Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty
Ogłoszenia

Komunikat Zarządu PGE S.A.

Drukuj

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 14 listopada 2013 r. podjęła uchwały o delegowaniu członków Rady Nadzorczej  p. Jacka Drozda oraz p. Grzegorza Krystka - do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki.

Jacek Drozd został delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki na okres od 21 listopada 2013 r. do 21 lutego 2014 r.

Grzegorz Krystek został delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Spółki na okres od 18 listopada 2013 r. do 18 lutego 2014 r.

  Jacek Drozd jest absolwentem uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (ekonomia) oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (rachunkowość). Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 23. Od 2010 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Interbud Lublin S.A. Od wielu lat zajmuje wyższe stanowiska menedżerskie w spółkach akcyjnych i instytucjach finansowych. Pełnił funkcje m.in. Wiceprezesa Zarządu OPF S.A., Dyrektora Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie, Dyrektora Finansowego Zakładów Azotowych w Puławach S.A., Prezesa Zarządu Wschodniego Banku Cukrownictwa, Dyrektora Oddziału Regionalnego CDM Pekao S.A. Członek rad nadzorczych: Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (Przewodniczący Rady), Renoma Sp. z o.o., a w przeszłości PGE Dystrybucja S.A., Mewa S.A., Bałtycka baza masowa Sp. z o.o., Navitrans Sp. z o.o., Montex S.A., Bank Depozytowo-Kredytowy Ltd (Łuck/Ukraina), Centralna Tabela Ofert S.A. Pan Jacek Drozd pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 27 czerwca 2013 r.

Jacek Drozd złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Jacek Drozd oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

  Grzegorz Krystek jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz wiodących europejskich uczelni ekonomicznych - London Business School, HEC w Paryżu i Norwegian School of Economics and Business Administration w Bergen (MBA). Pracował przy największych projektach związanych z prywatyzacją i restrukturyzacją sektora energetycznego w Polsce i za granicą. Współpracował z New York State Electric & Gas Corporation i Regulatorami w USA oraz firmami Westinghouse i Apache Corp. W firmie Arthur Andersen koordynował projekty w sektorze energetycznym. Prowadził doradztwo dla inwestorów zagranicznych oraz Ministra Skarbu Państwa w procesach prywatyzacyjnych firm sektora energetycznego. Jako dyrektor ds. Energetyki oraz dyrektor ds. Strategii i Rozwoju w firmie Elektrim S.A. odpowiedzialny m. in. za aranżację finansowania i budowę elektrowni Pątnów II, wdrażanie procesów restrukturyzacji spółek Grupy Elektrim oraz zarządzanie portfelem aktywów energetycznych. W latach 2003-2004 współautor Krajowego Planu Redukcji Emisji. W firmie Vertis Environmental Finance rozwijał rynek obrotu uprawnieniami do emisji w Europie. Ekspert w Council of European Energy Regulators (CEER). Doradzał wielu firmom związanym z sektorem energetycznym m. in. w zakresie organizacji obrotu energią elektryczną, restrukturyzacji, strategii i stosowanych w energetyce praktyk prowadzenia działalności operacyjnej. Od 2004 roku wiceprezes Hasbrouck Sp. z o. o. Członek rad nadzorczych: ZE PAK S.A., Elektrim Megadex S.A., Elektrim - Volt S.A., EM Yachts Sp. z o. o. Obecnie główne miejsce zatrudnienia - firma Partner. Pan Grzegorz Krystek pełni funkcję członka Rady Nadzorczej PGE od dnia 30 marca 2010 r.

Grzegorz Krystek złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Grzegorz Krystek oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

źródło: pgesa