Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

23 lipca 2015 r., w trzecim czytaniu Ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, Sejm przyjął poprawki zaproponowane przez Senat. Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta RP.

Pierwsza z przyjętych poprawek dotyczy przedstawiania przez Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego sprawozdania z działalności RDS zarówno Sejmowi, jak i Senatowi.

W myśl drugiej poprawki do projektu ustawy budżetowej na rok 2016, będą miały zastosowanie terminy określone w ustawie o Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego.

Zgodnie z nową ustawą, członków RDS będzie powoływał Prezydent RP, przewodnictwo jej będzie rotacyjne, obecność na posiedzeniach osobista. To wszystko daje szansę na zupełnie nową jakość dyskusji społecznej, na realny, skuteczny dialog społeczny.

ag, dsz

9 lipca 2015 r. w Senacie rozpatrywana była przyjęta 25 czerwca przez Sejm, ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Ponieważ zgłoszono 3 poprawki, zajęła się nimi, zwołana tego samego dnia w godzinach wieczornych senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Forum Związków Zawodowych w obydwu posiedzeniach reprezentowała Anna Grabowska, doradca ds. społeczno-prawnych FZZ. Obecni byli również przedstawiciele pozostałych centrali związkowych, organizacji Pracodawców i resortu pracy.

 

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz imiennie powitał, obecnych na sali, partnerów społecznych, wskazując na ich udział w tworzeniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. W podobnym tonie wypowiedział się minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczając rolę dialogu autonomicznego partnerów przy pisaniu projektu ustawy, ale także przeprowadzenie trybu jego konsultacji społecznych w normalnym trybie.

Sprawozdanie z posiedzenia senackiej komisji w dniu 7 lipca br., przedstawił senator PiS Stanisław Kogut, rekomendując przyjęcie ustawy bez poprawek.

Na 15 lipca br. wyznaczono kolejną turę rokowań w ramach prowadzonego sporu zbiorowego. Strony: związkowa (przedstawiciele trzech Społecznych Rad: Górnicza, Wytwarzania i Elektrociepłowni) i pracodawców PGE GiEK S.A. (obejmująca Spółkę, jej Oddziały i Spółki zależne) przedstawią dotychczasowy etap prac zespołów, które zajmowały się zakresem zagadnień, które powinny zostać uzgodnione i podpisane w łącznym porozumieniu.

W związku z upływem VI wspólnej kadencji Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A., na posiedzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ) dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Ze składu Rady Nadzorczej odwołano dwóch przedstawicieli załogi: Janusza Roswaga i Romana Brodniaka. Powołano z dniem 1 lipca do jej składu na VII wspólną kadencję Sławomira Dariusza Wochnę. Do składu Rady Nadzorczej nie powołano jednak drugiego przedstawiciela załogi - Krzysztofa Rybaka.

Wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej pełniącym obowiązki w 2014r. udzielone zostało absolutorium. ZWZ podjęło uchwałę o zarządzeniu przerwy w obradach, które będą kontynuowane w dniu 17 lipca.

źródło: pgegiek