Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty
Ogłoszenia

Porozumienie płacowe w Spółce BESTGUM

Drukuj

 W dniu 17-go lipca 2018r. zawarto Porozumienie w sprawie podziału środków na wzrost wynagrodzeń pracowników BESTGUM POLSKA sp. z o.o. w 2018r., pomiędzy Pracodawcą a Związkami Zawodowymi działającymi w Spółce.

Pracodawca zobowiązał się do:

Przeszeregowania od 01.07.2018r. wszystkich pracowników zatrudnionych w BESTGUM POLSKA sp. z o.o. na stawce zasadnicznej o kwotę od 120 zł do 200 zł, na zasadach uzgodnionych ze Stroną Społeczną.

Poziom indywidualnych powyżek będzie związany z jakością pracy, odpowiedzialnością, dyspozycją i zaangażowaniem danego pracownika.

O wysokości przeszeregowania będzie wnioskował bezpośredni przełożony.

Regulacjami płacowymi nie będą objęci :

a) pracownicy, których stałe składniki wynagrodzenia miesięcznego przekraczają dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za 2017 rok, obowiązującego w Spółce,

b) pracownicy zatrudnieni w Spólce na dzień 01.07.2018r. na okres próbny,

c) pracownicy ukarani karą porządkową, która na dzień przyznania przeszeregowania lub nagrody nie uległa zatarciu,

d) pracownicy będący w okresie wypowiedzenia o pracę lub przebywają w dniu  01.07.2018 r. na urlopie bezpłatnym.

x