Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty
Ogłoszenia

PAKT - nowa odsłona

Drukuj

W dniu 9 maja 2016 r. w Złotnikach Lubańskich odbyło się przełożone z dnia 29 kwietnia br. spotkanie przedstawicieli strony społecznej zrzeszającej pracowników kopalń, elektrowni oraz elektrociepłowni funkcjonujących w PGE GiEK S.A. z przedstawicielem Zarządu PGE S.A. – Wiceprezesem ds. Rozwoju Ryszardem Wasiłkiem, Zarządem PGE GiEK S.A. reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Sławomira Zawadę, Wiceprezesów – Stanisława Żuka i Roberta Imbora oraz dyrektorami Oddziałów i Spółek Zależnych Grupy PGE GiEK S.A.
W związku z trwającymi (zawieszonymi) w większości Oddziałów sporami zbiorowymi spotkanie odbyło się przy udziale Mediatora p. Małgorzaty Marweg. Tematem kolejnego etapu negocjacji był przedstawiony przez pracodawców w dniu 31.03.2016 r. projekt „Paktu na rzecz wzrostu produktywności oraz bezpiecznych i trwałych stanowisk pracy”, którego podpisanie ma na celu zakończenie trwających od stycznia 2015 r. sporów zbiorowych a który strona społeczna odrzuciła w całości jako niespełniający żądań sporowych stanowiskiem z dnia 18.04.2016 r. 
   

Strona pracodawców wyjaśniła intencje przedstawionego dokumentu oraz oczekiwania związane ze wspólnymi pracami nad jego poszczególnymi zapisami. Strona społeczna podtrzymała swoje stanowisko odrzucające zapisy w całości, przedstawiając rozszerzone interpretacje punktów i podkreślając brak kompetencyjności stron co do niektórych paragrafów projektu Paktu.
W związku z niemożliwością osiągnięcia kompromisu spowodowanym brakiem zgody strony społecznej nad dalszym procedowaniem dokumentu, strona pracodawców zaproponowała ponowne, wspólne ustalenie priorytetów, które znalazły by odzwierciedlenie w nowych zapisach Paktu. Strona społeczna zaproponowała przedstawienie pracodawcom zmodyfikowanych zapisów projektu porozumienia, którego treść przed podpisaniem „Porozumienia o zawieszeniu sporów zbiorowych” była już w trakcie końcowych uzgodnień a do którego podpisania niestety nie doszło.
Dążąc do osiągnięcia kompromisu i szanując zasady prowadzenia dialogu społecznego strony uzgodniły, że do 20 maja br. strona społeczna przedstawi swoje oczekiwania związane z zakończeniem sporów zbiorowych zawarte w przedstawionym przez nią „Pakcie – porozumieniu”. Po przedstawieniu projektu przedstawiciele stron do dnia 6 czerwca 2016 r. opracują jednolity projekt porozumienia, który zostanie omówiony na posiedzeniu plenarnym w dniu 6.06.2016 r. w Złotnikach Lubańskich.