Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

Drukuj

W dniu 28.04.br. na terenie PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów - przy Tablicy upamiętniającej pracowników Kopalni Bełchatów, którzy ponieśli ofiarę życia i zdrowia w wypadkach przy pracy - przedstawiciele Dyrekcji Kopalni, Społecznej Inspekcji Pracy, Związków Zawodowych uczcili Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. W załączeniu wypowiedź Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy KWB Bełchatów - kol. Jacka Wiktorowskiego.

Fotorelacja  znajduje się TUTAJ

"... Dziś jest 28 kwietnia „Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy” jak co roku spotykamy się przed tablicą upamiętniającą naszych kolegów, przyjaciół, braci górniczej, którzy ponieśli największa ofiarę życia i zdrowia w pracy. Obchody tego Dnia umożliwiają przeprowadzenie międzynarodowej kampanii mającej na celu jak najlepsze informowanie społeczeństwa o zasadach bezpiecznej, zdrowej i godnej pracy. Podnoszenie społecznej świadomości na temat tych zasad ma umożliwiać coraz skuteczniejszą ochronę ludzi w procesach pracy, unikanie wypadków przy pracy, w szczególności śmiertelnych oraz chorób zawodowych.

W Polsce z inicjatywy posła Zbigniewa Janowskiego, przewodniczącego Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP, grupa posłów złożyła w 2003 roku projekt uchwały w sprawie uznania 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. 9 lipca 2003 roku Sejm RP podjął uchwałę w tej sprawie.

Symbolem tego Dnia jest zapalona świeca. Jest on zarówno dniem pamięci o poszkodowanych, jak i formą zachęcania społeczeństwa do zwracania większej uwagi na obecne problemy związane z zagrożeniami występującymi podczas pracy oraz sposobami ich zmniejszania i eliminowania. Dlatego jest to zarówno dzień żałoby, wspomnień, jak i akcji.
28 kwietnia jest także od 1989 r. uroczyście obchodzony przez organizacje związków zawodowych w wielu krajach, pod nazwą: „Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych" używane są też nazwy: „Międzynarodowy Dzień Pamięci o Pracownikach", czy „Międzynarodowy Dzień Żałoby"

Światowym koordynatorem tych obchodów jest Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych, która zrzesza ponad 315 krajowych organizacji reprezentujących ponad 176 mln członków. Obchody tego Dnia są poświęcone pamięci pracowników, którzy ulegli wypadkom w pracy, zapadli na choroby zawodowe albo zginęli podczas wykonywania swych zadań w pracy, ale są także okazją do upowszechniania problematyki bhp, form i sposobów unikania zagrożeń i ochrony pracowników przed utratą życia czy zdrowia. W wielu krajach organizowane są m.in. uroczyste posiedzenia w krajowych instytucjach centralnych, którym towarzyszą wystawy i konferencje. Akcje edukacyjne umożliwiają upowszechnianie informacji o problematyce ochrony człowieka w procesie pracy, o nowych zagrożeniach zawodowych i sposobach ich unikania. 28 kwietnia jest zarówno dniem wspominania o poszkodowanych, jak i okazją do upowszechniania wiedzy o bhp.
W 2014 r. przewodnim hasłem Kampanii Międzynarodowej Organizacji Pracy jest: „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w stosowaniu substancji chemicznych”
Coraz szerzej wykorzystywane w każdej dziedzinie życia substancje chemiczne i ich mieszaniny są często niebezpieczne, ale jednocześnie nie¬zbędne, jak m.in. ułatwiające produkcję żywności pestycydy, wspomagające zdrowie ludzi i zwierząt leki, pomagające utrzymać higienę środki czyszczące. Chemikalia są również istotną częścią wielu procesów przemysłowych, jednak kontrolowanie ekspozycji na substancje chemiczne w miejscu pracy, jak również ograniczanie emisji środków chemicznych do środowiska jest trudnym zadaniem. Oprócz niewątpliwych korzyści substancje chemiczne mogą być źródłem wielu efektów niepożądanych. Są to zagrożenia dla zdrowia, jak działanie rakotwórcze, zagrożenia fizyczne, np. palność, a także zagrożenia dla środowiska — możliwość skażenia akwenów wodnych. Niedostateczna kontrola produkcji i stosowania chemikaliów powoduje czasem wielkie pożary, wybuchy i inne klęski. Dane statystyczne są bardzo niepokojące. Wiele chorób zawodowych, w tym śmiertelnych, jest powodowanych narażeniem na niebezpieczne substancje chemiczne. Jak wynika z danych przedstawionych na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP w marcu br., w Unii Europejskiej corocznie ponad 75 tys. pracowników umiera w wyniku działania niebezpiecznych substancji chemicznych, a ponad 8% wszystkich chorób nowotworowych jest spowodowanych zawodowym narażeniem na substancje rakotwórcze. Międzynarodowa Organizacja Pracy uważa, że wspólne wysiłki rządów, pracodawców i pracowników powinny służyć osiągnięciu równowagi pomiędzy korzyściami ze stosowania substancji chemicznych a potencjalnymi negatywnymi skutkami narażenia na nie w miejscu pracy. Ważna jest także dokładna kontrola środków zapobiegawczych.
W ostatnich latach poczyniono wiele dla stworzenia przepisów prawnych i opracowania zasad zarządzania chemikaliami na poziomie krajowym i międzynarodowym, ale wciąż działania te są niewystarczające.Ważnym dokumentem Międzynarodowej Organizacji Pracy opracowanym w związku z tegorocznymi obchodami Dnia 28 kwietnia jest raport, zawierający najnowsze informacje związane z zagrożeniami chemicznymi, w tym przegląd sytuacji w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich wpływu na miejsca pracy i środowisko życia. W raporcie omówiono m.in. główne instrumenty Międzynarodowej Organizacji Pracy związane z substancjami chemicznymi — konwencje i zalecenia, a także międzynarodowe systemy i programy. Raport zawiera poza tym informacje przydatne do kształtowania programów na poziomie krajowym i na poziomie przedsiębiorstw, które przyczynią się do zapewnienia należytego zarządzania chemikaliami w pracy. W 2014 r. głównym tematem obchodów organizowanych przez związki zawodowe jest hasło: „Ochrona pracowników na całym świecie poprzez odpowiednie przepisy prawne i ich egzekwowanie oraz prawa pracownicze" Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych proponuje także organizacjom związkowym propagowanie hasła: „Związki zawodowe a bezpieczna praca" Z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych 15 kwietnia Prezydium OPZZ na swym posiedzeniu ogłosiło apel, który będzie propagowany przez 87 organizacji związkowych. W apelu przypomniano, że tegoroczna myśl przewodnia obchodów Dnia, jaką jest ochrona zdrowia pracowników na świecie dzięki stabilnym regulacjom prawnym w obszarze bezpieczeństwa pracy, podkreśla potrzebę poszukiwania skuteczniejszych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i prewencyjnych na rzecz poprawy warunków pracy.

Z danych zamieszczonych w apelu wynika, że ponad 500 tys. pracowników jest narażonych w środowisku pracy na niekorzystne czynniki, a pojawiają się wciąż nowe zagrożenia: psychospołeczne — mobbing, przemoc, stres, chemiczne, nanotechnologie i inne. Rolą związków zawodowych jest m.in. wkład w rozwój edukacji i kształtowanie świadomości pracowników oraz wspieranie przedstawicieli pracowników i społecznych inspektorów pracy zaangażowanych w nadzór nad warunkami pracy. Na całym świecie choroby zawodowe są główną przyczyną zgonów związanych z pracą. Według szacunków Międzynarodowej Organizacji Pracy spośród 2 milionów 300 tyś. zgonów związanych z pracą, każdego roku ok. 300 tyś. jest spowodowanych wypadkami. Pozostałe 2 miliony to zgony wywołane chorobami zawodowymi. Wynika z tego, iż 5,5 tyś. osób dziennie traci życie w wyniku chorób zawodowych.

Od wielu lat liczba śmiertelnych i ciężkich wypadków przy pracy w Polsce utrzymuje się na podobnym poziomie. O pierwszeństwo w tej przygnębiającej statystyce konkurują dwa sektory: budownictwo i górnictwo. W górnictwie katastrofa w jednej kopalni potrafi pogrążyć w żałobie kilkanaście a nawet kilkadziesiąt rodzin. W budownictwie pracownicy giną najczęściej pojedynczo, ale "systematycznie".Jako przyczynę wypadków w górnictwie w 70% przypadków wskazywano błąd ludzki. Była to nieostrożność poszkodowanego w wypadku, w tym przechodzenie, przejeżdżanie lub przebywanie w miejscach niedozwolonych, lekceważenie zagrożeń i niedostateczna koncentracja uwagi na wykonywanej czynności. Wskazywano również błędy organizacyjne oraz brak właściwego nadzoru ze strony przełożonych poszkodowanego pracownika.
W ubiegłym roku ogólnie w górnictwie miało miejsce ok. 2550 wypadków, 21 śmiertelnych i 16 ciężkich natomiastw górnictwie odkrywkowym było 73 wypadki w tym 2 śmiertelne i 2 ciężkie. Od początku tego roku życie straciło już 8 górników.

Dla nas dzień 28 kwietnia jest również dniem pamięci o naszych kolegach, przyjaciołach, braci górniczej, którzy ponieśli największą ofiarę życia i zdrowia w wypadkach przy pracy, wypełniając swoje codzienne obowiązki…
Dzisiaj tu wszyscy w chwili zadumy, w imieniu własnym i całej załogi za chwilę złożymy kwiaty w dowód pamięci o naszych kolegach, przyjaciołach, i niech dzisiejszy dzień będzie refleksją w dalszych dążeniach do bezpiecznych warunków pracy, aby pamięć o ofiarach przekładała się na wnioski profilaktyczne, a nie była tylko powodem do organizowania okolicznościowych akademii. Uczcijmy minutą ciszy pamięć o tych wszystkich, których dziś już nie ma wśród nas, ale pamięć o nich na zawsze pozostanie w sercach naszych.

Dziękuję serdecznie wszystkim za przybycie.Szczęść Boże Braci Górniczej Naszej Kopalni oraz wszystkim pracownikom zaprzyjaźnionych Spółek.