Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty
Ogłoszenia

Plany powołania PGK

Drukuj

Słok k/ Bełchatowa - 17.07.2014r. - Odbyło się połączone spotkanie Zarządu PGE S.A., Zarządu PGE GiEK S.A., Prezesów Zarządów Spółek Zależnych PGE GiEK S.A. oraz przedstawicieli Związków Zawodowych funkcjonujących w Oddziałałch i Spółkach Zależnych PGE GiEK S.A., którego przedmiotem był projekt utworzenia nowej Podatkowej Grupy Kapitałowej z udziałem PGE S.A. i PGE GiEK S.A.

Zdaniem Zarządu PGE S.A. utworzenie Podatkowej Grupy Kapitałowej (na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - art.1a ) ma na celu obniżenie zobowiązań związanych z finansowaniem inwestycji.

Wg projektu - PGK tworzyć mają m.in.: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Obrót S.A., PGE Energetyka Odnawialna S.A. a także obecne Spółki zależne PGE GiEK S.A. - Ramb, Bestgum Polska, Betrans, MegaSerwis, Eltur-Serwis, Elbis, PGE Gubin, Megazec.

W przypadku Spółek zależnych PGE GiEK S.A. w sytuacji utowrzenia PGK - musi dojść do ich zmiany właścicielskiej z PGE GiEK S.A. na rzecz PGE S.A.

Powyższe związane jest z jednym kryterium powstania PGK tj. jedna ze spółek, zwana spółką dominującą (będzie nią PGE S.A.), posiada bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym. Obecnie większościowy udział w Spółkach zależnych posiada PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Według założeń projektu powstania PGK - kontrola operacyjna będzie nadal sprawowana przez PGE GiEK S.A., siedziby Spółek i Oddziałów PGE GiEK S.A. pozostaną bez zmian, zostanie utrzymane dotychczasowy schemat rozliczeń pomiędzy Spółkami zależnymi a PGE GiEK S.A., utrzymany zostanie poziom rentowności na dotychczasowym poziomie.

Projektodawcy zakładają zawarcie bezterminowej umowy o utworzeniu PGK co oznacza, że w trakcie jej trwania nie może dojść do sprzedaży podmiotów tworzących Grupę.

Strona związkowa zgłosiła szereg merytorycznych uwag do planowanego finansowego przedsięwzięcia, m.in. w zakresie spraw pracowniczych w części układów zbiorowych, planowanych lub pontencjalnych korzyści utworzenia PGK, prawa do akcji pracowniczych - w sytuacji zmiany właścicielskiej Spółek zależnych, gwarancji zachowania dotychczasowych regulacji wynikłych z regulminów wynagradzania oraz innych aktów prawnych regulujących zobowiązania pracodawców wobec pracowników.

Ustalono, iż Zarząd PGE S.A. przedstawi do końca lipca br. projekt dokumentu, który ma zawierać zobowiązania strony właścicielskiej wobec pracowników w związku z planowanym utworzeniem PGK. Dokument stanie się przedmiotem oceny związków zawodowych, jak również będzie przesłanką do podjęcia stanowiska strony społecznej do planowanego przedsięwzięcia.

 

x