Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty

SAP - Płace - Kontrowersje

Drukuj

  Od miesiąca lipca br. w Oddziale KWB Bełchatów wprowadzony jest nowy sposób wyliczania wynagrodzeń wg. systemu SAP ZKL.
Zarząd ZZPRC KWB Bełchatów wystąpił z wnioskiem do Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego o przykładowe wyliczenie wynagrodzeń: według dotychczasowego i aktualnego systemu wyliczeń wysokości wynagrodzenia miesięcznego brutto za miesiąc lipiec dla pracowników zatrudnionych w ruchu ciągłym w systemie IV-brygdaowym i podstawowym czasie pracy. Powyższe działanie związane było z zgłaszanymi przez Członków Związku - nieprawidłowościami w naliczaniu wynagrodzeń po wdrożeniu nowego systemu
.

Odpowiedź Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego wskazywała, iż wysokość wynagrodzenia przed i po wdrożeniu systemu SAP jest wyliczana na podstawie tych samych przepisów zewnętrznego jak i wewnętrznego prawa pracy. Natomiast uległ zmianie sposób naliczania zapłaty za godziny nadliczbowe oraz za pracę w niedzielę na III zmianie.
Według otrzymanego pisma, wysokość wyliczonego wynagrodzenia w dotychczasowym i obecnym systemie jest jednakowa. Różnica jest tylko taka, że poprzedni system płacowy naliczał płacę zasadniczą za nadgodzinę, natomiast wynikające z niej pochodne (premię, tzw. Kartę Górnika) ujmował pod innymi kodami, powiększając ich wartość. Obecnie jest to wyliczone razem pod jednym kodem.

Aby wyjaśnić szczegółowe wątpliwości w zakresie wyliczania wynagrodzeń w systemie SAP, na posiedzenie Zarządu naszego Związku zostali zaproszeni Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy oraz kierownictwo Działu Księgowości-Zarobkowej, którzy odpowiadali na szereg pytań dotyczących zawiłości wyliczania wynagrodzeń.

Dlatego w interesie swoich Członków Związku, jak i pozostałych pracowników Kopalni Bełchatów, po sygnałach o powtarzających się tych samych błędach w naliczaniu wynagrodzeń za miesiąc sierpień, wystąpiliśmy z pismem do Dyrektora Oddziału KWB Bełchatów - o ponowne przeliczenie czasu pracy oraz wynagrodzenia za czas pracy wykonanego za godziny nadliczbowe szczególnie w tzw. stykach w miesiącu lipcu i sierpniu br. dla pracowników KWB Bełchatów - zatrudnionych w ruchu ciągłym w systemie IV-brygadowym oraz zatrudnionych w podstawowym systemie czasu pracy.

Stosownie do otrzymanych wyliczeń - w udokumentowanych przypadkach – KWB Bełchatów jest zobowiązana do dokonania korekty wynagrodzeń pracowników.

Pragniemy poinformować, że ze względu na obszerność otrzymanego materiału dotyczącego przykładowego sposobu wyliczeń wysokości wynagrodzenia za miesiąc lipiec, nie możemy go umieścić w bieżącej informacji. Po dokumenty, które zawierają szczegółowe sposoby wyliczenia wynagrodzeń zapraszamy do biura Związku, ewentualnie możne je otrzymać od członków Zarządu lub Grupowych oddziałowych, którzy te materiały posiadają.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami: Pracodawca, na żądanie pracownika, jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie ale także Regulamin wynagradzania lub Układ zbiorowy pracy i wyjaśnić ich treść (art. 772 §5 i art. 24112 § 2 pkt.3 k.p.). W szczególności pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikowi ewidencję czasu pracy.