Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności » Ok, zamykam

22 lutego wchodzą w życie zmiany w Kodeksie pracy.

Umowy o pracę na czas określony będą mogły być zawierane z pracownikami co do zasady na okres do 33 miesięcy (plus maksymalnie 3-miesiące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas próbny). Po upływie tego czasu umowy między tym samym pracodawcą i pracownikiem będą mogły być zawierane tylko na czas nieokreślony.

 

    

W dniu 17 lutego br. w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie, odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego z udziałem przedstawicieli obecnego Rządu RP.

Ministerstwo Energii reprezentował - Sekretarz Stanu Grzegorz Tobiszowski, Ministerstwo Skarbu Państwa reprezentował - Sekretarz Stanu Marek Zagórski oraz Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej - Sekretarz Stanu Stanisław Szwed. Stronę Pracodawców reprezentowali m.in. Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Marek Woszczyk, Prezes Zarządu PGE GiEK S.A. Sławomir Zawada, Dyrektorzy Kopalń Węgla Brunatnego: Bełchatów – Kazimierz Kozioł, Turów – Cezary Bujak oraz Konin i Adamów (Grupa PAK) – Sławomir Sykucki. Sekcję Górnictwa OZZZ Pracowników Ruchu Ciągłego reprezentowali: Adam Polakiewicz (Przewodniczący Sekcji), Waldemar Lutkowski (KWB Bełchatów) i Andrzej  Mazur (KWB Konin).

                   

W BESTGUM POLSKA - podpisano Porozumienie płacowe na 2016r. pomiędzy Zarządem Spółki a organizacjami związkowymi.

Wzrost wysokości wynagrodzeń w br. pozwala na wyrównanie przeciętnego wynagrodzenia w Spółce do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, które ogłoszone przez GUS za 2015r. wynosi 3.899,78 zł.

Podpisane Porozumienie przez NSZZ Solidarność, ZZ Pracowników Ruchu Ciągłego i ZZ Górnictwa Węgla Brunatnego jest kontynuacją Porozumienia z czerwca 2014r., w którym zapisano zasady podwyżek w Spółce na lata kolejne oraz wyrównanie płac do wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał przewodniczącą Forum Związków Zawodowych Dorotę Gardias w skład Rady Dialogu Społecznego. Uroczystość odbyła się we wtorek - 02.02.2016r. - w Pałacu Prezydenckim.

 

 Cieszę się, że mogłem wręczyć pani przewodniczącej tę nominację do bardzo ważnego ciała, jakim jest Rada Dialogu Społecznego, która zastąpiła Komisję Trójstronną, której prace niestety zostały sparaliżowane w okresie poprzednich rządów – powiedział Andrzej Duda. Zaznaczył, że inicjatywa powołania Rady Dialogu Społecznego w jakimś sensie pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wymiarze symbolicznym, ale także z udziałem przedstawiciela prezydenta, była ważnym krokiem w kierunku odbudowania dialogu w naszym kraju.

Warszwa - Sejm RP - 28.01.2016r.  Obradowała Sejmowa Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Wysłuchano i rozpatrzono infomację Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko na temat konsekwencji Pakietu Klimatycznego UE w kontekście ustaleń Szczytu Paryskiego (grudzień 2015) dla krajowego systemu energetycznego.

POLECAMY OBEJRZENIE TEGO MATERIAŁU - To bardzo ważne dla losów pracowników sektora paliwowo-energetycznego. 

Przedmiotowy materiał  godz. 14.08 - 15.37

 

źrodło: sejm.gov.pl