Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty

Czy Pracownicze Plany Kapitałowe będą stosowane w KWB Bełchatów ?

Drukuj

Warszawa, 28.08.2018r. Rząd przyjął projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), przygotowany przez Ministerstwo Finansów. Zakłada on utworzenie dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. W program ma być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy. Projekt MF przewiduje, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób – od 1 stycznia 2020 r., a firmy zatrudniające co najmniej 20 osób – od 1 lipca 2020 r. Pozostałe podmioty będą musiały stosować ustawę od 1 stycznia 2021 r.

Czy projektowana ustawa będzie dotyczyć tych pracodawców, którzy prowadzą Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) ?

Przepisy ustawy NIE DOTYCZĄ:

1. podmiotu zatrudniającego, który prowadzi i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5%, jeżeli do tego PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych w danym podmiocie zatrudniającym,

2. mikroprzedsiębiorcy (o ktrórym mowa w art.7 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo przedsiębiorców, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację w formie papierowej do podmiotu zatrudniającego,

3. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Przepis, o którym mowa w pkt.1 ma zastosowanie do podmiotu zatrudniającego, począwszy od dnia:

a) zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE powyżej 90 dni,

b) ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5 % wynagodzenia,

c) likwidacji PPE,

d) powstawnia opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE powyżej 90 dni, które wynikło z celowego działania podmiotu zatrudniającego.

ZATEM - projektowana ustawa NIE BĘDZIE dotyczyć np. Pracowników KWB Bełchatów - z powodu:

- odprowadzania przez naszego pracodawcę składki do PPE w maksymalnej ustawowej wyskokości, tj. 7% (czyli więcej niż 3,5% - patrz. pkt.1)

- do PPE należy ponad 90 % pracowników (czyli więcej niż 25% - patrz pkt.1)

- zobowiązań cywilnoprawnych oraz zobowiązań wynikających z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złożonych przez pracodawcę w Porozumieniach - Umowach społecznych oraz Zakładowej Umowie Emerytalnej zawartych ze Związkami Zawodowymi .