Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam
Komunikaty

12 marca br. eksperci związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz strony rządowej zakończyli prace nad projektem ustawy o zmianach w dialogu społecznym i jego instytucjach. Spotkanie odbyło się w centrum Partnerstwa Społecznego Dialog i wzięli w nim udział również przedstawiciele resortu pracy odpowiedzialni za kwestie ubezpieczeń społecznych, świadczeń socjalnych oraz wynagrodzeń.

Forum Związków Zawodowych reprezentowała Anna Grabowska.

Konsekwencje zasad zamiany akcji w procesie konsolidacji sektora elektroenergetycznego w Polsce

2 lutego 2009 r. dokonano nowelizacji Ustawy z 7 września 2007 r., a 2 marca 2009 roku nowelizacji Rozporządzenia z 19 lutego 2008 r., zmieniając zapisy dotyczące mechanizmu zamiany akcji. Zmiany stały się możliwe m.in. na skutek niepodania przez MSP pełnej i rzetelnej informacji o ich konsekwencjach, zarówno uprawnionym akcjonariuszom, jak też parlamentarzystom zasiadającym w Komisji Skarbu Państwa, czego dowodem jest dyskusja na Komisji Skarbu Państwa 5 listopada 2008 r.

W wyniku powyższych zmian MSP dokonało nowej interpretacji przepisów, stosując niekorzystny dla uprawnionych akcjonariuszy mechanizm jednostronnej redukcji powodujący przekazanie przez uprawnionych akcjonariuszy wszystkich akcji spółki konsolidowanej w zamian za akcje spółki konsolidującej. Proces ten zastosowano również względem akcjonariuszy, którzy już złożyli oświadczenia o zamianie, naruszając tym samym zasadę ochrony praw nabytych. Zamiana miała charakter nieekwiwalentny i Skarb Państwa, dzięki zastosowaniu takiego mechanizmu, bez jakiejkolwiek rekompensaty wszedł w posiadanie akcji, które przy zastosowaniu mechanizmu dwustronnej redukcji, musiałby od akcjonariuszy wykupić. Akcje te zostały następnie sprzedane przez Skarb Państwa.

Pełna wersja analizy przygotowana przez INSTYTUT  SOBIESKIEGO dostępna jest w pliku PDF poniżej.
Konsekwencje zasad zamiany akcji w procesie konsolidacji sektora elektroenergetycznego w Polsce


Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

TELEFONICZNIE DLA OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY ORAZ ODDZIAŁÓW
Dla połączeń stacjonarnych koszt 36 gr/min brutto
801 002 888
Dla połączeń komórkowych koszt wg stawki operatora
42 299 10 88

w godzinach: 11:00 - 15:00

osobiście:
Al. Kościuszki 123
90-441 Łódź
pokój nr 2

poniedziałek, środa, piątek – od 8.30 - 16.00
wtorek, czwartek – od 8.30 - 17.00
 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi
Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

osobiście:
ul. 3-go Maja 4
97-300 Piotrków Tryb.
pokój nr 37
Od poniedziałku do piątku – w godz. 8.30 - 16.00
 

                      


W związku z uzgodnieniem pomiędzy Stroną Pracodawców a Stroną Społeczną wspólnego komunikatu w sprawie Porozumienia z dnia 25 lutego niniejszym publikujemy jego treść w części dotyczącej projektu CUW HR/FK w GK PGE :

Strona Pracodawców zobowiązała się zaprzestać wdrażania Projektu CUW HR/FK w GK PGE, poprzez niedokonywanie dalszych migracji pracowników z obszarów HR/FK w trybie art. 231kp lub art. 1741kp i zachowanie dotychczasowego status quo w aspekcie zatrudnienia tych pracowników u poszczególnych Pracodawców objętych sporami zbiorowymi, zaś Strona Społeczna zobowiązała się, po podpisaniu stosownych porozumień na poziomie poszczególnych Pracodawców i/lub Linii Biznesowych, niezwłocznie zakończyć wszystkie spory zbiorowe w zakresie Projektu CUW HR/FK w GK PGE.

W ramach zachowania status quo, powołana do życia spółka PGE Obsługa Księgowo – Kadrowa sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie będzie kontynuować swoją działalność dla Spółek: PGE SA, EN, EJ1, Systemy, Dom Maklerski.

Jednocześnie Strony postanowiły kontynuować rozpoczęty dialog na szczeblu centralnym, nadając tym samym nowy wymiar dialogowi społecznemu w GK PGE.
 

 

Szanowni Państwo!

Od siedmiu lat reprezentatywne centrale związków zawodowych próbują prowadzić dialog społeczny z obecną koalicją rządową PO-PSL. Niestety zarówno były Premier Donald Tusk, jak obecnie Ewa Kopacz traktują dialog w naszym kraju jak zło konieczne, czego konsekwencją są obecne protesty i niepokoje społeczne.

Postulaty, które przedstawiamy Pani Premier to nie obrona przywilejów związkowych, ale realne problemy polskiego społeczeństwa nierozwiązane na przestrzeni ostatnich lat, mimo konkretnych propozycji strony społecznej.

Z końcem stycznia minął ostateczny termin, jaki daliśmy Pani Premier na rozpoczęcie negocjacji. Niestety Premier RP, która tyle mówi o dialogu, nie tylko nie chce się spotykać ze związkowcami, ale nie odpowiedziała nawet na nasze pismo. Dlatego będziemy protestować.

Już w najbliższych dniach rozpoczną się akcje, których celem jest zmuszenie polskiego rządu do dialogu. Poniżej prezentujemy katalog spraw wymagających pilnego rozwiązania, gdyż w przeciwnym razie może nastąpić eskalacja protestów.

Apelujemy do wszystkich, którym bliskie są nasze postulaty - nadchodzi moment, w którym musimy się o nie upomnieć! Bądźmy solidarni!

Piotr Duda