Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty
Ogłoszenia

26 stycznia w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie liderów centrali związkowych oraz organizacji pracodawców w sprawie projektu zmian w ustawie o dialogu społecznym. Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka przekazał ministrowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi projekt przygotowany w dialogu autonomicznym.

Szefowie związków i pracodawców omówili zapisy projektu, wskazując również rozbieżności do dalszych dyskusji.

Uzgodniono, że projekt nie będzie na tym etapie upubliczniany, a strona rządowa w ciągu dwóch tygodni przygotuje własne propozycje dotyczące przyszłości dialogu i jego instytucji. Następnie rozpoczną się dalsze prace nad projektem z udziałem ekspertów związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Po spotkaniu, odbyła się konferencja prasowa z udziałem wszystkich uczestników spotkania.

Anna Grabowska - FZZ

22 stycznia 2015r. w Spale odbyło się posiedzenie wyborcze Zarządu Wojewódzkiego Łódzkiego Forum Związków Zawodowych na kadencję 2015 - 2019.
Gośćmi podczas posiedzenia byli m.in.:

  • Tadeusz Chwałka - Przewodniczący FZZ
  • Jolanta Chełmińska - Wojewoda Łódzki
  • Waldemar Krenc - Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność
  • Bernard Cieślik - członek Krajowej Komisji Rewizyjnej FZZ

Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Łódzkiego FZZ został Waldemar Lutkowski (Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego).
Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani:

  • Krzysztof Fidelis (Ogólnopolski Związek Zawodowych Straż Pocztowa),
  • Zdzisław Bujas (Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych),
  • Wojciech Szczepanik (Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP),
  • Wojciech Werbicki (Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego),
  • Jarosław Ćmiel (NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa),
  • Zbigniew Matuszewski (Ogólnopolski Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych).

Zdjęcia z posiedzenia zobaczysz TUTAJ

źródło własne

Katowice, 20.01.2015r.

We wtorek w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech reprezentatywnych centrali związkowych: FZZ, NSZZ „Solidarność” i OPZZ na temat dalszych planów działań związków w sprawie sytuacji w górnictwie oraz niezbędnych do szybkiego rozwiązania problemów innych branż.

 

Z ramienia Forum Związków Zawodowych w spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący Tadeusz Chwałka, Wiceprzewodniczący: Waldemar Lutkowski, Dariusz Trzcionka oraz Marek Mnich.

Po spotkaniu przedstawicieli trzech centrali związkowych: Forum Związków Zawodowych, NSZZ "Solidarność", Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, związki przesłały na ręce Premier Ewy Kopacz wspólne pismo, w którym wystąpiły o podjęcie negocjacji ze stroną związkową w sprawie dialogu społecznego oraz branżowego. Wyraziły nadzieję, że rozmowy zostaną podjęte jeszcze w tym miesiącu.

TREŚĆ  PISMA

19.01.2015r. Słok / Bełchatowa

Odbyło się posiedzenie Komitetu Koordynacyjno-Protestacyjnego Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna - poświęcone wszczęciu procedury sporów zbiorowych prowadzonych w całej GK PGE S.A. Proponowana przez Zarząd GK PGE głęboka restrukturyzacja wszystkich podmiotów wchodzących w skład GK PGE - w rzeczywistości tworzy realne zagrożenie interesów zatrudnionych pracowników i faktyczną możliwość naruszenia lub pozbawienia ich gwarantowanych i stosowanych wobec nich warunków pracy lub płacy. Doprowadzi także do likwidacji miejsc pracy w GK PGE i jej otoczeniu. Zarzewiem sporów są działania PGE zmierzające do utworzenia Centrów Usług Wspólnych, które zostały przez pracowników odebrane jako forma likwidacji miejsc pracy pomimo zagwarantowania ich stabilności w wynegocjowanych porozumieniach zbiorowych.

Materiał TVP Łódź:   http://lodz.tvp.pl/18516650/bedzie-strajk-w-pge

Komitet Koordynacyjno - Protestacyjny wystosował pismo do Zarządu PGE oraz Zarządów linii biznesowych (PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Dystrybucja, PGE Obrót i PGE Energia Odnawialna), w którym wskazują na dalszy sposób procedowania sporów zbiorowych.

Pismo KK-P GK przeczytasz T U T A J

film - źródło TKB

Katowice, 17.01.2015r.

Górnicze związki zawodowe po kilkunastu dniach intensywnych negocjacji prowadzonych m.in. z udziałem Pani Premier Ewy Kopacz podpisały porozumienia w sprawie programu naprawczego dla Kompanii Węglowej. Najważniejszym wynegocjowanym zapisem jest to, że nie będzie likwidacji kopalń.

Porozumienie podpisali przedstawiciele Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego, zakładowych organizacji związkowych działających w Kompanii Węglowej S.A. oraz Zarządów Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Kompanii Węglowej S.A., Węglokoks S.A. Podpisano również załączniki dla KWK Piekary, KWK Bobrek-Centrum, KWK Sośnica Makoszowy.

Przewodniczący Dariusz Trzcionka podkreślił zaraz po zakończeniu rozmów, że bez zaangażowania pracowników kopalń, administracji naszych zakładów, pracowników ochrony kopalń, bez silnego wsparcia mieszkańców naszych górniczych społeczności, bez poparcia śląskich samorządowców oraz pomocy i gotowości do działania 3 central związkowych, poparcia ze strony związków zawodowych z innych branż m.in. policjantów, pielęgniarek i położnych, kolejarzy, strażaków, straży granicznej, funkcjonariuszy więziennictwa, pocztowców, inżynierów i techników, wszystkim wspierającym nas organizacjom związkowym oraz wielu innym, bez których nie osiągnęlibyśmy tak wiele, za wspaniałą solidarność z nami bardzo dziękuję!

- Chciałbym podziękować górnikom, ich rodzinom, mieszkańcom Śląska, za to, że byliście razem, za to, że byliście z nami. Było warto – powiedział po podpisaniu porozumienia Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności. – Porozumienie jest trudne, ale dobre. Doprowadziliśmy do tego, że program polskiego górnictwa nie jest zagrożeniem likwidacji jego dużej części. Jest to trudny program naprawczy. Pewnie nie zdarzy się tak, że kogoś nie będzie boleć, ale najważniejsze jest, że utrzymaliśmy przy życiu miejsca pracy i kopalnie, które miały być skazane na szybką likwidację. Teraz w rękach ludzi, zarządów spółek i związków zawodowych jest to, jak te kopalnie i jak nowa Kompania będzie funkcjonować – dodał Dominik Kolorz.

Porozumienie przeczytacie TUTAJ