Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

Warszawa, 07.05.2014r. Podwyższenie wieku emerytalnego do 67-go roku życia jest zgodne z Konstytucją - uznał Trybunał Konstytucyjny. Pełny skład TK - przy sześciu zdaniach odrębnych co do różnych punktów wyroku - uznał, że zaskarżone przepisy o podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat są zgodne z Konstytucją i konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy.

- Znam ludzi, dla których praca jest katorgą - mówiła sędzia Teresa Liszcz. Jej zdaniem podwyższenie wieku emerytalnego było niezgodne z konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy, bo starsi ludzie często są schorowani i nie nadają się już do pracy. Była też ona za szerszym uznaniem niekonstytucyjności emerytur częściowych.

- Sejm dokonał kwalifikowanego naruszenia konstytucji, a całość regulacji powinna być uznana za niezgodną z ustawą zasadniczą - mówił sędzia Zbigniew Cieślak. Według sędziego Mirosława Granata, ustawodawca nie miał "carte blanche" w określaniu wieku emerytalnego. - Kto powstrzyma kolejne rządy przed ponownym jego podwyższaniem? - pytał, wskazując na brak takich prawnych gwarancji. Sędzia Marek Zubik uzasadniał swe zdanie odrębne tym, że ustawodawca wobec niektórych pogłębił zróżnicowanie wieku emerytalnego ze względu na płeć. Zdaniem sędziego Marka Kotlinowskiego, państwo powinno się koncentrować na tym, "by praca była dostępna". Decyzji, do kiedy ludzie mają pracować, nie może podejmować za nich ustawodawca - dodał. Sędzia Wojciech Hermeliński dowodził, że także prokuratorom wojskowym powinno się - tak jak i wszystkim innym - stopniowo podwyższać wiek stanu spoczynku. Jego zdaniem nie może tego uzasadniać fakt, że wcześniej mieli oni przywileje, bo to sprawia wrażenie, że są za nie "karani".


 

foto: radio.katowice.pl

Katowice, 06.05.2014r. Zakończył się Szczyt Węglowy zorganizowany w Katowicach w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim z udziałem premiera Donalda Tuska, wicepremierów Janusza Piechocińskiego i Elżbiety Bieńkowskiej oraz Wojewody Śląskiego Piotra Litwy. Na szczycie omawiano rozwiązania mające pomóc górnictwu i pozwolić na utrzymanie miejsc pracy na Śląsku. W spotkaniu uczestniczyli również minister z MSWiA Bartłomiej Sienkiewicz, minister skarbu państwa Włodzimierz Karpiński, wiceministrowie Tomasz Tomczykiewicz, Małgorzata Kidawa-Błońska, Jerzy Pietrewicz oraz kierownictwo Spółek Węglowych: Mirosław Taras, Roman Łój, Jarosław Zagórowski, Kazimierz Grzechnik, Jerzy Podsiadło i Dyrektor GIG prof. Józef Dubiński. Prowadzone rozmowy w sprawie polskiego węgla były bardzo konstruktywne i jak ustaliły strony spotkania - będą jeszcze kontynuowane w tym miesiącu.

05.05.2014

www.sprawdzampolityka.pl

NSZZ Solidarność uruchomiła w dniu 05.05.br. stronę internetową "SprawdzamPolityka.pl". Przewodniczący Piotr Duda przedstawił założenia kampanii społecznej przygotowanej przez Związek. Jej celem będzie rozliczanie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego posłów z ich aktywności w Sejmie i Senacie. "Solidarność" będzie piętnować tych kandydatów do PE, którzy głosowali za przyjęciem antypracowniczych przepisów - powiedział Szef Związku. Staje się to możliwe dzięki stronie internetowej, gdzie można prześledzić aktywność posłów i senatorów w poszczególnych głosowaniach. Dzięki temu wyborcy będą mogli świadomie podejmować decyzje dotyczące kandydatów ze swoich okręgów wyborczych.

Kampania społeczna opiera się również na billboardach, które zawisną w 13 okręgach wyborczych, a także na spotach radiowych i telewizyjnych. W najbliższym czasie na ulicach miast pojawią się także przyczepy reklamowe, przypominające o trwającej akcji. Spoty www.sprawdzampolityka.pl pojawią się w serwisach internetowych, biznesowych oraz informacyjnych m.in dailymotion.pl, salon24.pl. banki.pl, niezalezna.pl. Reklamy radiowe usłyszymy m.in. w radiu Zet, RMF na Maxxa, Programie 1 PR, TOK FM.

źródło: nszz solidarność

W dniu 28.04.br. na terenie PGE GiEK S.A. Oddział KWB Bełchatów - przy Tablicy upamiętniającej pracowników Kopalni Bełchatów, którzy ponieśli ofiarę życia i zdrowia w wypadkach przy pracy - przedstawiciele Dyrekcji Kopalni, Społecznej Inspekcji Pracy, Związków Zawodowych uczcili Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. W załączeniu wypowiedź Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy KWB Bełchatów - kol. Jacka Wiktorowskiego.

Fotorelacja  znajduje się TUTAJ

              

Papież JAN PAWEŁ II wraz z Papieżem Janem XXIII

ogłoszeni świętymi w niedzielę Milosierdzia Bożego 27 kwietnia 2014 roku


"Z PRACY swojej ma człowiek pożywać chleb codzienny i poprzez pracę ma się przyczyniać do ciągłego rozwoju nauki i techniki, a zwłaszcza do nieustannego podnoszenia poziomu kulturalnego i moralnego społeczeństwa, w którym żyje jako członek braterskiej wspólnoty; praca zaś oznacza każdą działalność, jaką człowiek spełnia, bez względu na jej charakter i okoliczności, to znaczy każdą działalność człowieka, którą za pracę uznać można i uznać należy pośród całego bogactwa czynności, do jakich jest zdolny i dysponowany poprzez samą swoją naturę, poprzez samo człowieczeństwo.

Stworzony bowiem na obraz i podobieństwo Boga Samego wśród widzialnego wszechświata, ustanowiony, aby ziemię czynić sobie poddaną, jest człowiek przez to samo od początku powołany do pracy. Praca wyróżnia go wśród reszty stworzeń, których działalności związanej z utrzymaniem życia nie można nazywać pracą - tylko człowiek jest do niej zdolny i tylko człowiek ją wykonuje, wypełniając równocześnie pracą swoje bytowanie na ziemi. Tak więc praca nosi na sobie szczególne znamię człowieka i człowieczeństwa, znamię osoby działającej we wspólnocie osób - a znamię to stanowi jej wewnętrzną kwalifikację, konstytuuje niejako samą jej naturę." - Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II "Laborem exercens - Wykonując pracę"

" .. Człowiek ma prawo do życia, do nienaruszalności ciała, do posiadania środków potrzebnych do zapewnienia sobie odpowiedniego poziomu życia, do których należy zaliczyć przede wszystkim żywność, odzież, mieszkanie, wypoczynek, opiekę zdrowotną oraz niezbędne świadczenia ze strony władz na rzecz jednostek. Z tego wynika, że człowiekowi przysługuje również prawo zabezpieczenia społecznego w wypadku choroby, niezdolności do pracy, owdowienia, starości, bezrobocia oraz niezawinionego pozbawienia środków niezbędnych do życia

Jest rzeczą oczywistą, że człowiek może na mocy prawa naturalnego nie tylko żądać odpowiedniej pracy zarobkowej, lecz również cieszyć się swobodą w jej podejmowaniu. . Wiąże się z tym prawo do takich warunków pracy, aby ani siły fizyczne człowieka nie słabły, ani nie zostawała naruszana nieskazitelność jego obyczajów, ani nie ponosił szkody właściwy rozwój młodzieży. Kobietom zaś należy zapewnić możność wykonywania pracy w warunkach zgodnych z ich małżeńskimi czy też macierzyńskimi potrzebami i obowiązkami Z godności osoby ludzkiej wypływa również prawo zajmowania się działalnością gospodarczą zgodnie z poczuciem odpowiedzialności. Z tej też godności wynika - czego nie można przemilczeć - że pracownikowi należy się płaca, ustalona według nakazów sprawiedliwości.

Z społecznej natury człowieka wynika, że ludzie mają prawo zbierania się i zrzeszania w takiej formie, jaką uważają za najwłaściwszą dla osiągnięcia zamierzonego celu, działania w tych zrzeszeniach z własnej woli i na własną odpowiedzialność oraz dążenie do uzyskania jak najlepszych wyników. Jak sami zalecaliśmy usilnie w encyklice Naszej Mater et Magistra, jest również rzeczą ze wszech miar pożądaną, aby powstawały liczne organizacje czy też instytucje pośrednie dla osiągnięcia celów, do których poszczególny człowiek nie może sam skutecznie dążyć. Te bowiem organizacje oraz instytucje są niezbędne dla ochrony godności i wolności osoby ludzkiej, mającej się odznaczać pełnym poczuciem odpowiedzialności....." - Encyklika Jana XXIII "Pacem in Terris - Pokój na ziemi"
.