Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do podjęcia nauki na studiach podyplomowych “Górnictwo odkrywkowe”. Przygotowaliśmy dla Państwa program nauczania, który dotyczy szerokiej problematyki związanej z odkrywkową eksploatacją złóż, począwszy od rozpoznania złoża, zaprojektowania kopalni, aż po rekultywację terenów pogórniczych. Mam nadzieję, że udział w tych studiach poszerzy Państwa wiedzę i umiejętności, które będę przydatne w dalszej pracy zawodowej.

Życzę owocnej nauki:)

.

Kierownik Studiów Podyplomowych “Górnictwo odkrywkowe”

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz

więcej: www.kgo.agh.edu.pl/go

24.08.2016

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z oczekiwaniami Członków naszego Związku Zawodowego, z dniem 01.10.2016r. zamierzamy rozpocząć realizację nowego zakresu grupowe ubezpieczenia, czyli PZU Opieka Medyczna.

Termin zdawania deklaracji i oświadczeń upływa 31.08.2016r.

Ubezpieczenie będzie realizowane w czterech wariantach: Standard, Komfort, Komfort Plus oraz OpitmumSkładka ubezpieczenia za Członka Związku w wersji STANDARD będzie opłacana przez nasz Związek Zawodowy.

 

 

Obowiązujące przepisy wymagają od pracodawców, aby szacowali koszty wypadków przy pracy jedynie w celach statystycznych. Ogólna informacja w tym zakresie powinna zostać zawarta w statystycznej karcie wypadku przy pracy, którą pracodawca przekazuje do GUS.

Stosownie do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy (Dz. U. Nr 14, poz. 80 z późn. zm.) – dalej r.s.k.w. obowiązkiem pracodawcy jest sporządzenie – na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy albo karty wypadku, w których stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy – statystycznej karty wypadku (formularz GUS Z-KW), stanowiącej załącznik nr 1 do r.s.kw.

Rogowiec,16.08.2016 r.

Dobra zmiana z Pacanowa … w Bełchatowie

Wszyscy znają bajkę o Koziołku Matołku, a przynajmniej jej początek – W Pacanowie kozy kują, więc koziołek mądra głowa, błąka się po całym świecie, aby dojść do Pacanowa…. Ale u nas jest inaczej – wszyscy tułacze z Polski błąkają się, aby dojść… do spółek z grupy PGE. Właściwie już wszystkie zarządy i rady nadzorcze zostały dotknięte dobrą zmianą. Do tych wymienionych w poprzednim KOMUNIKACIE związkowym doszły kolejne:

Elbest – mamy znanego polityka z Pajęczna, a jego zastępcą został młodzieniec z Gorzkowic.

Megaserwis – 100% dobra zmiana z Turoszowa.

Bestgum – Legnica.

Ramb – prezes z Rudy Śląskiej, zastępca z Rząśni.

Elmen – Radomsko.

Elbis – Pacanów, stąd też udziwniony tytuł KOMUNIKATU.

   

 29 lipca br.  w CPS Dialog w Warszawie - odbyło się posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds Branży Węgla Brunatnego. 

Przyjęto nowy Regulaminu Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego.

Strona rządowa przedstawiła informację o pracach nad projektem "Polityka Energetyczna Polski do roku 2050". Prace nad programem będą odbywały się w podzespole w skład którego wejdą przedstawiciele Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego: strona społeczna, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele Ministerstwa Energii.

Dyskutowano m.in. w sprawch:

  • Polityki inwestycyjnej PGE S.A. w najbliższych latach.
  • Sytuacji w PAK KWB Adamów S.A. i w PAK KWB Konin w zakresie spraw pracowniczych.
  • Sytuacji w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział KWB Bełchatów i Oddział KWB Turów w zakresie spraw pracowniczych.
  • Problemów związanych z uzyskaniem koncesji na eksploatację nowych złóż węgla brunatnego.
  • Funkcjonowania branżowych instytutów badawczo-naukowych (w tym IGO Poltegor - Instytut z Wrocławia).