Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty

POmysły na zmiany w ustawie o związkach zawodowych

Drukuj

Jan Filip Libicki - historyk, poseł na Sejm V i VI kadencji, senator VIII kadencji (od 1989 należał do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, w 2001 przystąpił do Przymierza Prawicy, następnie w 2002 do Prawa i Sprawiedliwości, od 23 listopada 2010 został członkiem nowo utworzonego klubu parlamentarnego Polska Jest Najważniejsza, od 12 lipca 2011r. został przyjęty do klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej

"Twórca" założeń senackiego projektu zmian w ustawie o związkach zawodowych, które umieścił na swoim blogu. Zakres jego pomysłów, wykracza poza konstytucyjne ramy demokratycznego państwa prawa. To kolejny POlityczny zwrot kierowany nienawiścią do zrzeszających się ludzi pracy.

Oto zasadniczne heretyckie załozenia:

1. Likwidacja obowiązku bezpośredniego lub pośredniego finansowania przez pracodawcę tzw. „etatów związkowych” lub pełnienia innych funkcji związkowych poprzez:

- likwidację konieczności zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, na czas pełnienia kadencyjnych funkcji w zarządach związków,
- likwidację konieczności zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, na czas wykonywania doraźnych czynności na rzecz związku zawodowego,
- likwidację obowiązku udzielenia urlopu bezpłatnego pracownikowi na czas wykonywania pracy w strukturach związkowych z zachowaniem obowiązku przywrócenia do pracy na żądanie pracownika.
Powyższe zmiany dotyczą odpowiednio zarówno funkcji lub czynności pełnionych lub podejmowanych w strukturach zakładowych związku zawodowego jak i poza zakładem pracy.
2. Likwidacja obowiązku stałego udostępniania organizacji związkowej pomieszczenia na terenie zakładu pracy, z zachowaniem jednak konieczności udostępnienia takiego pomieszczenia w przypadku ważnych i krótkotrwałych wydarzeń związanych z działalnością związku (np. spotkania załogi, wiece, spotkania zarządu organizacji), z wyłączeniem jednak sytuacji, w których pracodawca nie ma technicznych możliwości udostępniania takiego pomieszczenia, nawet doraźnie.
3. Likwidacja przywileju obowiązkowego zbierania składek związkowych przez pracodawcę.
4. Nałożenie na związki zawodowe we wskazanym terminie obowiązku zmian w statutach, dostosowujących ich postanowienia do nowego brzmienia ustawy o związkach zawodowych.
5. Wskazanie w ustawie konieczności wydania we wskazanym terminie aktów wykonawczych do ustawy, uwzględniających postulowane zmiany.
Nadanie legislacyjnego biegu powstałego w następstwie tych założeń projektu ustawy, wymaga zgody Klubu Parlamentarnego PO.

źródło; jflibicki.salon24.pl