Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

Od 2003 r. dzień 28 kwietnia jest ustanowiony jako święto przez Międzynarodową Organizację Pracy i obchodzony jako Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym roku wiadącym hasłem Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy jest Bezpieczna praca podstawowym prawem każdego pracownika.

 

W ramach tegorocznych obchodów silnie akcentowane jest prawo każdego pracownika do bezpiecznych i zdrowych warunków pracy. Podkreślone jest także ogromne znaczenie zagadnień bezpieczeństwa i zdrowia.  Przedstawiciele świata pracy zwracają uwagę na głębsze zastanowienia się nad przekazem fundamentalnych konwencji oraz przeanalizowania, w jakim stopniu zawarte w nich zapisy są realizowane, przestrzegane i promowane – zarówno na poziomie krajowym, jak i przedsiębiorstw.

W tym dniu, wraz z Dyrekcją oraz licznymi delegacjami, w naszym zakładzie złożono kwiaty pod pamiątkową tablicą.

Kolega Marian Kowalski Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy wraz ze swoim Zastępcą kolegą Jackiem Krupą, poprowadzili uroczystości. W swoim przemówieniu ZSIP zwracał uwagę na powagę na jaką zasługuje Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia w Pracy.

Wśród licznych delegacji nie mogło oczywiście zabraknąć naszych przedstawicieli, wśród których byli: Przewodniczący Adam Blada oraz Wiceprzewodniczący Adam Polakiewicz, którzy złożyli kwiaty w imieniu związku oraz  Poczet Sztandarowy ZZPRC KWB Bełchatów.

 

 Warto dodać, że Związki zawodowe obchodzą 28 kwietnia pod nazwą Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. W tym roku hasłem ogłoszonym przez Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC) jest:

Organizowanie się na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa

Z okazji tegorocznych obchodów warto podkreslić, że pracownicy są w stanie najlepiej dostrzec zagrożenia w swoim miejscu pracy. Jednak ich samotne głosy nawołujące do poprawy warunków pracy można bardzo łatwo zignorować. Zwłaszcza, gdy zarządy firm mają bardziej na uwadze zdrowy zysk niż zdrowych pracowników. Najlepszą taktyką w takiej sytuacji jest organizowanie się i wspólne działanie. ITUC zaznacza, że takie możliwości dają właśnie pracownikom związku zawodowe.

Warto dodać, że tegoroczne uroczystości zaszczycił swoją obecnością Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi Pan Marcin Grzelak.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

fot. ZZPRC KWB Bełchatów

źródło:https://m.ciop.pl/

 
 

W dniu 24 marca 2023r. odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Delegatów ZZPRC KWB Bełchatów. Wiodące zagadnienia, zarówno z poprzedniego roku:

        1. wzrost wynagrodzeń w KWB Bełchatów i Spółkach zrealizowany w 2022r.

        2. porozumienia etatyzacyjne

        3. zmiany w Prawie geologicznym i górniczym oraz w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu   

            Ubezpieczeń Społecznych 

        4. Porozumienie na przedpolu i Umowa Społeczna NABE

 

       

      

jak i roku bieżącego:

        1. wzrost wynagrodzeń w KWB Bełchatów i Spółkach w roku bieżącym

        2. prace nad projektem ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego 

            i branży górnictwa węgla brunatnego

        3. prace nad projektem rozporządzenia do ww ustawy.

 

Oficjalnie podziękowano, za wkład w prace Zarządu związku przebywającym już na emeryturze, koleżance Marioli i kolegom Pawłowi i Witkowi.

     

Dokonano również wyboru Przewodniczącego ZZPRC KWB Bełchatów. Wyborem Delegatów Przewodniczącym został kol. Adam Blada.

       

      

 

 

 

 

Po wielomiesięcznych negocjacjach, przedstawiciele strony rządowej, reprezentatywnych organizacji związkowych oraz spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa złożyli w dniu dzisiejszym podpisy pod treścią Umowy Społecznej dotyczącej transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla Brunatnego, w tym wydzielenia wytwórczych i wydobywczych aktywów węglowych ze spółek Skarbu Państwa. Zawiera ona gwarancje pracownicze dla pracowników przedsiębiorstw, które w związku z transformacją energetyczną i powołaniem NABE zostaną objęte zmianami. 

Podpisana Umowa zawiera zapisy dotyczące:

  • gwarancji pracowniczych w obszarze statusu pracodawcy, zachowania uprawnień pracowniczych i stabilizacji zatrudnienia, warunków pracy i wynagrodzeń po procesie wydzielenia aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa,
  • systemu osłon socjalnych dla pracowników przedsiębiorstw prowadzących działalność wytwórczą energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego,
  • mechanizmów minimalizowania skutków transformacji,
  • zasad monitorowania realizacji Umowy Społecznej.

Wejście w życie wskazanych w Umowie osłon socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego oraz branży węgla brunatnego  będzie wymagało notyfikacji w zakresie ich zgodności z zasadami pomocy publicznej przez Komisje Europejską.