Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty

SENAT nie odrzucił znowelizowanego Kodeksu Pracy

Drukuj

Warszawa 03-04.07.2013r.

Blisko 5 godzin trwała dyskusja w Senacie nad nowelizacją Kodeksu pracy. Pozwala ona na wprowadzenie bardziej elastycznego czasu pracy. Ustawa zakłada, że pracodawca będzie mógł wydłużyć do 12 miesięcy okres rozliczeniowy czasu pracy oraz regulować rozkład czasu pracy w każdym dniu pracy.

Ustawa reguluje ponadto zasady ruchomego i przerywanego czasu pracy.

Na mocy proponowanych zmian pracownik będzie mógł pracować dłużej niż osiem godzin dziennie, a pracodawca nie będzie musiał mu płacić za nadgodziny pod warunkiem, że w czasie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego "odda" pracownikowi te dodatkowe godziny skracając czas pracy w innym okresie. Proponowane przepisy umożliwiają ponadto wprowadzenie ruchomego czas pracy - co oznacza, że pracownik, po ustaleniach z pracodawcą, każdego dnia może zaczynać pracę o innej porze.

W myśl nowelizacji elastyczny czas pracy nie może naruszać prawa do odpoczynku dobowego i tygodniowego pracowników. Zmieniane przepisy gwarantują pracownikowi otrzymanie minimalnego wynagrodzenia za pracę także w miesiącach, w których, ze względu na rozkład czasu pracy, nie miał obowiązku wykonywania pracy. 

Ostatecznie senatorowie wprowadzili do ustawy jedną poprawkę. Zakłada ona, że pracodawca nie ma obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy, jeżeli na pisemny wniosek pracownika stosuje do niego ruchomy czas pracy albo ustali mu indywidualny rozkład czasu pracy.

Tym samym Senatorowie okazali się ślepi na wnioski reprezentatywnych organizacji związkowych, którzy oczekiwali na odrzucenie ustawy.

--------------------------------------

Rozpatrzenie ustawy przez Senat polega na tym, że właściwa komisja, do której marszałek Senatu skierował ustawę, proponuje sposób ustosunkowania się do ustawy przez Senat. Senatorowie na posiedzeniu, po debacie i głosowaniu, mogą podjąć uchwałę o przyjęciu ustawy bez poprawek, o jej odrzuceniu (nie jest to możliwe w wypadku ustawy budżetowej) albo o wprowadzeniu poprawek, które nie mogą jednak wykraczać poza zakres ustawy przekazanej Senatowi. Sejm ma 30 dni na zajęcie stanowiska. Jeżeli Senat zaproponuje odrzucenie ustawy lub zgłosi poprawki (a taką sytuację mamy w przypadku ustawy Kodeks Pracy), uchwałę Senatu w tej sprawie rozpatruje komisja sejmowa, która pracowała nad projektem ustawy. Komisja przygotowuje dla Sejmu sprawozdanie dotyczące stanowiska Senatu.

Sejm – bezwzględną większością głosów (głosów za ma być więcej niż przeciw i wstrzymujących się), w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów – może odrzucić zarówno poprawki zgłoszone przez Senat, jak i wniosek o odrzucenie ustawy.