Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty

   

Informujemy, iż odbyły się pierwsze rokowania w ramach procedury sporu zbiorowego prowadzonego przez Komitet Koordynacyjno - Protestacyjny w GK PGE. Strona pracodawców uznała postulaty zgłaszane przez organizacje związkowe, za zgodne z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych - powiadamiając odpowiednie organa Państwowej Inspekcji Pracy. W rokowaniach stronę Pracodawców reprezentują upoważnione osoby: Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Zarządu PGE Dystrybucja S.A., Zarządu PGE Obrót S.A., Zarządu PGE Energia Odnawialna S.A. Stronę organizacji związkowych reprezentuje upoważniony zespół negocjacyjny Komitetu Koordynacyjno - Protestacyjnego GK PGE. Strony ustaliły harmonogram wspólnych działań wynikających z procedury sporu zbiorowego - mając na względzie interes Grupy Kapitałowej, w tym szczególnie zatrudnionych w niej pracowników - które muszą doprowadzić do jak najszybszego rozwiązania powstałego konfliktu.

źródło: KK-P GK PGE

 

                  

W dniu dzisiejszym (28 stycznia), rano w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. rozpoczął się strajk. Związki zawodowe żądają m.in. odwołania zarządu i rezygnacji ze zwolnienia związkowców z kopalni Budryk. Strajk jest bezterminowy. Strajk rozpoczęty został po ogłoszeniu we wtorek (27 stycznia) późnym popołudniem wyników dwudniowego referendum.

Górnicy odpowiadali na pytanie: „Czy jesteś za podjęciem akcji protestacyjno-strajkowych, mających na celu wycofanie się zarządu JSW z uchwał i decyzji, które pozbawiają pracowników dotychczasowych warunków pracy, płacy i świadczeń pracowniczych?” 98 proc. głosujących poparło akcję protestacyjną.

Z górnikami JSW S.A. solidaryzują się związki zawodowe z innych Spółek. Również we wszystkich jednostkach organizacyjnych Kompanii Węglowej S.A. Sztab Protestacyjno – Strajkowy ogłosił pogotowie strajkowe oraz skierował pisma z żądaniem odstąpienia od zwolnień kolegów z kopalni „Budryk” do Ewy Kopacz – Premier Rządu RP, do Włodzimierza Karpińskiego – Ministra Skarbu Państwa oraz do Wojciecha Kowalczyka – Pełnomocnika Rządu ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego. Związkowcy z Kompanii Węglowej oczekują interwencji nadzoru właścicielskiego i odwołania prezesa Zagórowskiego, który doprowadził do poważnych problemów społecznych i ekonomicznych w JSW S.A., a zarządzanie Spółką sprowadza do permanentnego konfliktu ze związkami zawodowymi i pracownikami.

Pełna treść pism do pobrania T U T A J

26 stycznia w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie liderów centrali związkowych oraz organizacji pracodawców w sprawie projektu zmian w ustawie o dialogu społecznym. Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka przekazał ministrowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi projekt przygotowany w dialogu autonomicznym.

Szefowie związków i pracodawców omówili zapisy projektu, wskazując również rozbieżności do dalszych dyskusji.

Uzgodniono, że projekt nie będzie na tym etapie upubliczniany, a strona rządowa w ciągu dwóch tygodni przygotuje własne propozycje dotyczące przyszłości dialogu i jego instytucji. Następnie rozpoczną się dalsze prace nad projektem z udziałem ekspertów związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Po spotkaniu, odbyła się konferencja prasowa z udziałem wszystkich uczestników spotkania.

Anna Grabowska - FZZ

22 stycznia 2015r. w Spale odbyło się posiedzenie wyborcze Zarządu Wojewódzkiego Łódzkiego Forum Związków Zawodowych na kadencję 2015 - 2019.
Gośćmi podczas posiedzenia byli m.in.:

  • Tadeusz Chwałka - Przewodniczący FZZ
  • Jolanta Chełmińska - Wojewoda Łódzki
  • Waldemar Krenc - Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność
  • Bernard Cieślik - członek Krajowej Komisji Rewizyjnej FZZ

Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Łódzkiego FZZ został Waldemar Lutkowski (Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego).
Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani:

  • Krzysztof Fidelis (Ogólnopolski Związek Zawodowych Straż Pocztowa),
  • Zdzisław Bujas (Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych),
  • Wojciech Szczepanik (Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP),
  • Wojciech Werbicki (Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego),
  • Jarosław Ćmiel (NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa),
  • Zbigniew Matuszewski (Ogólnopolski Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych).

Zdjęcia z posiedzenia zobaczysz TUTAJ

źródło własne

Katowice, 20.01.2015r.

We wtorek w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech reprezentatywnych centrali związkowych: FZZ, NSZZ „Solidarność” i OPZZ na temat dalszych planów działań związków w sprawie sytuacji w górnictwie oraz niezbędnych do szybkiego rozwiązania problemów innych branż.

 

Z ramienia Forum Związków Zawodowych w spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący Tadeusz Chwałka, Wiceprzewodniczący: Waldemar Lutkowski, Dariusz Trzcionka oraz Marek Mnich.

Po spotkaniu przedstawicieli trzech centrali związkowych: Forum Związków Zawodowych, NSZZ "Solidarność", Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, związki przesłały na ręce Premier Ewy Kopacz wspólne pismo, w którym wystąpiły o podjęcie negocjacji ze stroną związkową w sprawie dialogu społecznego oraz branżowego. Wyraziły nadzieję, że rozmowy zostaną podjęte jeszcze w tym miesiącu.

TREŚĆ  PISMA