowników m.in. zakładów z branży węgla brunatnego na wypadek ewentualnej likwidacji w przyszłości zakładu górniczego lub jego części.

Program osłonowy może być realizowany do 2049 roku, z wypłatą świadczeń do 2053 r.

Odchodzący z pracy górnicy węgla brunatnego i pracownicy sektora elektroenergetycznego, którym do nabycia praw emerytalnych zostanie nie więcej niż cztery lata, będą mogli przejść na urlopy górnicze lub energetyczne, podczas których będą otrzymywać 80 proc. dotychczasowego wynagrodzenia naliczanego jak za urlop wypoczynkowy. To jeden z zapisów przyjętej w czwartek przez Sejm ustawy o osłonach dla górników i energetyków.

Sejm uchwalił w czwartek ustawę o osłonach dla energetyków i górników węgla brunatnego. Osłony - urlopy górnicze lub energetyczne oraz jednorazowe odprawy pieniężne - to realizacja jednego z elementów porozumienia podpisanego przez przedstawicieli strony rządowej, reprezentatywnych organizacji związkowych oraz spółek energetycznych z udziałem skarbu państwa przy tworzeniu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Na zdjęciu m.in. Przewodniczący ZZPRC KWB Bełchatów kol. Adam Blada podczas podpisania Umowy Społecznej w grudniu 2022 r.

 

Zgodnie z projektem ustawy odchodzący z pracy górnicy węgla brunatnego i pracownicy sektora elektroenergetycznego, którym do nabycia praw emerytalnych zostanie nie więcej niż cztery lata, będą mogli przejść na urlopy górnicze lub energetyczne, podczas których będą otrzymywać 80 proc. dotychczasowego wynagrodzenia naliczanego jak za urlop wypoczynkowy.

 

Dla osób z co najmniej 5-letnim stażem pracy, które nie będą mogły skorzystać z urlopów górniczych, przewidziano jednorazowe odprawy pieniężne w wysokości 12-miesięcznego wynagrodzenia.


Niezwykle ważnym jest zapis ustawy dzięki któremu z osłon będą mogli skorzystać również pracownicy będącego w procesie likwidacji ZE PAK, którzy jak wiemy, tracą pracę i zapisy o urlopach czy odprawach pozwolą na "cywilizowane" rozstanie się z obecnym pracodawcą.

Cytując Wiceministra MAP Karola Rabendę pracownicy będą odchodzić z pracy stopniowo, w miarę wyłączania jednostek wytwórczych oraz w miarę postępującej systemowej redukcji wydobycia węgla brunatnego. Program osłonowy może być realizowany do 2049 roku, z wypłatą świadczeń do roku 2053.

Wejście w życie wskazanych w Umowie osłon socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego oraz branży węgla brunatnego  będzie wymagało notyfikacji w zakresie ich zgodności z zasadami pomocy publicznej przez Komisje Europejską.

Dzięki zapisom Umowy społecznej w której strona społeczna zabezpieczyła pracowników w procesie transformacji sektora, cały proces poddany jest monitoringowi i tzw. Umową na przedpolu.

 

W podanym linku można zapoznać się jak przebiegał proces ligislacyjny oraz z trescią Ustawy:

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3482&fbclid=IwAR16ouU26UnM8pPXQABBJDEm0DHZ87sSeT8wP3e_dtwBQ1KfK1--1UHOfdQ

 

Kolejnym elementem zawartym w Umowy społecznej z grudnia zeszłego roku jest powołanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Proces tworzenia NABE, według doniesień medialnych wchodzi w decydującą fazę. Zgodnie z informacją Ministerstwa Aktywów Państwowych - inststucje finansowe potwierdziły intencję finansowania NABE, a Skarb Państwa ma objąć zobowiązania gwarancją w wysokości 70 %. 

Wjęcej o NABE możemy przeczytać w linku poniżej:

https://www.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/proces-tworzenia-narodowej-agencji-bezpieczenstwa-energetycznego-wchodzi-w-ostatnia-faze


źródło:

https://zzprckwb.org.pl/aktualnosc/159

https://biznes.interia.pl/praca/news-gornicy-dostana-odprawy-i-dlugie-urlopy-uchwalono-pakiet-osl,nId,6900515?fbclid=IwAR2KhdbhfSVpHzV55g85hdoiK9ZSWNAEMEfwGIChyHbJLkl_NfqylmrOtJ8#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome