Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

Propozycja Forum Związków Zawodowych ws. wzrostu wynagrodzeń w 2024 roku

Drukuj

 Stosownie do art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 z późn. zm.), Forum Związków Zawodowych, przedkłada propozycję w sprawie wzrostu w 2024 roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na następującym poziomie:

- wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien wynosić nie mniej niż 15%;

- wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż 24%;

- przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę nie powinna być niższa niż 4420 zł, a tempo wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę powinno wynosić:

  • od 1 stycznia 2024 r. (o 700 zł) tj. co najmniej 4300 zł; 

  • od 1 lipca 2024 r. (o 240 zł) tj. co najmniej 4540 zł;

- wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2023 roku, o którym mowa w art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 z późn. zm.), zwiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2023.

Uwzględniając dodatkowo, że ustawa budżetowa na rok 2023 przyznała pracownikom państwowej sfery budżetowej podwyżkę wynagrodzeń w wysokości 7,8%, przy prognozowanym przez rząd wskaźniku cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 112,0%, Forum Związków Zawodowych oczekuje, że wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej wzrosną w 2023 r. dodatkowo o 20%. 

 

Poniżej zamieszczmy link do Stanowiska FZZ wraz z uzasadnieniem: