Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty

Z prac WKDS woj. łódzkiego

Drukuj

W siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. W zastępstwie wojewody łódzkiego Jolanty Chełmińskiej obrady prowadził wiceprzewodniczący komisji Paweł Saar.Tematy obrad WKDS to: rynek pracy i walka z bezrobociem .

Z sytuacją ekonomiczno-społeczną w naszym regionie zapoznał zebranych p.o. dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Andrzej Kaczorowski. W końcu stycznia w województwie łódzkim bez pracy były 161 974 osoby - ich liczba wzrosła o ponad 10 000 w stosunku do grudnia 2012 roku. Stopa bezrobocia w Łódzkiem na koniec grudnia minionego roku wyniosła 14 proc. Najwięcej bezrobotnych jest w powiecie zgierskim (stopa bezrobocia - 18,6 proc), a najmniej w skierniewickim (9,1 proc). Na 2013 rok województwo łódzkie otrzymało z Funduszu Pracy 212 083,9 tys. zł.

Andrzej Kaczorowski mówił też o aktywizacji zawodowej osób poniżej 30. i powyżej 50. roku życia. Osoby do 25 lat stanowią 17,34 proc. wszystkich bezrobotnych. W ciągu minionego roku 41 proc. tych ludzi znalazło pracę, 27,5 proc. zostało wyłączonych z ewidencji z powodu niestawiania się w Powiatowych Urzędach Pracy, a 10 proc. skorzystało z aktywnych form zatrudnienia. Najwięcej osób bezrobotnych z tej grupy legitymuje się wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, policealnym/średnim zawodowym oraz średnim ogólnokształcącym.

Wśród osób powyżej 50. roku życia, którzy stanowią 26,43 proc. ogółu osób bezrobotnych, 38,6 proc. podjęło pracę, 18,39 proc. zostało wyłączonych z ewidencji z powodu niestawiania się w PUP, 20,5 proc. skorzystało z aktywnych form zatrudnienia, a 16 proc. nabyło uprawnienia emerytalne lub zostało wyłączonych z ewidencji z uwagi na wiek. Wśród osób powyżej 50. roku życia najwięcej legitymuje się wykształceniem: gimnazjalnym i poniżej, zasadniczym zawodowym oraz policealnym/średnim zawodowym.

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego została również zapoznana z dwoma programami pilotażowymi, podejmowanymi na rzecz powrotu do pracy osób powyżej 30. i poniżej 50. roku życia. Pierwszy z nich – „Twoja kariera – Twój wybór” - skierowany jest do osób, które nie skończyły 30 lat, po raz pierwszy zarejestrowały się w PUP i od dnia ich rejestracji w urzędzie do dnia otworzenia programu nie minęło 6 miesięcy. Celem drugiego z programów – „Partnerstwo dla pracy” - jest wypracowanie modelu współpracy pomiędzy WUP z PUP i agencjami zatrudnienia. Jego uczestnikami mogą być: długotrwale bezrobotni, osoby powyżej 50. roku życia, bezrobotni niepełnosprawni oraz kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka.

Ostatnim zagadnieniem podjętym przez WKDS była ekonomia społeczna Sektor ekonomii społecznej, łączący cele społeczne z ekonomicznymi, stanowi skuteczny instrument aktywizacji osób doświadczających trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. Ma on w szczególności za zadanie tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi adaptacyjnych form zatrudnienia, co - zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych - stanowi istotną pomoc w ich aktywizacji - zarówno zawodowej, jak i społecznej.

W obszarze ekonomii społecznej działają podmioty, które z założenia mają niezwykle istotne znaczenie dla aktywizacji osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy. Należą do nich między innymi: warsztaty terapii zajęciowej (WTZ), zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), centra integracji społecznej (CIS) i kluby integracji społecznej (KIS), organizacje pozarządowe (tzw. trzeci sektor) oraz spółdzielnie socjalne, zakładane przez osoby fizyczne i osoby prawne. Mówili o tym: burmistrz Brzezin Marcin Pluta i prezes Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” Tomasz Musielski.

źródło:uw.lodz