Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

                  

W dniu dzisiejszym (28 stycznia), rano w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. rozpoczął się strajk. Związki zawodowe żądają m.in. odwołania zarządu i rezygnacji ze zwolnienia związkowców z kopalni Budryk. Strajk jest bezterminowy. Strajk rozpoczęty został po ogłoszeniu we wtorek (27 stycznia) późnym popołudniem wyników dwudniowego referendum.

Górnicy odpowiadali na pytanie: „Czy jesteś za podjęciem akcji protestacyjno-strajkowych, mających na celu wycofanie się zarządu JSW z uchwał i decyzji, które pozbawiają pracowników dotychczasowych warunków pracy, płacy i świadczeń pracowniczych?” 98 proc. głosujących poparło akcję protestacyjną.

Z górnikami JSW S.A. solidaryzują się związki zawodowe z innych Spółek. Również we wszystkich jednostkach organizacyjnych Kompanii Węglowej S.A. Sztab Protestacyjno – Strajkowy ogłosił pogotowie strajkowe oraz skierował pisma z żądaniem odstąpienia od zwolnień kolegów z kopalni „Budryk” do Ewy Kopacz – Premier Rządu RP, do Włodzimierza Karpińskiego – Ministra Skarbu Państwa oraz do Wojciecha Kowalczyka – Pełnomocnika Rządu ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego. Związkowcy z Kompanii Węglowej oczekują interwencji nadzoru właścicielskiego i odwołania prezesa Zagórowskiego, który doprowadził do poważnych problemów społecznych i ekonomicznych w JSW S.A., a zarządzanie Spółką sprowadza do permanentnego konfliktu ze związkami zawodowymi i pracownikami.

Pełna treść pism do pobrania T U T A J

26 stycznia w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie liderów centrali związkowych oraz organizacji pracodawców w sprawie projektu zmian w ustawie o dialogu społecznym. Przewodniczący Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka przekazał ministrowi Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi projekt przygotowany w dialogu autonomicznym.

Szefowie związków i pracodawców omówili zapisy projektu, wskazując również rozbieżności do dalszych dyskusji.

Uzgodniono, że projekt nie będzie na tym etapie upubliczniany, a strona rządowa w ciągu dwóch tygodni przygotuje własne propozycje dotyczące przyszłości dialogu i jego instytucji. Następnie rozpoczną się dalsze prace nad projektem z udziałem ekspertów związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Po spotkaniu, odbyła się konferencja prasowa z udziałem wszystkich uczestników spotkania.

Anna Grabowska - FZZ

22 stycznia 2015r. w Spale odbyło się posiedzenie wyborcze Zarządu Wojewódzkiego Łódzkiego Forum Związków Zawodowych na kadencję 2015 - 2019.
Gośćmi podczas posiedzenia byli m.in.:

  • Tadeusz Chwałka - Przewodniczący FZZ
  • Jolanta Chełmińska - Wojewoda Łódzki
  • Waldemar Krenc - Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ Solidarność
  • Bernard Cieślik - członek Krajowej Komisji Rewizyjnej FZZ

Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Łódzkiego FZZ został Waldemar Lutkowski (Ogólnokrajowe Zrzeszenie Związków Zawodowych Pracowników Ruchu Ciągłego).
Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani:

  • Krzysztof Fidelis (Ogólnopolski Związek Zawodowych Straż Pocztowa),
  • Zdzisław Bujas (Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych),
  • Wojciech Szczepanik (Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP),
  • Wojciech Werbicki (Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego),
  • Jarosław Ćmiel (NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa),
  • Zbigniew Matuszewski (Ogólnopolski Związek Zawodowy Kierowców i Motorniczych).

Zdjęcia z posiedzenia zobaczysz TUTAJ

źródło własne

Katowice, 20.01.2015r.

We wtorek w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech reprezentatywnych centrali związkowych: FZZ, NSZZ „Solidarność” i OPZZ na temat dalszych planów działań związków w sprawie sytuacji w górnictwie oraz niezbędnych do szybkiego rozwiązania problemów innych branż.

 

Z ramienia Forum Związków Zawodowych w spotkaniu uczestniczyli: Przewodniczący Tadeusz Chwałka, Wiceprzewodniczący: Waldemar Lutkowski, Dariusz Trzcionka oraz Marek Mnich.

Po spotkaniu przedstawicieli trzech centrali związkowych: Forum Związków Zawodowych, NSZZ "Solidarność", Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, związki przesłały na ręce Premier Ewy Kopacz wspólne pismo, w którym wystąpiły o podjęcie negocjacji ze stroną związkową w sprawie dialogu społecznego oraz branżowego. Wyraziły nadzieję, że rozmowy zostaną podjęte jeszcze w tym miesiącu.

TREŚĆ  PISMA

19.01.2015r. Słok / Bełchatowa

Odbyło się posiedzenie Komitetu Koordynacyjno-Protestacyjnego Grupy Kapitałowej Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna - poświęcone wszczęciu procedury sporów zbiorowych prowadzonych w całej GK PGE S.A. Proponowana przez Zarząd GK PGE głęboka restrukturyzacja wszystkich podmiotów wchodzących w skład GK PGE - w rzeczywistości tworzy realne zagrożenie interesów zatrudnionych pracowników i faktyczną możliwość naruszenia lub pozbawienia ich gwarantowanych i stosowanych wobec nich warunków pracy lub płacy. Doprowadzi także do likwidacji miejsc pracy w GK PGE i jej otoczeniu. Zarzewiem sporów są działania PGE zmierzające do utworzenia Centrów Usług Wspólnych, które zostały przez pracowników odebrane jako forma likwidacji miejsc pracy pomimo zagwarantowania ich stabilności w wynegocjowanych porozumieniach zbiorowych.

Materiał TVP Łódź:   http://lodz.tvp.pl/18516650/bedzie-strajk-w-pge

Komitet Koordynacyjno - Protestacyjny wystosował pismo do Zarządu PGE oraz Zarządów linii biznesowych (PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGE Dystrybucja, PGE Obrót i PGE Energia Odnawialna), w którym wskazują na dalszy sposób procedowania sporów zbiorowych.

Pismo KK-P GK przeczytasz T U T A J

film - źródło TKB