Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty
Ogłoszenia

Zmiany w prawie pracy w 2017

Drukuj

 Zestawienie najważniejszych zmian w prawie pracy od 2017r.:

  •  Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
    Obecnie najniższe wynagrodzenie za pracę dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy wynosi 1850 zł brutto. Ustawa zmienia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, które wynosić będzie 2 tys. zł brutto.
  • Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej w wysokości 13 zł brutto
     

• Wprowadzenie obowiązku wypłaty wynagrodzenia przynajmniej raz w miesiącu, w przypadku umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług zawartych na okres dłuższy niż jeden miesiąc.

• Niewypłacanie w takiej sytuacji wynagrodzenia w wysokości co najmniej minimalnej stawki godzinowej zagrożone jest grzywną od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

• Zmiana minimalnej wysokości stawek miesięcznych, ryczałtów za wykonywanie zlecenia lub świadczenie usług w przeliczeniu na godziny wykonywania zlecenia lub świadczenia usług - muszą wynosić co najmniej 13 zł brutto.

• Wprowadzenie obowiązku potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług.

• Prawidłowa ewidencja godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług może być sporządzona w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej. Powinna ona dokładnie określać czas, jaki przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi poświęcił na wykonywanie czynności. Należy ją sporządzać raz w miesiącu. W przypadku, gdy strony nie ustalą sposobu potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług, przyjmujący zlecenie będzie samodzielnie wskazywał liczbę godzin w terminie poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia.

  • Wprowadzenie obowiązku przechowywania odpowiedniej dokumentacji przez okres trzech lat

Dający zlecenie ma obowiązek przechowywania dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumentów potwierdzających ich liczbę przez okres trzech lat od dnia wymagalności danego wynagrodzenia.

Ustawa znajdzie zastosowanie do umów zawartych po 1 stycznia 2017 roku, ale również do umów zawartych przed tą datą, trwających w dniu wejścia ustawy w życie. W związku z tym, należy sprawdzić zgodność zawartych umów z nowymi przepisami i - w razie potrzeby – dokonać ich zmiany.

źródło: pulsHR