Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty
Ogłoszenia

PGE - Powołanie członków Zarządu IX kadencji

Drukuj

Rada Nadzorcza PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. w dniu 23 grudnia 2013 r. podjęła uchwałę o powołaniu:
- p. Marka Woszczyka w skład Zarządu IX kadencji z dniem 23 grudnia 2013 r. i powierzeniu mu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu;
- p. Jacka Drozda w skład Zarządu IX kadencji z dniem 23 grudnia 2013 r. i powierzeniu mu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych;
- p. Grzegorza Krystka w skład Zarządu IX kadencji z dniem 23 grudnia 2013 r. i powierzeniu mu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych i Handlu;
- p. Dariusza Marca w skład Zarządu IX kadencji z dniem 24 grudnia 2013 r. i powierzeniu mu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju.
W trakcie postępowania konkursowego Rada Nadzorcza Spółki nie dokonała wyboru Wiceprezesa ds. Finansowych. Na najbliższym posiedzeniu Zarząd Spółki dokona podziału kompetencji.

Marek Woszczyk jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (Executive MBA), Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (mgr inż., Wydział Nawigacyjny). Od kwietnia 1998 r. pracował w Urzędzie Regulacji Energetyki ("URE"), od 2011 r. na stanowisku Prezesa, wcześniej w latach 2007-2011 pełnił obowiązki Wiceprezesa nadzorując prace Departamentu Taryf, Departamentu Promowania Konkurencji i Oddziałów Terenowych Urzędu, a w latach 1998-2007 na stanowisku zastępcy dyrektora Oddziału Centralnego URE. Był pełnomocnym przedstawicielem Prezesa URE w Grupie Europejskich Regulatorów Energii i Gazu (European Regulators' Group for Electricity and Gas) oraz w Regionalnym Stowarzyszeniu Regulatorów Rynków Energii (Energy Regulators Regional Association - ERRA) - od 2005 r. w Komitecie ds. Konkurencji i Koncesji, a od 2006 r. w Zgromadzeniu Ogólnym. W latach 2011-2013 był członkiem Prezydium ERRA. Reprezentował URE także w Radzie Europejskich Regulatorów Energetyki (Council of European Energy Regulators - CEER), a od 1 lutego 2011 r. został wybrany wiceprzewodniczącym Zarządu CEER. Pan Marek Woszczyk był członkiem Rady Regulatorów Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER Board of Regulators), brał także udział w pracach Zespołu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej - organie pomocniczym Prezesa Rady Ministrów. Pan Marek Woszczyk jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa energetycznego.

Jacek Drozd jest absolwentem uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (ekonomia) oraz studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (rachunkowość). Posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 23. Od 2010 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Interbud Lublin S.A. Od wielu lat zajmuje wyższe stanowiska menedżerskie w spółkach akcyjnych i instytucjach finansowych. Pełnił funkcje m.in. Wiceprezesa Zarządu OPF S.A., Dyrektora Oddziału Banku Gospodarstwa Krajowego w Lublinie, Dyrektora Finansowego Zakładów Azotowych w Puławach S.A., Prezesa Zarządu Wschodniego Banku Cukrownictwa, Dyrektora Oddziału Regionalnego CDM Pekao S.A. Członek rad nadzorczych: Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (Przewodniczący Rady), Renoma Sp. z o.o., a w przeszłości PGE Dystrybucja S.A., Mewa S.A., Bałtycka baza masowa Sp. z o.o., Navitrans Sp. z o.o., Montex S.A., Bank Depozytowo-Kredytowy Ltd (Łuck/Ukraina), Centralna Tabela Ofert S.A. Pan Jacek Drozd pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 27 czerwca 2013 r., a od dnia 21 listopada 2013 r. był delegowany przez Radę Nadzorczą Spółki do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych Spółki.

Grzegorz Krystek jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz wiodących europejskich uczelni ekonomicznych - London Business School, HEC w Paryżu i Norwegian School of Economics and Business Administration w Bergen (MBA). Pracował przy największych projektach związanych z prywatyzacją i restrukturyzacją sektora energetycznego w Polsce i za granicą. Współpracował z New York State Electric & Gas Corporation i Regulatorami w USA oraz firmami Westinghouse i Apache Corp. W firmie Arthur Andersen koordynował projekty w sektorze energetycznym. Prowadził doradztwo dla inwestorów zagranicznych oraz Ministra Skarbu Państwa w procesach prywatyzacyjnych firm sektora energetycznego. Jako dyrektor ds. Energetyki oraz dyrektor ds. Strategii i Rozwoju w firmie Elektrim S.A. odpowiedzialny m. in. za aranżację finansowania i budowę elektrowni Pątnów II, wdrażanie procesów restrukturyzacji spółek Grupy Elektrim oraz zarządzanie portfelem aktywów energetycznych. W latach 2003-2004 współautor Krajowego Planu Redukcji Emisji. W firmie Vertis Environmental Finance rozwijał rynek obrotu uprawnieniami do emisji w Europie. Ekspert w Council of European Energy Regulators (CEER). Doradzał wielu firmom związanym z sektorem energetycznym m. in. w zakresie organizacji obrotu energią elektryczną, restrukturyzacji, strategii i stosowanych w energetyce praktyk prowadzenia działalności operacyjnej. Od 2004 roku wiceprezes Hasbrouck Sp. z o. o. Członek rad nadzorczych: ZE PAK S.A., Elektrim Megadex S.A., Elektrim - Volt S.A., EM Yachts Sp. z o. o. Pan Grzegorz Krystek pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej PGE od dnia 30 marca 2010 r., a od dnia 18 listopada 2013 r. był delegowany przez Radę Nadzorczą Spółki do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju.

Dariusz Marzec jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (Magister Organizacji i Zarządzania). Od 2009 roku pracował w KPMG Advisory Sp. z o.o. jako Dyrektor odpowiedzialny za obszar M&A Energy w Regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz usługi KPMG w zakresie doradztwa finansowego i strategicznego dla przedsiębiorstw sektora energetycznego w Polsce. Przeprowadził i nadzorował szereg transakcji i projektów w sektorze elektroenergetycznym. Wcześniej, w latach 2005-2007 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji w Unipetrol a.s., odpowiadając m.in. za przygotowanie i wdrożenie strategii inwestycji i restrukturyzacji organizacyjnej i nadzór nad projektami M&A w grupie. W latach 2004-2005 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. W latach 1995-2004 pracował na kierowniczych stanowiskach w międzynarodowych firmach doradczych Pricewaterhouse Coopers (2001-2004 i 1995-2000) oraz Arthur Andersen Poland (2000-2001)

źródło: pgesa