Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

Słok k/ Bełchatowa - 17.07.2014r. - Odbyło się połączone spotkanie Zarządu PGE S.A., Zarządu PGE GiEK S.A., Prezesów Zarządów Spółek Zależnych PGE GiEK S.A. oraz przedstawicieli Związków Zawodowych funkcjonujących w Oddziałałch i Spółkach Zależnych PGE GiEK S.A., którego przedmiotem był projekt utworzenia nowej Podatkowej Grupy Kapitałowej z udziałem PGE S.A. i PGE GiEK S.A.

Zdaniem Zarządu PGE S.A. utworzenie Podatkowej Grupy Kapitałowej (na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - art.1a ) ma na celu obniżenie zobowiązań związanych z finansowaniem inwestycji.

Wg projektu - PGK tworzyć mają m.in.: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Obrót S.A., PGE Energetyka Odnawialna S.A. a także obecne Spółki zależne PGE GiEK S.A. - Ramb, Bestgum Polska, Betrans, MegaSerwis, Eltur-Serwis, Elbis, PGE Gubin, Megazec.

W przypadku Spółek zależnych PGE GiEK S.A. w sytuacji utowrzenia PGK - musi dojść do ich zmiany właścicielskiej z PGE GiEK S.A. na rzecz PGE S.A.

Powyższe związane jest z jednym kryterium powstania PGK tj. jedna ze spółek, zwana spółką dominującą (będzie nią PGE S.A.), posiada bezpośredni 95% udział w kapitale zakładowym. Obecnie większościowy udział w Spółkach zależnych posiada PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Według założeń projektu powstania PGK - kontrola operacyjna będzie nadal sprawowana przez PGE GiEK S.A., siedziby Spółek i Oddziałów PGE GiEK S.A. pozostaną bez zmian, zostanie utrzymane dotychczasowy schemat rozliczeń pomiędzy Spółkami zależnymi a PGE GiEK S.A., utrzymany zostanie poziom rentowności na dotychczasowym poziomie.

Projektodawcy zakładają zawarcie bezterminowej umowy o utworzeniu PGK co oznacza, że w trakcie jej trwania nie może dojść do sprzedaży podmiotów tworzących Grupę.

Strona związkowa zgłosiła szereg merytorycznych uwag do planowanego finansowego przedsięwzięcia, m.in. w zakresie spraw pracowniczych w części układów zbiorowych, planowanych lub pontencjalnych korzyści utworzenia PGK, prawa do akcji pracowniczych - w sytuacji zmiany właścicielskiej Spółek zależnych, gwarancji zachowania dotychczasowych regulacji wynikłych z regulminów wynagradzania oraz innych aktów prawnych regulujących zobowiązania pracodawców wobec pracowników.

Ustalono, iż Zarząd PGE S.A. przedstawi do końca lipca br. projekt dokumentu, który ma zawierać zobowiązania strony właścicielskiej wobec pracowników w związku z planowanym utworzeniem PGK. Dokument stanie się przedmiotem oceny związków zawodowych, jak również będzie przesłanką do podjęcia stanowiska strony społecznej do planowanego przedsięwzięcia.

 

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o PIT mówiące o opodatkowaniu nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników są zgodne z ustawą zasadniczą. 
Kwestionowane przepisy ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych rozumiane w ten sposób, że „inne nieodpłatne świadczenie” oznacza wyłącznie przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości, otrzymane przez pracownika, są zgodne z konstytucją.

8 lipca 2014r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezydenta Konfederacji Lewiatan dotyczący opodatkowania świadczeń, które mogą być nawet potencjalnie otrzymane przez pracownika w związku z pozostawaniem przez niego w stosunku pracy, a które są dodatkowo ściśle związane z działalnością gospodarczą prowadzoną przez pracodawcę.

Bełchatów, 10.07.2014r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz konsorcjum firm w składzie: MHPS Europe GmbH, Budimex S.A., Tecnicas Reunidas Energia podpisały w dniu dzisiejszym kontrakt na budowę bloku energetycznego o mocy netto 450 MW w Elektrowni Turów. Wartość umowy to 3 mld 250 mln zł netto.

Nowy blok energetyczny w PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów zastąpi trzy wycofane z eksploatacji jednostki starszej generacji (bloki nr 8, 9, 10) o łącznej mocy zainstalowanej 618 MW. PGE podaje, że odbudowa mocy Elektrowni Turów jest przede wszystkim elementem optymalizacji sposobu wykorzystania całego kompleksu górniczo-energetycznego Turów, w tym również zagospodarowania dostępnych złóż węgla.

- Ta inwestycja jest bardzo ważna, nie tylko z przyczyn biznesowych, środowiskowych, ale także społecznych. Dziś kompleks Turów jest pracodawcą dla kilku tysięcy osób. Budowa nowego bloku pozwoli na utrzymanie tych miejsc pracy – powiedział po podpisaniu umowy Jacek Kaczorowski, prezes zarządu PGE GiEK S.A.

- Nowy blok energetyczny w Elektrowni Turów to nowa era technologiczna bloków konwencjonalnych opalanych paliwami stałymi. Światowy rozwój technologii materiałowej oraz ciągłe starania o poprawę efektywności wytwarzania energii i ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, doprowadziły do stworzenia rozwiązań, które łączą w sobie te cele – dodał Tadeusz Witos, wiceprezes zarządu ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE GiEK S.A.

W dniu 02.07.2014r. w Bogatyni - Zarząd Spółki MegaSerwis wraz z organizacjiami związkowymi podpisali Zakładową Umowę Emerytalną. To zwieńczenie prac celem wprowadzenia PPE (Pracowniczego Programu Emerytalnego) w Spółce. Program będzie prowadzony przez Pracodawcę w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego.
Środki w ramach Programu wnoszone będą do subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu PZU FIO Parasolowego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami - aby PPE wszedł w życie w Spółce - Pracodawca złożył w Komisji Nadzoru Finansowego stosowny wniosek o rejestrację Programu.

Przekazujemy informację otrzymaną do Kierownika Katedry Górnictwa Odkrywkowego prof. dr hab. inż. Zbigniewa Kasztelewicza w sprawie studiów podyplomowych „Górnictwo odkrywkowe”. Od nowego roku akademickiego 2014/2015 na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zostają uruchomione nowe studia podyplomowe "Górnictwo odkrywkowe", powstałe po połączeniu dotychczasowych studiów: ”Górnictwo odkrywkowe węgla - brunatnego" oraz "Górnictwo odkrywkowe".

Studia te adresowane są do osób pragnących pogłębić i uaktualnić swoją wiedzę z zakresu górnictwa odkrywkowego, a także do osób posiadających wykształcenie o innym kierunku, dążących do zmiany swoich kwalifikacji zawodowych. W załączeniu szczegółowe informacje na ich temat, które również zamieszczone są na stronie www.kgo.agh.edu.pl/go.