Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

 Informujemy, iż Prezes Zarzadu PGE GiEK S.A. wydała pismo okólne dotyczące zasad przyznawania świadczeń Pracownikom PGE GiEK S.A. (Centrala Spółki oraz wszystkie Oddziały) z tytułu używania samochodów prywatnych w celu dojazdu do i z pracy w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem COVID-19.

 

Dnia 28.04.2020r. jak co roku ZZPRC KWB Bełchatów, wraz z ZSIP KWB Bełchatów i innymi związkami, uczciła Pamięć Ofiar Wypadków przy Pracy, składając kwiaty pod tablicą pamiątkową.

 

Od 2003 r. dzień 28 kwietnia jest ustanowiony jako święto przez Międzynarodową Organizację Pracy i obchodzony jako Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

 

     

 

 

 

 

Otrzymaliśmy od poszczególnych pracodawców - Kopalni Bełchatów, Spółek (Ramb, Betrans, Bestgum) propozycje dwóch porozumień związanych  z tzw. "skoszarowaniem".

Zdaniem PGE GiEK S.A. i wymienionych pracodawców - z uwagi na szczególne okoliczności faktyczne i prawne, należy: czasowo, fizycznie i dobrowolnie poddać odosobnieniu od reszty Pracowników i społeczeństwa określoną grupę Pracowników niezbędnych w celu zapewnienia ciągłości procesu urabiania węgla i jego dostarczania do Elektrowni, na okres wskazany przez Pracodawcę.

Działąjąc w pełni odpowiedzialnie za bezpieczeństwo, zagwaratnowanie praw obywatelskich i pracowniczych zawartych w prawie - Konstytucji RP, Ustawie Kodeks pracy, Układom Zbiorowym Pracy, Porozumień zbiorowych  - w imię dobra Pracowników Oddziału i Spółek, w imię dobra naszych Zakładów pracy, przekazaliśmy Pracodawcom JEDNOBRZMIĄCE STANOWISKO ORGANZACJI ZWIĄZKOWYCH .

Do pobrania     KOPALNIA  BEŁCHATÓW      -    RAMB     -     BESTGUM     -    BETRANS

CO OZNACZA DLA PRACOWNIKA i PRACODAWCY przedstawiony PROJEKT SKOSZAROWANIA 

 Pogarszająca się  sytuacja gospodarcza w naszym kraju, wskutek panującej pandemii koronawirusa powoduje częste zmiany w prawie. Pewne rozwiązania dotyczą tych pracodawców, którzy chcąc ratować miejsca pracy - będą obniżać wynagrodzenia chcąc utrzymać miejsca pracy.
Obniżanie wynagrodzeń nigdy nie bywało i nie jest po myśli pracowników. Czasem jednak wybór pomiędzy utratą miejsca pracy a pozostanie w nim z mniejszą wypłatą, staje się trudną alternatywą i bezkompromisowym wyborem. 

 

Ta myśl drąży się już w świadomości wielu Pracowników Spółek m.in. Bestgum, Ramb czy Betrans. Zwróciliśmy się z pytaniem do Zarządów wymienionych Spółek, czy zamierzają w najbliższym czasie zawrzeć Porozumienie, które określone jest w ustawowym rozwiązaniu tzw. Tarczy 1.0.