Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

Posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatneg

Drukuj

W dniu 21 maja 2013 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego, na którym omawiano:
- Spory zbiorowe w KWB Bełchatów i KWB Turów w kontekście Porozumień z dnia 06.12.2012 roku.
- Politykę kadrową w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. w perspektywie lat 2013-2020.
- Realizację zapisów umowy prywatyzacyjnej dotyczącej sprzedaży KWB Adamów i KWB Konin w aspekcie spraw pracowniczych.
- Stan prac nad projektem Nowej Polityki Energetycznej Polski (NEP).
- Możliwość ustalenia terminu spotkania w sprawie polityki inwestycyjnej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – budowa nowego bloku energetycznego w Elektrowni Turów.

Zamieszczamy wypowiedź Wiceprezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. po zakończeniu obrad Zespołu

W dniu 20 marca br. międzyzwiązkowe zespoły negocjacyjno-protestacyjne KWB Bełchatów i KWB Turów weszły w spór zbiorowy z pracodawcą. Przedmiotem sporu są kwestie nieprzestrzegania postanowień Porozumienia z dnia 6 grudnia 2012 r. ustalającego zasady wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla pracowników w/wym. kopalń oraz nie konsultowanie ze związkami zawodowymi zamierzeń i planów dotyczących procesu wdrażania w GK PGE programów optymalizacyjnych i restrukturyzacyjnych.
Strona pracodawców, ze względu na sytuację ekonomiczną Oddziału, zaproponowała związkom zawodowym renegocjację zawartych porozumień płacowych, prosząc o czasowe zawieszenie ich realizacji. Przedstawiciele strony związkowej nie podzielili opinii pracodawców i zapowiedzieli, iż w przypadku wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy kopalń, przeprowadzą akcję protestacyjno-strajkową. Strony zapowiedziały kontynuowanie dialogu w tej sprawie.
W temacie prowadzonej przez PGE GiEK polityki kadrowej - optymalizacji zatrudnienia i kosztów pracy ustalono, że dyskusja zostanie przeniesiona na wewnętrzny dialog dwustronny - związki zawodowe – zarząd spółki.
Ze względu na kondycję finansową PAK KWB Konin zarząd zaproponował załodze podpisywanie tzw. dobrowolnych porozumień na nowe warunki płacowe - obniżające ich wynagrodzenia. Zdaniem strony związkowej, dalsze wypłacanie wynagrodzenia w pomniejszonej wysokości, spowoduje skargę do Państwowej Inspekcji Pracy.
W Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad projektem nowego dokumentu „Polityka Energetyczna Polski do (prawdopodobnie) 2050 roku”. Założenia do tego projektu będą przedmiotem dyskusjina kolejnym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego zaplanowanym na 3 lipca 2013 r.

źródło: MPiPS