Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty

Po wielomiesięcznych negocjacjach, przedstawiciele strony rządowej, reprezentatywnych organizacji związkowych oraz spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa złożyli w dniu dzisiejszym podpisy pod treścią Umowy Społecznej dotyczącej transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla Brunatnego, w tym wydzielenia wytwórczych i wydobywczych aktywów węglowych ze spółek Skarbu Państwa. Zawiera ona gwarancje pracownicze dla pracowników przedsiębiorstw, które w związku z transformacją energetyczną i powołaniem NABE zostaną objęte zmianami. 

Podpisana Umowa zawiera zapisy dotyczące:

  • gwarancji pracowniczych w obszarze statusu pracodawcy, zachowania uprawnień pracowniczych i stabilizacji zatrudnienia, warunków pracy i wynagrodzeń po procesie wydzielenia aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa,
  • systemu osłon socjalnych dla pracowników przedsiębiorstw prowadzących działalność wytwórczą energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego,
  • mechanizmów minimalizowania skutków transformacji,
  • zasad monitorowania realizacji Umowy Społecznej.

Wejście w życie wskazanych w Umowie osłon socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego oraz branży węgla brunatnego  będzie wymagało notyfikacji w zakresie ich zgodności z zasadami pomocy publicznej przez Komisje Europejską.

 

 

   

 

 

 

16 listopada 2022 r., z udziałem Pana Karola Rabendy, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej i Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego.

 

 

Podczas posiedzenia kontynuowano rozpoczęte na poprzednich posiedzeniach negocjacje umowy społecznej NABE (Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego). W trakcie posiedzenia debatowano nad zapisami Umowy Społecznej dotyczącymi m.in. zobowiązań w zakresie legislacji, działalności socjalnej, uprawnień związków zawodowych, funduszy wspierających transformację sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego oraz monitorowania realizacji Umowy Społecznej.

Dalsze rozmowy w celu przygotowywania ostatecznej wersji umowy społecznej NABE będą kontynuowane na kolejnym wspólnym posiedzeniu Zespołów.