Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

20 listopada br. Prezydent RP Pan Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany, które umożliwią m.in. stworzenie Ministerstwa Energii. Nowela ustawy o działach administracji rządowej wprowadza ona trzy nowe działy: energia, gospodarka złożami kopalin oraz żegluga śródlądowa.

Infromacja nt. zmiany ustawy - pobierz TUTAJ

źródło: prezydent.pl; pap

5 listopada 2015r. w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie, odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudy. Uzgodniono kwestie związane z organizacją nowej Rady, jej Biura, a także tematy, które powinny być podjęte na Posiedzeniu Plenarnym Rady.

Na Prezydium z udziałem siedmiu organizacji partnerów społecznych oraz strony rządowej przyjęto projekty uchwały w sprawach: wyboru kolejności przewodniczenia RDS, Regulaminu Rady Dialogu Społecznego i jej Biura, powołania stałych zespołów problemowych Rady, powołania zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych. Jego pracami kierować będzie przedstawiciel Konfederacji Lewiatan. Natomiast przewodniczącymi zespołów problemowych będą:

- Henryk Nakonieczny (NSZZ „Solidarność”) – zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych,

- Jacek Męcina (Konfederacja Lewiatan) – zespół ds. prawa pracy,

- Andrzej Malinowski (Pracodawcy RP) – zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy,

- Jak Klimek (Związek Rzemiosła Polskiego) – zespół ds. ubezpieczeń społecznych,

- Zbigniew Żurek (Business Centre Club) – zespół ds. rozwoju dialogu społecznego,

- Zygmunt Mierzejewski (Forum Związków Zawodowych) – zespół ds. funduszy europejskich,

- Bogdan Kubiak (NSZZ „Solidarność”) – zespół ds. międzynarodowych.

Zespołem ds. usług publicznych kierować będzie przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, ale na razie konkretna osoba nie została wskazana.

 

Prezydent RP Pan Andrzej Duda - 26.10.br. zawetował ustawę o ratyfikacji tzw. poprawki dauhańskiej, przedłużającej obowiązywanie w Polsce Protokołu z Kioto do 2020 - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Protokół dotyczy redukcji emisji CO2.

Jak wyjaśniła Kancelaria, Sejm ustawą z 11 września br. wyraził zgodę na dokonanie przez prezydenta ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto, nakładającej na Polskę "prawnie wiążące zobowiązania w zakresie emisji gazów cieplarnianych".

"Związanie Rzeczypospolitej Polskiej umową międzynarodową, która poprzez nakładane zobowiązania wpływa na funkcjonowanie gospodarki i wiąże się z kosztami społecznymi powinno być poprzedzone szczegółową analizą skutków prawnych i ekonomicznych, w tym w ramach postępowania ustawodawczego poprzedzającego podjęcie decyzji przez Sejm w sprawie ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej. W opinii Prezydenta RP w trakcie prac ustawodawczych skutki te nie zostały dostatecznie wyjaśnione" - głosi komunikat Kancelarii Prezydenta.

Komunikat Kancelarii Prezydenta RP

 

   

22 października 2015r. w Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste powołanie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 59 członków Rady Dialogu Społecznego. W skład Rady z ramienia Forum Związków Zawodowych powołani zostali: Przewodniczący FZZ Tadeusz Chwałka oraz Wiceprzewodniczący FZZ: Waldemar Lutkowski (pełniący funkcję Przewodniczącego ZZPRC KWB Bełchatów), Lucyna Dargiewicz, Marek Mnich, Stanisław Stolorz, Dariusz Trzcionka, Mariusz Tyl oraz członek Prezydium FZZ Zygmunt Mierzejewski.

Osoby powołane do Rady Dialogu Społecznego

Prezydent pogratulował twórcom ustawy o Radzie Dialogu Społecznego dopuszczenia do udział w swoich pracach Prezydenta z głosem doradczym, wyraził radość z możliwości uczestniczenia w Radzie poprzez swojego doradcę społecznego, którą została Agnieszka Lenartowicz-Łysik. Jednak Prezydent podkreślił, że chciałby uczestniczyć w konsultacjach RDS również osobiście. Zaznaczył, że formuła Komisji Trójstronnej wyczerpała się, dlatego też ogromnie wierzy w nowo powołaną Radę Dialogu Społecznego, liczy „na jej rolę dla budowy lepszej Polski, dla jej rozwijania, dla dążenia do tego, żeby państwo nasze było nadal budowane, ale w sposób spójny, aby był rzeczywiście zapewniony zrównoważony rozwój i żeby było poczucie solidaryzmu społecznego”.

Prezydent zaznaczył, że fundamentalne znaczenie w tym zakresie dla wszystkich tych zadań ma dialog rozumiany jako dążenie do porozumienia w kwestiach ważnych, które mają dla obywateli, dla rozwoju gospodarczego i społecznego.

Zaznaczył, że ustawa o Radzie Dialogu Społecznego dopuszcza możliwość zapraszania do udziału w pracach Rady z głosem doradczym przedstawicieli innych organizacji spoza środowisk członków RDS. Prezydent dodał, że chciałby by kolejni przewodniczący Rady o tej możliwości pamiętali. Wierzy, że poprzez proces konsultacyjny można będzie odbudować poczucie wspólnoty, które jest potrzebą społeczną.

Kończąc swoje wystąpienie powiedział: „jesteście Państwo grupą niezwykle reprezentatywną, mógłbym powiedzieć, że dzisiaj stoi przede mną gremium, które rzeczywiście może decydować o przyszłych losach Rzeczypospolitej, przyszłych losach polskiego społeczeństwa jako całości”.

Po zakończeniu uroczystości odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Wybrano na nim Przewodniczącego Rady, którym został Piotr Duda - Przewodniczący NSZZ „Solidarność”.