Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty

Posiedzenie ZT ds. Branży Węgla Brunatnego

Drukuj

W dniu 6 listopada 2012r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie, odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Finansów oraz przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych. Obradom przewodniczył Wojciech Ilnicki – Przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność”, Współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego.

W trakcie posiedzenia omówiono:

1. Prowadzoną w PGE GiEK S.A. politykę kadrową w kontekście realizacji Programu Dobrowolnych Odejść w Oddziałach KWB Bełchatów i KWB Turów;

2. Politykę inwestycyjną PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. odnośnie budowy nowego bloku energetycznego w El. Turów;

3. Projektowane zmiany dotyczące emerytur górniczych;

4. Aspekty formalno-prawne zawarcia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zakładów Górniczych Węgla Brunatnego;

5. Realizacji umowy prywatyzacyjnej dotyczącej sprzedaży KWB Adamów i KWB Konin w aspekcie spraw pracowniczych;

6. Perspektywy udostępnienia nowych złóż węgla brunatnego m.in. złoża Gubin.

Przedstawiciele strony związkowej złożyli formalny wniosek do MSP, o precyzyjne zdefiniowanie zakresu podmiotowego zapisów Umowy prywatyzacyjnej ZE PAK dotyczącej KWB Adamów i KWB Konin, tj. określenia grup pracowniczych, których dotyczą gwarancje zatrudnienia.

Strony uzgodniły, że prowadzenie polityki kadrowej w PGE GiEK S.A. - po zakończeniu procesu etatyzacji, będzie ustalane na forum wewnętrznych spotkań dwustronnych: strona pracodawców - strona związkowa.

Podsekretarz Stanu w MPiPS wyjaśnił, że aktualnie nie jest negocjowany żaden projekt dotyczący zmian przepisów o emeryturach górniczych. Przyznał, że przewiduje się w przyszłości ujednolicenie systemu emerytalnego.

Strona związkowa wnioskowała do przedstawicieli Rządu i Grup energetycznych o wsparcie i wypracowanie wspólnego stanowiska odnośnie działań organizacji ekologicznych.

Strona pracodawców PGE GiEK S.A. zadeklarowała przygotowanie analizy dotyczącej przebiegu ścieżki restrukturyzacji w branży, niezbędnej do dokonania zmian w PUZP.

W kwestii udostępnienia nowych złóż węgla brunatnego, strony wnioskowały o zapewnienie obecności na kolejnym posiedzeniu przedstawicieli Ministerstwa Środowiska i Głównego Geologa Kraju.