Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty
Ogłoszenia

OZZZPRC: Złożyliśmy skargę do Komisji Europejskiej

Drukuj

 Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego wniosło oficjalną skargę do Komisji Wspólnot Europejskich w sprawie nieprzestrzegania prawa wspólnotowego przez państwo polskie w związku z wprowadzeniem niekorzystnych zmian w Kodeksie pracy.

Skarga podpisana przez przewodniczącego Romana Michalskiego została już przesłana do Brukseli. Zostały do niej dołączone opinie prawne m.in. prof. dr. hab. Łukasza Pisarczyka z Uniwersytetu Warszawskiego, dr. hab. Marcina Zielenieckiego, głównego specjalisty w Biurze Eksperckim Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz dr Magdaleny Rycak z Uczeni Łazarskiego, zastępcy sędziego Trybunału Administracyjnego Rady Europy, która na zlecenie Zrzeszenia przygotowała skargę.

Zaskarżone zostały następujące przepisy:

1. Wprowadzenie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, które stanowi naruszenie art. 19 akapit 2, art. 17 ust. 3 oraz 18 dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy;

2. Niezapewnienie pracownikom zmianowym i nocnym prawnej ochrony ich życia i zdrowia wymaganej dyrektywą 2003/88 Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 listopada 2003 r. dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy;

3. Stworzenie prawnej możliwości skrócenia odpoczynku tygodniowego bez obowiązku «oddania» pracownikowi zabranej części tego odpoczynku, co stanowi naruszenie art. 17 ust. 2 dyrektywy 2003/88 Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy;

4. Regulacja dotycząca dyżurów pracowniczych (art. 1515 kodeksu pracy) naruszająca art. 2 ust. 1 dyrektywy 2003/88 Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 listopada 2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy;

5. Uregulowania dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych przez pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy (art. 151 § 5 Kodeksu pracy) – tj. naruszenie art. 1 Porozumienia ramowego dotyczącego pracy w niepełnym wymiarze godzin zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC), stanowiącego załącznik do Dyrektywy Rady 97/81 z 15 grudnia 1997 r. w sprawie pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy.

W pierwszych dniach stycznia skarga przekazana zostanie do Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie. Wówczas zorganizowana zostanie także konferencja prasowa.