Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

Podczas uroczystości w Bełchatowie, gdzie z udziałem prezydenta obchodzono Barbórkę - górnicze święto, Andrzej Duda przypomniał, że jest tu jedna z największych kopalń węgla w Europie i największa w Europie elektrownia, która zaspokaja ponad 20% polskiego zapotrzebowania na energię elektryczną. – Nie sposób sobie wyobrazić funkcjonowania państwa polskiego bez Bełchatowa – stwierdził.

Jak mówił, ważne jest, by polityka energetyczna w Polsce była prowadzona odpowiedzialnie. – Odpowiedzialnie, to znaczy z uwzględnieniem naszych możliwości i zasobów, a przede wszystkim z uwzględnieniem warunków na jakich Polska może być państwem suwerennym – zaznaczył.

Na Zamku Królewskim w Warszawie 25 listopada 2015 r. odbyła się uroczystość wręczenia corocznej Nagrody im. Haliny Krahelskiej oraz nagród i wyróżnień w XXII edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”. Wzięli w niej udział przedstawiciele prezydenta, parlamentu, rządu, organów nadzoru i kontroli warunków pracy, środowisk naukowych, stowarzyszeń działających w ochronie pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców. Nagrodę i Statuetkę „Mecum Tutissimus Ibis” otrzymała m.in. PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów.

Laur Forum Związków Zawodowych „za aktywny, skuteczny dialog ze związkami zawodowymi, zrozumienie spraw pracowniczych, dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy w szczególnie trudnych warunkach zatrudnienia" z życzeniami „dobrego rozwoju oraz dalszej, owocnej współpracy z Forum Związków Zawodowych” otrzymała również PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów.

Gratulując laureatom Nagrody im. Haliny Krahelskiej, główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz podkreśliła, że są oni kontynuatorami idei, którym wierna była patronka nagrody. Godna i bezpieczna praca jako wartości nadrzędne w stosunkach pracy były jej, podobnie jak nagrodzonym, szczególnie bliskie.

Zwracając się do tegorocznych zwycięzców konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” Iwona Hickiewicz stwierdziła, że już poprzez udział w tak szlachetnej rywalizacji udowodnili, iż zdrowie i życie pracowników jest dla nich wartością, o którą warto zabiegać. Przyznane im statuetki „Mecum Tutissimus Ibis” są dowodem na potwierdzenie słuszności prowadzonej polityki bezpieczeństwa pracy, dowodem, że wybrali najlepszą strategię rozwoju firmy związaną z odpowiedzialnością za zdrowie i życie pracowników.

Szefowa Państwowej Inspekcji Pracy wyraziła przekonanie, że wręczane podczas gali nagrody będą dla honorowanych nimi osób inspiracją do podejmowania kolejnych wyzwań na rzecz bezpieczeństwa pracy i umacniania godności ludzkiej pracy.

  24 listopada 2015 r. odbyło się Nadzwyczajne Posiedzenie Zarządu Głównego Forum Związków Zawodowych.

Na wstępie posiedzenia Zarządu uczczono minutą ciszy śp. Przewodniczącego FZZ Tadeusza Chwałkę, który zginął śmiercią tragiczną 11 listopada br.

Prezydium FZZ zostało zobowiązanie przez Zarząd Główny do podjęcia inicjatywy w sprawie nadania jednej z sal CPS Dialog imienia Tadeusza Chwałki.

Członkom Zarządu Głównego przedłożona została informacja na temat realizacji uchwał z ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego z 20 października 2015 r.

Zarząd Główny został poinformowany, iż Prezydium FZZ powierzyło pełnienie obowiązków Przewodniczącego FZZ - Wiceprzewodniczącemu Forum, Przewodniczącemu FZZP PKP Panu Stanisławowi Stolorzowi.

Ustalono, że Nadzwyczajny Kongres Wyboczy FZZ odbędzie 21 grudnia br.

20 listopada br. Prezydent RP Pan Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany, które umożliwią m.in. stworzenie Ministerstwa Energii. Nowela ustawy o działach administracji rządowej wprowadza ona trzy nowe działy: energia, gospodarka złożami kopalin oraz żegluga śródlądowa.

Infromacja nt. zmiany ustawy - pobierz TUTAJ

źródło: prezydent.pl; pap