Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

Nie od dziś wiadomo, że cały koncern PGE Górnctwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. a wręcz całą Grupę PGE ciągnie kompleks kopalni i elektrowni Bełchatów.  Kopalnia w ubiegłym roku wydobyła łącznie 40,1 mln ton węgla, z czego z pola Szczerców 10,9 mln, a z pola Bełchatów 29,1 mln ton. Elektrownia w 2012 roku wyprodukowała ponad 32,7 TWh energii elektrycznej - o 1,7 Twh został pobity rekord z roku 2011. Plany na rok 2013 zakładają dla kopalni wydobycie ok. 43 mln ton węgla. Jeśli jest tak dobrze - to dlaczego "owoców" zysku nie otrzymują załogi. Dlaczego płace trzyma się w ryzach?

Zdaniem analityków, decyzja PGE o rezygnacji z budowy bloków w Opolu wprost dodaje 1,1-1,6 zł do wyceny akcji spółki. Dodatkowo dzięki zaprzestaniu prac nad inwestycją PGE będzie mogła w kolejnych latach przeznaczać 100 proc. zysku na dywidendę.  Zyski będą spadać, ale i tak dywidendy będą mogły wynieść 1,2-1,5 zł na akcję, co da stopę dywidendy na poziomie 7-11 proc. To najwyżej w Polsce i powyżej średniej europejskiej w branży utilities. Przy braku dużych nakładów inwestycyjnych w tym roku, przy relatywnie silnym cashflow w tym roku, można się spodziewać, że Skarb Państwa będzie chciał więcej z 5 mld gotówki, które ma Polska Grupa Energetyczna.

Zatem dokarmianie budżetu państwa zyskiem z PGE, jest prawem. Jest obowiązkiem "podatkowym" Ministra Skarbu Państwa wobec skarbnika narodowego, jakim jest Minister Finansów. Zatem nie ma ŻADNYCH przesłanek, aby te same organy rządowe trzymały w ryzach, na krótkim łańcuchu wynagrodzenia załóg tych podmiotów, które są dla rządzących kurą znoszącą złote jaja. Czy ciągle i corocznie musimy upominać się o swoje pod groźbą sporu? Czasy despotyzmu, niewolnictwa mamy już za sobą. Apelujemy więc o rozwagę i rozsądek. Odkładanie  w czasie decyzji dotyczących wynagrodzeń - wzmaga determinację pracowników. Wzmaga emocje, obniża motywację. Za wzmożoną i dobrą pracę, oczekujemy rekompensaty w płacach. Czy jesteśmy po to, aby nasz region, kopalnię i elektrownię Bełchatów, spółki Ramb, Betrans, Bestgum - TYLKO doić z kasy. Nic w zamian??.....

A przecież wszystkich odpowiedzialnych rządzących obowiązuje rzymskie prawo - pacta sunt servanda. Pracownicy, swoją rzetalną pracą umów dotrzymują. Nie wszystkim zaknebluje się usta -  tłumaczeniami o kryzysie. Nie nam....

 

 

PGE Polska Grupy Energetyczna poinformowała, że 4 kwietnia 2013r. Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podjął decyzję o zamknięciu zadania inwestycyjnego „Projekt Opole II” polegającego na budowie nowych bloków nr 5 i 6 opalanych węglem kamiennym w Oddziale Elektrownia Opole. Zmiany na rynku energetycznym oraz w otoczeniu makroekonomicznym ograniczyły efektywność ekonomiczną tej inwestycji dla PGE. Przeprowadzone analizy wskazują, że ze względu na portfel wytwórczy PGE, oparty głównie na węglu brunatnym, oraz inne projekty inwestycyjne prowadzone w Grupie PGE, kontynuowane Projektu Opole II nie przyniosłoby wzrostu wartości dla akcjonariuszy PGE - czytamy w raporcie PGE opublikowanym w dniu 05 kwietnia br.

W dniu 4-go kwietnia br. odbędzie się posiedzenie Semowej Podkomisji stałej do spraw nowelizacji Kodeksu pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego (NKK). Podkomisja została wyłoniona ze składu Komisji Nadzwyczajnej do spraw zman w kodyfkacjach. Porządek posiedzenia przewiduje: rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (druk nr 1105) oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk nr 1116) - złożonego przez grupę posłów Platformy Obywatelskiej.


 

STANOWISKO FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH w sprawie solidarnościowej akcji strajkowej w dniu 26 marca 2013 r.

 Forum Związków Zawodowych w pełni popiera działania podjęte przez Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno - Strajkowy (MKPS) powołany na terenie województwa śląskiego. Forum Związków Zawodowych zauważa, że chociaż MKPS powstał na Śląsku, to postulaty skierowane do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczą całego kraju, praktycznie wszystkich branż i pracowników.

Rząd RP nigdy nie miał czasu na rzeczywisty dialog, a związkowych partnerów społecznych traktował jako zło konieczne. Czas skończyć z „pozorowanym” dialogiem w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i czas zacząć dialog, którego od dłuższego czasu „domagają” się prominenci rządowi – dialog „uliczny”.

Forum Związków Zawodowych nie popiera żadnej partii politycznej, natomiast poprze wszelkie działania społeczne w zakresie obrony słusznych interesów pracowniczych. Rząd RP w swoich decyzjach nie może uwzględniać interesów tylko jednej strony - pracodawców, ale również interesy pracownicze. Dlatego też Forum Związków Zawodowych postuluje o wycofanie z prac legislacyjnych dwóch antyspołecznych i antypracowniczych ustaw przedstawionych w obecnym kształcie, a mianowicie ustawy o elastycznym czasie pracy i tzw. ustawę „antykryzysową”.

DIALOG JEST JESZCZE MOŻLIWY, O ILE RZĄD RP BĘDZIE DO TEGO GOTOWY !


Tadeusz Chwałka
Przewodniczący
Forum Związków Zawodowych

 - zapis foto z pikiety przed Urządem Wojewódzkim w Łodzi - 26.03.2013r. - zakładka "O nas - galeria zdjęć"

 W dniu 22.03.2013r. odbyło się XXIV Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów ZZPRC KWB Bełchatów. Delegaci dokonali m.in. wyboru władz Związku tj. Zarząd, Prezydium i Komisję Rewizyjną na nową kadencję 2013-17 oraz wypracowali programowe decyzje i kierunki działań naszej organizacji. Zapis zdjęciowy znajdziecie w zakładce - (O nas - Galeria).