Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty

Komunikat z posiedzenia plenarnego RDS z dnia 14.07.2016r.

Drukuj

W dniu 14 lipca 2016 roku w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, które prowadził Piotr Duda, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący NSZZ „Solidarność”.
W obradach uczestniczyli Wiceprzewodniczący Rady Dialogu: Jan Guz, Przewodniczący OPZZ; Dariusz Trzcionka Wiceprzewodniczący FZZ w zastępstwie Doroty Gardias, Przewodniczącej FZZ; Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan,  Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego; Wojciech Warski, Przewodniczący Konwentu BCC; Iwona Sroka, Wiceprezydent Pracodawców RP w zastępstwie Andrzeja Malinowskiego, Prezydenta Pracodawców RP.

Strona rządowa była reprezentowana przez Wiceprzewodniczącą Rady Dialogu Społecznego Elżbietę Rafalską, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Konstantego Radziwiłła, Ministra Zdrowia; Annę Zalewską, Minister Edukacji Narodowej; Krzysztofa Tchórzewskiego Ministra Energii; Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury i Budownictwa; Pawła Chorąży, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju w zastępstwie Mateusza Morawieckiego, Wicepremiera, Ministra Rozwoju; Hannę Majszczyk, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów.

Oprócz statutowych członków Rady Dialogu Społecznego w spotkaniu wzięli udział również: Roman Giedrojć, Główny Inspektor Pracy; Agnieszka Lenartowicz-Łysik Przedstawiciel Prezydenta RP; Grażyna Marciniak, Wiceprezes GUS.

W pierwszej części posiedzenia strona pracowników i strona pracodawców podjęły następujące Uchwały:

Uchwała nr 14 w sprawie zmian systemowych w Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
Uchwała nr 15 w sprawie poselskiego projektu ustawy o Inspekcji Żywności,
Uchwała nr 16 w sprawie powołania Zespołu branżowego ds. transportu lotniczego i obsługi lotniskowej przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa.
W kolejnym punkcie Henryk Nakonieczny Przewodniczący Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych przedstawił informację na temat niewypracowania przez Zespół wspólnego stanowiska w sprawie:

- założeń projektu budżetu państwa na rok 2017- art. 17 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U.2015, poz. 1240)

- propozycji średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2017, w myśl art. 7 ust 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 1999, Nr 110, poz. 1255 z późn. zm.),

- propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę za rok 2017, w myśl art. 2 ust 3 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.).

Obszerna część posiedzenia poświęcona została tematowi oświaty.

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej przedstawiła prezentację pod tytułem „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy” oraz podsumowała ogólnopolską debatę na temat: „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana”.

W swoim wystąpieniu zaprezentowała kilka kierunkowych działań w kształceniu zawodowym, którego celem jest stopniowe wprowadzanie dualnego systemu kształcenia. Podkreśliła, że priorytetem jest aktywne włączenie pracodawców, którzy tworzą otoczenie gospodarcze szkoły, między innymi do opracowania programów nauczania dla zawodu oraz do realizacji procesu kształcenia praktycznego. Zaakcentowała korzyści dla uczniów i pracodawców wynikające z planowanej reformy. Wyraziła chęć współpracy w zespole branżowym przy Ministerstwie Edukacji, gdzie wraz z partnerami społecznymi, byłaby możliwość wypracowania satysfakcjonujących rozwiązań w zakresie planowanych zmian. Dodała, że celem planowanej reformy jest uratowanie potencjału polskiej edukacji.

Kwestie poruszone przez Annę Zalewską Minister Edukacji Narodowej były następnie przedmiotem dyskusji, w której udział wzięli przedstawiciele organizacji związków zawodowych i pracodawców Rady. W jej trakcie, poszczególne organizacje odniosły się do proponowanych zmian i przestawiły swoje stanowiska.

Następne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego zaplanowane jest na wrzesień.

źródło: rds.gov.pl