Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty

W Sejmie na temat ZŁOCZEWA

Drukuj

  Decyzja środowiskowa ws. Złoczewa do końca marca 2018 roku? 

Najważniejszą informacją jaką uzyskaliśmy podczas spotkania, które miało miejsce w Sejmie w dniu 7 lutego br., było ponowne wskazanie 31 marca br., jako daty granicznej na wydanie Decyzji środowiskowej dla Złoczewa.

 W spotkaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Inwestycji: „Złoczew – eksploatacja złoża węgla brunatnego jako element bezpieczeństwa energetycznego kraju”, udział wzięli Parlamentarzyści, przedstawiciele związków zawodowych z bełchatowskiej kopalni, jak również  Samorządowcy. Jednak osobą mającą najwięcej do powiedzenia podczas posiedzenia był Główny Geolog Kraju Pan Mariusz Orion Jędrysek.

Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego KWB Bełchatów reprezentowali koledzy Adam Polakiewicz Wiceprzewodniczący związku oraz Piotr Czarzasty Członek Zarządu.

Transmisja z obrad T U T A J

Posiedzenie zespołu zostało zorganizowane przez Posła Dariusza Kubiaka który pełni funkcję Przewodniczącego wspomnianego wyżej zespołu parlamentarnego, przede wszystkim pod kątem wyjaśnienia nieścisłości w sprawie planowanych zmian w prawie geologicznym i górniczym. Uściślając, chodzi o zmiany dotyczące opłaty eksploatacyjnej, a dokładniej jej podziału między zainteresowane gminy a skarb państwa.

Wyczerpującej odpowiedzi udzielił w tym temacie Pan Orion Jędrysek, a obecni na posiedzeniu przedstawiciele zainteresowanych Samorządów wśród których była Burmistrz Złoczewa Pani Jadwiga Sobańska , uzyskali pełną i szczegółową informację.

Bardzo ważny temat ale przede wszystkim dla samorządowców... , a co z tak ważną i kluczowa dla podjęcia starań o koncesję na wydobycie węgla brunatnego ze złoża „Złoczew” decyzją środowiskową?.

Warto wspomnieć o niedawnym spotkaniu z mieszkańcami Złoczewa, które miało miejsce  7 listopada zaszłego roku, podczas którego wiceminister Energii Pan Grzegorz Tobiszowski zapewniał mieszkańców ,że owa decyzja zostanie wydana do końca marca 2018 roku a sama budowa Kopalni ma rozpocząć się w 2020 roku, natomiast na pierwszy węgiel według Ministra będziemy mogli liczyć około 2031 roku.

Można jednoznacznie stwierdzić ,że uczestniczący we wczorajszym spotkaniu panie Posłanki oraz Panowie Posłowie wypowiadali się w sposób równie optymistyczny.

[..]Przed spotkaniem rozmawialiśmy na ten temat z Dyrektorem Jamrozem z KWB Bełchatów  i oczywiście tak jak mówił pan Minister, z drugiej strony dobrze wiemy, do końca marca należy wyczekać ten moment w spokoju i myślę ,że nie tylko w nadziei ale takiej pewności ,że wszystko ułoży się dobrze i taką decyzję otrzymamy[..] - Dariusz Kubiak.

 Według informacji , którą przedstawił przedstawiciel Kopalni - Główny Inżynier ds. Inwestycji i Rozwoju Pan Mariusz Jamroz, Kopalnia dostarczyła raport oddziaływania na środowisko do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, do raportu Dyrektor RDOŚ nie wniósł żadnych zastrzeżeń, następnie raport został przesłany 3 stycznia br. do opiniowania do Polskich Wód ws. uzgodnień wpływu na jednolite części wód, co do którego uzupełnienie zostało złożone.

Niejako na potwierdzenie informacji przekazanych przez Pana Mariusza Jamroza wskazuje fakt opublikowania na stronach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi w dniu 7 lutego 2018 roku informacji ws. zgromadzenia kompletnego materiału dowodowego i wyznaczenia stronom postępowania czternastodniowego terminu na wniesienie uwag i wniosków co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.: „wydobycie węgla brunatnego ze złoża Złoczew”.

w którym czytamy:

  1. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu postanowieniem datowanym na 25 stycznia 2018 r., znak: PO.RZŚ.436.1.2018.KP uzgodnił realizację przedsięwzięcia oraz określił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia,
  2. Po doręczeniu niniejszego uzgodnienia zgromadzony został materiał dowodowy umożliwiający wydanie decyzji,...itd...

Wracając jednak do przebiegu spotkania, Pan Mariusz Jamroz wypowiadał się również odnośnie uchylonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ostrówek. Stwierdził, że tak naprawdę Plan został skutecznie zaskarżony dlatego, że pojawiły się niespójności części opisowej z częścią graficzną. Aktualnie trwają prace nad wyeliminowaniem tych błędów.

Jednak z informacji jakie mogliśmy uzyskać podczas spotkania, owe opóźnienie nie wpłynie w żaden sposób na Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi odnośnie wydania niezbędnej części składowej Koncesji a mianowicie decyzji środowiskowej.

Miejmy tylko nadzieję, że słowa Głównego Geologa Kraju Pana Oriona Jędryska [..]Jestem ostatnią osobą która powinna się na ten temat wypowiadać[..], wypowiedziane w kontekście perspektywy wydania decyzji środowiskowej do końca marca, były wypowiedziane tylko dlatego, że Pan Orion Jędrysek jest osobą pełniącą nadzór zarówno nad RDOŚ w Łodzi jak również Wodami Polskimi, które te z kolei są odpowiedzialne za wydanie (lub nie) decyzji środowiskowej i poparcie w ten czy inny sposób mogło by być nie na miejscu.

W związku z tym czy możemy stwierdzić i wysnuć wniosek ,że po spotkaniu i informacjom z RDOŚ jesteśmy bliżej wydania pozytywnej decyzji środowiskowej odnośnie inwestycji „Złoczew” ?, jednoznacznie odpowiedzieć chyba się nie da, chociaż słowa z podpunkt 2-go obwieszczenia RDOŚ wskazuje jednoznacznie ,że [..] zgromadzony został materiał dowodowy umożliwiający wydanie decyzji [..].

 

Jedno można powiedzieć z dużą pewnością....... po wielu miesiącach pojawia się przysłowiowe światełko w tunelu, a grono osób zapewniających i obiecującychże owa decyzja zostanie podjęta systematycznie się poszerza.

źródło własne