Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty

Informacja KK-P GK PGE

Drukuj

Informujemy, iż 25.03.2015r. w siedzibie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Warszawie odbyło się spotkanie Zespółu Negocjacyjnego Komitetu Koordynacyjno - Protestacyjny w GK PGE z Stroną Pracodawców reprezentowaną przez upoważnione osoby: Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Zarządu PGE Dystrybucja S.A., Zarządu PGE Obrót S.A., Zarządu PGE Energia Odnawialna S.A.

Strony dokonały oceny Porozumienia z dnia 25.02.2015r. w zakresie zobowiązania zawarcia określonych porozumienień w liniach biznesowych oraz u poszczególnych Pracodawców w zakresie zaprzestania wdrażania Projektu CUW FK/ZZL w GK PGE.

Na dzień 25.03.2015 roku parafowano Porozumienie w Spółce GiEK SA - jej Oddziałach i Spółkach zależnych. W pozostałych liniach biznesowych rozmowy nt. zakończenia sporu w sprawie CUW HR / FK nadal trwają. Zespół Negocjacyjny KK-P przedstawił własną informację i ocenę realizacji Porozumienia w Liniach Biznesowych GK PGE. Ustalono termin kolejnego wspólnego posiedzenia, które winno się odbyć po przeprowadzonych rokowaniach w ramach pozostałych zgłoszonych żądań strony społecznej.

W dniu 26.03.2015r. odbyło się posiedzenie KK-P w GK PGE, podczas którego omówniono zakres spraw objętych procedurą rokowań w ramach prowadzonych sporów zbiorowych. Wypracowano kierunki działań dla poszczególnych Linii biznesowych GK PGE w ramach trwającego procesu sporów zbiorowych, jak również ustalono ramowe terminy kolejnych etapów rokowań. KK-P wystosował pisemne stanowisko do Prezesa PGE - Marka Woszczyka oraz Prezesów PGE Dystrybucja i PGE Obrót:

Komitet Koordynacyjno – Protestacyjny GK PGE – w związku z nie spełnieniem przez Stronę Pracodawców żądania wzrostu wynagrodzenia zasadniczego – zgłoszonych przez organizacje związkowe działające w Komitecie Obrony Dystrybucji w liniach biznesowych obrotu oraz dystrybucji – oświadcza, że w pełni popiera powyższe żądanie, jako jeden z elementów wyrównania płac w GK PGE.
Pracownicy zatrudnieni w liniach biznesowych GK PGE mają prawo do godziwego wynagrodzenia. Komitet Koordynacyjno – Protestacyjny GK PGE - przypadku nie spełnienia żądań zgłoszonych przez organizacje związkowe działające w Komitecie Obrony Dystrybucji – zastrzega sobie prawo do podjęcia przewidzianym prawem działań w celu obrony praw oraz interesów pracowników.

 

KK-P w GK PGE