Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty
Ogłoszenia

Brak zgody na wydzielanie

Drukuj

W dniu 06 lutego br. przekazaliśmy Zarządowi PGE GiEK S.A. oraz Dyrekcji Oddziału KWB Bełchatów - Stanowisko naszych organizacji związkowych dotyczące planowanego  przejścia części zakładu pracy, tj. służb zakupowych oraz służb skarbu - funkcjonującego w ramach Oddziału KWB Bełchatów na rzecz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (Centrala Spółki).

 

Strona Związkowa oświadczyła, że nie wyraża zgody na przejście części zakładu pracy (tj. ww. służb zakupowych oraz skarbu) do nowego pracodawcy - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Dla skutecznego przeprowadzenia przejścia części zakładu pracy na nowego pracodawcę konieczne jest, z punktu widzenia obowiązującego w Oddziale KWB Bełchatów prawa pracy, dokonanie przez Pracodawcę uzgodnienia z działającymi u Pracodawcy związkami zawodowymi.
Proponowane zmiany restrukturyzacyjne Spółki, a w szczególności planowane przejście części zakładu pracy na nowego pracodawcę (m.in. z uwagi na obowiązujący Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla pracowników Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów z dnia 04.11.2010r. a także Porozumienie – Umowę Gwarancyjną z dnia 09.06.2010 r. oraz Porozumienie – Umowę Transferową), są niezgodne z zawartymi w przedmiotowym zakresie umowami społecznymi obowiązującymi zarówno poszczególne organizacje związkowe, jak również Pracodawcę.

Zgodnie z zawartymi Porozumieniami - Pracodawca i Spółka (tj. Oddział KWB Bełchatów i  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.) w przypadku braku uzgodnień ze Związkami Zawodowymi, zobowiązują się nie dokonywać żadnych czynności prawnych w zakresie wszelkich działań mających za przedmiot wydzielenie części przedsiębiorstwa pracodawcy.

Strona Związkowa oświadcza ponadto, że informacje przedstawione przez Pracodawcę są bardzo lakoniczne i nie przedstawiają pełnego oraz konkretnego uzasadnienia projektowanego przedsięwzięcia. Informacje te, stanowią w istocie prognozę skutków jakie Pracodawca chciałby osiągnąć, a nie rzeczową i kompleksową analizę sytuacji zakładu pracy oraz pracowników.

Brak oczekiwanej reakcji Pracodawcy na nasze pismo –  tj. wszczęcie mimo to, procedury transferu pracowników w trybie art. 231 k.p. do nowego pracodawcy - uzasadni podgląd, iż zarówno Zarząd Spółki, jak również Oddział KWB Bełchatów nie zamierzają respektować zawartych przez siebie zobowiązań wobec pracowników ani też liczyć się ze zdaniem związków zawodowych, pomimo, iż w świetle zawartych umów społecznych oraz porozumień (będących źródłem prawa pracy) jest ono całkowicie uzasadnione. W tej sytuacji, w celu obrony zagwarantowanych nam praw podejmiemy środki przewidziane prawem, łącznie z prowadzeniem sporu zbiorowego.