Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty

PGE: Ryzyko niższej dywidendy

Drukuj

Zdarzenia jednorazowe obniżą wyniki PGE w IV kwartale 2012 roku. Ich wpływ na zysk netto PGE przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. wyniesie minus 1,213 mld zł. Zdaniem analityków rynek może zareagować negatywnie na wtorkowe informacje ze spółki. W ich ocenie jest też ryzyko, że informacje te wpłyną one na poziom dywidendy za 2012 rok.

"Komunikat PGE o zdarzeniach jednorazowych w IV kwartale jest zaskoczeniem. To duża kwota, w dodatku drugi rok z rzędu - zwraca uwagę Flawiusz Pawluk z Unicredit. Jednocześnie w jego ocenie te zdarzenia maga wpłynąć na stopę dywidendy.

- Po pierwsze, wczoraj okazało się, że rozpoczęcie inwestycji w Opolu będzie bliżej, jeśli Clientearth się nie odwoła od wyroku WSA. Po drugie, PGE poinformowała o zakupie farm wiatrowych. Po trzecie, o zdarzeniach jednorazowych obniżających wyniki - uzasadnia analityk.

W jego ocenie w tej sytuacji rośnie ryzyko dotyczące dywidendy, biorąc jeszcze pod uwagę, że wyniki w tym roku będą istotnie niższe ze względu na spadające ceny energii.
- Perspektywy są gorsze. To wszystko może sprawić, że zarząd będzie trochę bardziej konserwatywny przy rekomendacji dywidendy powiedział Pawluk, ale dodał jednocześnie, że w jego ocenie jest jednak szansa, iż PGE będzie oferować stopę dywidendy w okolicy 5 proc.

PAWEŁ PUCHALSKI, ANALITYK DM BZ WBK (raport poranny):

Jak szacuje Paweł Puchalski z DM BZ WBK zdarzenia jednorazowe łącznie powinny obniżyć raportowane wyniki za IV kwartał do 204 mln zł EBITDA, 528 mln zł straty EBIT i 305 mln zł straty netto. W całym 2012 roku EBITDA może wynieść 6,73 mld zł (bez zmian rdr), EBIT 3,8 mld zł (spadek o 3,9 proc. rdr), a zysk netto 3,33 mld zł (spadek o 32,8 proc. rdr, gdyż na wyniki 2011 roku pozytywny wpływ miała sprzedaż Polkomtelu).
- Choć wzrost rezerw jest bardzo wysoki, ale racjonalny, to najbardziej niepokoi odpis w Dolnej Odrze - nie wiemy, na których aktywach mogą być odpisy w kolejnym roku zwraca uwagę Puchalski.

- Przewidywalność wyników PGE spada, a zdarzenia jednorazowe w wysokości 1,5 mld zł powinny mieć negatywny wpływ na kurs PGE - dodaje analityk.
W jego ocenie to także bardzo negatywna informacja dla wszystkich grup energetycznych w Polsce. Choć instalacja CCS to specyfika PGE, to każde inne zdarzenie jednorazowe może mieć też miejsce w przypadku Tauronu, Enei, czy PAK.

PGE poinformowała we wtorek wieczorem o zdarzeniach jednorazowych, które zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym za 2012 r. W segmencie energetyki konwencjonalnej wpływ zdarzeń jednorazowych z tytułu rekompensat KDT na przychód i zysk EBITDA w IV kwartale 2012 roku w łącznej kwocie ok. 1.253 mln zł; odpis aktualizujący wartość Elektrowni Dolna Odra w wysokości ok. 1,486 mln zł; zmiany założeń stopy dyskonta, co spowodowało wzrost wartości rezerwy rekultywacyjnej o ok. 886 mln zł oraz odpis aktualizujący wartość nakładów na realizację projektu CCS w wysokości ok. 156 mln zł. Grupa ujmie również niepieniężne zdarzenie jednorazowe polegające na zmianie rezerw aktuarialnych. Z tego tytułu rezerwa na świadczenia w okresie zatrudnienia wzrosła o ok. 244 mln zł, a rezerwa na świadczenia po okresie zatrudnienia wzrosła o ok. 202 mln zł.

PGE podała, że przewidywany łączny wpływ niepieniężnych zdarzeń o charakterze jednorazowym na wynik brutto to ok. minus 1.519 mln zł, podobnie na zysk EBITDA. Wpływ na zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej to ok. minus 1.213 mln zł, a na pozostałe całkowite dochody po uwzględnieniu efektu podatku odroczonego to ok. minus 164 mln zł.

Publikacja jednostkowego raportu rocznego PGE i skonsolidowanego raportu rocznego Grupy PGE za 2012 rok nastąpi 14 marca 2013 roku.

We wtorek PGE poinformowała też o podpisaniu umowy kupna od DONG Energy Wind Power portfela farm wiatrowych. PGE nabędzie działające farmy wiatrowe o zainstalowanej mocy 60,5 MW, z zabezpieczonymi kontraktowo odbiorem energii i certyfikatów oraz pakiet projektów o planowanej mocy około 555 MW, w tym 130 MW projektów będących w zaawansowanym stadium rozwoju. Wartość transakcji wyniesie ok. 600-700 mln zł.

We wtorek WSA oddalił skargę ClientEarth ws. decyzji środowiskowej dla nowych bloków PGE w Opolu. Fundacja zdecyduje, czy będzie składać skargę kasacyjną po przeanalizowaniu pisemnego uzasadnienia wyroku.

źródło: pap, cire