Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

Strona Społeczna oczekuje na mediacje...

Drukuj

 9 czerwca w Bogatyni odbyło się spotkanie Strony Społecznej trzech Społecznych Rad Konsultacyjnych działających w Linii Biznesowej PGE GiEK S.A. i Spółkach Zależnych ze stroną Pracodawców, przedstawicielami Zarządu PGE GiEK S.A. oraz PGE S.A.

Plenarne posiedzenie dotyczyło oceny postępu prac związanych z realizacją Porozumienia z dnia 17 października 2015 r. w sprawie zawieszenia sporu zbiorowego wszczętego w dniu 7 stycznia 2015 roku. Przypomnijmy, że w dotychczasowych negocjacjach Strona Społeczna odrzuciła w całości projekt Paktu przedstawiony przez Zarząd PGE GiEK S.A.  jako niespełniający warunków i założeń Porozumienia, następnie przedstawiła swój projekt Paktu – Porozumienia kończącego spory zbiorowe, w którym po dokonaniu zmian i wniesienia uwag przez Pracodawców nie pozostało nic z głównych założeń i propozycji Związków Zawodowych, które byłyby spełnieniem postulatów zawieszonych sporów i mogły by je zakończyć. Pisemna odpowiedź dotycząca naszego projektu Porozumienia - udzielona przez Stronę Pracodawców dnia 31.05.2016r. - nie pozostawiała żadnego pola do negocjacji i wskazywała jednocześnie na zupełnie odmienną interpretację zapisów Porozumienia o zawieszeniu sporów zbiorowych oraz wizję i spojrzenie zarządzających np. na trwałość stosunku pracy bez uwzględnienia etatyzacji kosztem nieokreślonej restrukturyzacji.

Wobec powyższego przedstawiciele Społecznych Rad Konsultacyjnych poinformowali Stronę Pracodawców o decyzji wystosowania Oświadczenia o podjęciu zawieszonego sporu zbiorowego, które poszczególne organizacje zakładowe/międzyzakładowe wystosują w najbliższych dniach do swoich pracodawców. Tym samym dalsze negocjacje powinny zostać zastąpione mediacjami skupiającymi się na rozwiązaniu postulatów trwających sporów zbiorowych a nie nad tekstem Paktu, który w trakcie procedowania przestał być wypełnieniem Porozumienia z dnia 17 października 2015 r.

Strona Pracodawców  wskazała na wątpliwości prawne dotyczące możliwości wypowiedzenia Porozumienia zawartego na czas określony stwierdzając, że jego rozwiązanie przez jedną ze stron przed upływem terminu jest jego naruszeniem z czym nie zgodziła się Strona Związkowa podając przykłady nieprzestrzegania Porozumienia o zawieszeniu sporów przez Pracodawców, co daje możliwość jego wypowiedzenia.

W podsumowaniu obie strony oświadczyły, że są gotowe do prowadzenia rozmów dotyczących trwałości stosunku pracy pracowników, etatyzacji, zamierzeń i planów restrukturyzacyjnych, których efektem końcowym byłoby Porozumienie o zakończeniu sporów zbiorowych.  Jednocześnie Strona Społeczna wniosła do obserwujących spotkanie przedstawicieli PGE S.A. o aktywne włączenie się w mediacje jako rzeczywistego organu decyzyjnego.

Zarząd PGE GiEK S.A. zobowiązał się do udzielenia natychmiastowej odpowiedzi po otrzymaniu Oświadczeń wystosowanych przez Związki Zawodowe do Pracodawców oraz zorganizowanie spotkania mediacyjnego do dnia 20.06.2016 r.